3.2. Взаємодія фінансових органів та органів Держаного казначейства України

магниевый скраб beletage

 

Стан взаємовідносин та порядок взаємодії органів Державного казначейства з фінансовими органами визначений нормативно-правовими актами Міністерства фінансів, Державного казначейства України, які ґрунтуються на рішеннях законодавчої та виконавчої влади.

Процес казначейського виконання державного та місцевих бюджетів передбачає тісну співпрацю та взаємодію зацікавлених органів: владних, фінансових, податкових та контролюючих.

Взаємодія Державного казначейства та його територіальних органів з міністерствами та відомствами, органами державної влади, установами банків, податковою службою, місцевими фінансовими органами, Державною контрольно-ревізійною службою в Україні визначено Положенням про Державне казначейство, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1232 та спільними наказами ДКУ і відповідних центральних органів державної виконавчої влади. Ця співпраця та взаємовідносини почалися з початку заснування Державного казначейства України і з кожним роком активізуються разом із розвитком казначейської системи обслуговування бюджетів усіх рівнів.

Поглиблення цих відносин безпосередньо впливає на виконання місцевих бюджетів, що, у свою чергу, є основою економічного розвитку території. Обмеженість бюджетних ресурсів тільки посилює необхідність цих взаємовідносин. Правильне і раціональне використання коштів вимагає і залежить від чіткої організації системи обліку.

У даний час координація та взаємодія органів Державного казначейства з органами системи Міністерства фінансів здійснюється за наступними головними напрямками:

-              перерахування міжбюджетних трансфертів;

-              перерахування додаткових дотацій з державного до місцевих бюджетів;

-              перерахування субвенцій місцевим бюджетам на оплату теплопостачання

природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг;

-              перерахування субвенцій місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту населення;

-              зупинення операцій з бюджетними коштами у зв’язку з бюджетними правопорушеннями;

Переведення на казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами і перерахування міжбюджетних трансфертів створило базу для організації взаємовідносин між органами Державного казначейства України, фінансовими органами, платниками податків, зборів (обов'язкових платежів) до місцевих бюджетів.

Для щоденного акумулювання платежів, які надійшли до загального фонду місцевих бюджетів, в головних управліннях Державного казначейства у областях відкриваються аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3142 “Кошти загального фонду місцевих бюджетів” для кожного бюджету. Аналогічні рахунки (3152) відкриваються по платежах спеціального фонду місцевих бюджетів.

Платежі, які відповідно із законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням місцевої ради у поточному році розподіляються між рівнями місцевих бюджетів, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3321 “Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету”.

Облік планових показників за доходами місцевого бюджету здійснюється на підставі розпису місцевого бюджету на аналітичних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку групи 932 “Планові показники за доходами місцевого бюджету”.

Фінансові органи надають територіальним управлінням Державного казначейства України рішення місцевої ради щодо внесення змін у розпис доходів загального та/або спеціального фонду відповідного місцевого бюджету та помісячний розпис доходів загального фонду місцевого бюджету і повідомляють про внесені зміни

Головні управління (управління) Державного казначейства України здійснюють реєстрацію довідок, про що на оригіналі довідки ставиться відбиток печатки та відображають внесені зміни в обліку виконання місцевого бюджету на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку.

Для ведення аналітичного обліку операцій за доходами та перерахування трансфертів до інших рівнів місцевих бюджетів відкриваються особові картки за відповідними формами. Зазначені картки відкриваються до кожного аналітичного рахунку.

Відображені в зазначених вище особових картках облікові дані, повинні відповідати аналогічним даним оборотно-сальдової відомості і сальдової відомості, що є підставою для складання щоденної форми звіту "Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами", яка складається органами Державного казначейства України за кожним місцевим бюджетом. Зазначений звіт подається фінансовим та податковим органам у встановленому порядку. Дані звіту за останній робочий день місяця є підставою для складання звітності про виконання відповідних місцевих бюджетів. Звіт про виконання місцевих бюджетів на відповідну звітну дату фінансові органи звіряють з бухгалтерським обліком органів Державного казначейства України.

Визначення та перерахування додаткових дотацій з Державного до місцевих бюджетів здійснюється згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 642 “Про затвердження Порядку визначення та перерахування додаткових дотацій з державного бюджету до місцевих бюджетів у 2003 році”. Цим Порядком передбачається здійснювати перерахування додаткових дотацій з державного до місцевих бюджетів щодекадно.

Розподіл додаткових дотацій між бюджетом АРК та обласними бюджетам, бюджетами районів здійснюється Міністерством фінансів АРК, головними фінансовими управліннями облдержадміністрацій. На цьому рівні аналогічно обчислюються обсяги щодекадних додаткових дотацій бюджетам міст республіканського, АРК, обласного значення, бюджетам районів. Додаткові дотації між районними і міськими (міст районного значення), селищними і сільськими бюджетами розподіляються відповідними фінансовими органами.

Додаткові дотації перераховуються з державного бюджету до місцевих бюджетів щодекади в терміни, визначені відповідними міськими та районними фінансовими органами і відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з державного бюджету понад обсяг дотації вирівнювання, визначений у Законі України про Державний бюджет України.

 Розподіл розрахункових обсягів надходжень до державного бюджету, визначених Законом України про Державний бюджет України у розрізі міст республіканського, АРК та обласного значення, районів затверджується Верховною Радою АРК та обласними радами під час затвердження показників відповідних бюджетів.

Органи Державної податкової служби за окремим запитом подають управлінням Державного казначейства інформацію за даними особових рахунків платників податків про наявність надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), передбачених Законом України про Державний бюджет України та невідшкодованих сум податку на додану вартість за формою, визначенню Державним казначейством за погодженням з Державною податковою адміністрацією.

Органи Державного казначейства щодекади подають місцевим фінансовим органам інформацію про фактичне надходження доходів загального фонду державного бюджету в грошовій формі, визначених Законом України про Державний бюджет України на поточний рік.

Тісні взаємовідносини між органами Державного казначейства та фінансовими органами мають місце при управлінні коштами Державного бюджету України в частині субвенцій місцевим бюджетам.

Затверджений наказом Державного казначейства України від 20.06.2001 р. № 106 Порядок управління коштами Державного бюджету України в частині субвенцій місцевим бюджетам, передбачає фінансування пільг та субсидій населенню на оплату теплопостачання (джерелом якого є природний газ), природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг.

За цим Порядком постачальники за нарахованими пільгами та субсидіями населенню складають з місцевими фінансовими органами акти звірки сум заборгованості за природний газ та теплопостачання. Зведені реєстри актів звіряння підписуються керівниками фінансових органів та підприємств - постачальників.

Міністерство фінансів АРК, фінансові управління обласних та Севастопольської міської держадміністрацій узагальнюють отримані дані та подають їх у формі узгодженого з постачальниками протоколу-реєстру управлінням Державного казначейства в АРК, областях та м. Севастополі. Головні управління Державного казначейства за погодженням з фінансовими управліннями визначають дату проведення розрахунків. При цьому розрахунки за рахунок залучених ресурсів здійснюються щомісячно в період з 10 по 22 число.

Не пізніше ніж за 2 дні до проведення розрахунків усі учасники розрахунків передають до органів Державного казначейства України платіжні доручення на перерахування коштів відповідно до узгодженого протоколу-реєстру. При цьому рахунки учасникам розрахунків мають бути відкриті в органах Державного казначейства: Міністерству фінансів АРК, фінансовим управлінням обласних, Київської та Севастопольської міської держадміністрацій - за балансовими рахунками №3522 та №3715 Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів та суб'єктам господарювання - за балансовим рахунком №3712 Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

За наявності в органах Державного казначейства платіжних доручень усіх учасників розрахунків (у т.ч. платіжного доручення НАК «Нафтогаз України» на перерахування до спеціального фонду державного бюджету плати за транзит природного газу через територію України) начальники управлінь Державного казначейства затверджують розпорядження на залучення ресурсів спеціального фонду Державного бюджету України. При цьому враховується можливість залучення ресурсів Державного казначейства України на підставі заявки встановленої форми.

За рахунок залучених ресурсів головні управління Державного казначейства в межах залишків асигнувань згідно з помісячним розписом видатків перераховують Міністерству фінансів АРК, фінансовим управлінням обласних. Київської та Севастопольської міської держадміністрацій субвенцію за КФК 250325, КВК 351, КЕКВ 1320. Одночасно з цим Управлінню взаєморозрахунків та міжбюджетних відносин Державного казначейства України надається реєстр за встановленою формою.

Крім вищенаведених субвенцій, Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік визначає інші субвенції, які надаються місцевим бюджетам з державного бюджету на здійснення державних програм соціального захисту населення. Так, у 2003 році статтею 40 цього Закону було встановлено субвенції:

-              на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам;

-              на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття, рідких нечистот:

-              на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового та скрапленою газу:

-              на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, послуг зв'язку та інших передбачених чинним законодавством послуг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло - водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття і рідких нечистот), компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

-              на надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, послуг тепло - водопостачання і водовідведення, квартирної плати і транспортних послуг, послуг зв’язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення.

 Фінансування видатків місцевих бюджетів за державними програмами соціального захисту населення провадиться Державним казначейством України за рахунок субвенцій, передбачених державним бюджетом у межах обсягів, затверджених в обласних бюджетах, бюджеті АРК, бюджетах міст Києва та Севастополя, міст республіканського АРК і обласного значення та районних бюджетах на зазначені цілі відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4.03.02 р. № 256 „Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету”, але не більше фактичної кредиторської заборгованості відповідних бюджетів із пільг, субсидій і допомог на дату проведення платежів з їх оплати. Перерахування коштів субвенцій здійснюється виключно на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України.

Фінансові органи районних державних адміністрацій, виконкомів міських рад (міст республіканського АРК і обласного значення) на підставі отриманих актів звірки щомісяця готують реєстри нарахованих сум щодо пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомоги сім'ям з дітьми, адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, додаткових виплат населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян та направляють їх Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим органам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, управлінню Державного казначейства в Автономній Республіці Крим та обласним, міським міст Києва та Севастополя управлінням Державного казначейства до 20 числа місяця, що настає за звітним. Форма реєстрів затверджена Державним казначейством України.

Територіальні управління Державного казначейства ведуть облік зобов’язань місцевих бюджетів щодо пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомоги сім'ям з дітьми, адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, додаткових виплат населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорії громадян на підставі отриманих реєстрів та щомісячно надають Державному казначейству України відповідні дані щодо зобов'язань місцевих бюджетів в частині фактично нарахованих сум пільг, субсидій і допомог та кредиторської заборгованості відповідних бюджетів.

Міністерство фінансів АРК, фінансові органи обласних державних адміністрацій протягом двох операційних днів після отримання коштів субвенції надають органам Державного казначейства платіжні доручення щодо перерахування цих коштів на рахунки районних бюджетів, бюджетів міст республіканського АРК та обласного значення пропорційно зобов'язанням місцевих бюджетів, але не більше фактичної кредиторської заборгованості відповідних бюджетів із пільг, субсидій і допомог на дату проведення платежів з їх оплати.

Якщо вищезазначені платіжні доручення оформлені з порушенням вимог щодо обсягів перерахування коштів на відповідні рахунки бюджетів, субвенції органами Державного казначейства України не здійснюється.

За рахунок субвенцій з Державного бюджету України на компенсацію підприємствам транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян не відшкодовуються втрати їх доходів від перевезень, фінансове забезпечення яких здійснюється за рахунок інших бюджетних програм головних розпорядників коштів державного бюджету, коштів місцевих бюджетів, власних надходжень транспортних підприємств відповідно до діючого законодавства.

Механізм застосування процедури зупинення операцій з бюджетними коштами відповідно до статті 120 Бюджетного кодексу України до розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів, яким доведено відповідні бюджетні асигнування, за бюджетні правопорушення визначено Порядком зупинення операцій з бюджетними коштами, затвердженим наказом Державного казначейства України 18.11.2002 р. № 213.

Порядок поширюється на операції з бюджетними коштами розпорядників, одержувачів бюджетних коштів, у яких Міністерством фінансів України, Державним казначейством України (центральним апаратом та його територіальними органами), органами Державної контрольно-ревізійної служби України, місцевими фінансовими органами, головами виконавчих органів міських, міст районного значення, селищних та сільських рад, головними розпорядниками бюджетних коштів виявлено бюджетні правопорушення, встановлені Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами щодо недотримання порядку складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету чи звіту про виконання бюджету.

У разі виявлення бюджетного правопорушення складається протокол про бюджетне правопорушення за формою, передбаченою Порядком складання, передачі за належністю Протоколу про бюджетне правопорушення, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26.02.2002 №129, або акт ревізії. На підставі зазначених документів уповноважений орган приймає рішення у формі розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами.

Уповноважений орган має право прийняти рішення про призупинення операцій з бюджетними коштами. Це право поширюється на всі операції з бюджетними коштами на рахунках розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів, за винятком:

-              сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), інших платежів до бюджетів і державних цільових фондів (у тому числі пені, фінансові санкції);

-              виконання рішень органів, яким відповідно до закону надано право стягнення коштів;

-              операцій із здійснення видатків, які передбачені за кодами економічної класифікації видатків 1110 (у тому числі 1111, 1112, 1113), 1120, 1340 (у тому числі 1341, 1342, 1343).

Розпорядження про призупинення операцій з бюджетними коштами складається у чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, підписується керівником уповноваженого органу або його заступником, засвідчується печаткою та реєструється в уповноваженому органі.

Перший примірник розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами направляється (надсилається рекомендованим поштовим відправленням або подається нарочним) протягом 2 робочих днів з дати його реєстрації уповноваженим органом до відповідного органу Державного казначейства, де відкрито рахунки підприємству, установі, організації, які допустили бюджетне правопорушення.

Другий та третій примірники розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами в такий самий термін і в тому самому порядку направляються установі-порушнику, розпоряднику бюджетних коштів вищого рівня або відповідному фінансовому органу.

Розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами направляється фінансовому органу лише у разі зупинення операцій за коштами місцевого бюджету.

Четвертий примірник розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами залишається в уповноваженому органі, який його склав.

Орган Державного казначейства не пізніше наступного робочого дня після отримання розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами зупиняє відповідні операції і направляє уповноваженому органу корінець розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами на рахунках, відкритих в органах Державного казначейства, із зазначенням дати його отримання та виконання.

Всі платіжні доручення, що надійшли до органу Державного казначейства після отримання розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами, повертаються органом Державного казначейства без виконання установі, де виявлено бюджетне правопорушення, про що на зворотному боці платіжного доручення робиться напис про причину повернення без виконання та зазначається дата його повернення. Зазначений напис засвідчується підписами головного бухгалтера або його заступника і виконавця з штампом органу Державного казначейства.

Підставою для відновлення операцій за рахунками розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів є:

-              розпорядження уповноваженого органу про відновлення операцій з бюджетними коштами;

-              закінчення терміну, зазначеного в розпорядженні про зупинення операцій;

-              закінчення терміну, встановленого статтею 120 Бюджетного кодексу України щодо терміну зупинення операцій з бюджетними коштами.

Розпорядження про відновлення операцій з бюджетними коштами приймається уповноваженим органом, який прийняв розпорядження про призупинення операцій з бюджетними коштами, або установою вищого рівня на підставі доповідної записки посадової особи уповноваженого органу або інформації про усунення бюджетного правопорушення.

Орган Державного казначейства, у якому відкрито рахунки, за якими зупинено операції з бюджетними коштами, не пізніше наступного дня з дати одержання розпорядження про відновлення операцій з бюджетними коштами або закінчення терміну зупинення операцій, відновлює операції на рахунках клієнта.

У разі відновлення операцій на рахунках підприємств, установ, організацій орган Державного казначейства на корінці розпорядження про відновлення операцій з бюджетним коштами проставляє дату відновлення операцій і скріплює це підписом посадової особи та печаткою.

Рекомендованим листом або під розписку уповноваженої особи орган Державного казначейства не пізніше наступного робочого дня після відновлення операцій направляє корінець розпорядження про відновлення операцій з бюджетними коштами до відповідного уповноваженого органу.

Відновлення операцій з бюджетними коштами на рахунках не позбавляє уповноважені органи права повторного застосування зазначених санкцій до цих самих розпорядників, одержувачів бюджетних коштів у разі виникнення нових бюджетних правопорушень.

Керівник уповноваженого органу, що прийняв рішення про зупинення або відновлення операцій з бюджетними коштами, відповідає за правильність, обґрунтованість, своєчасність прийняття цих рішень і направлення їх за належністю.

Органи ДКУ мають право відмовити розпорядникам бюджетних коштів в реєстрації їх зобов’язань (фінансових зобов’язань) про що останні повідомляються у письмовій формі (додаток 35). Кожний випадок відмови реєстрації зобов’язань підлягає реєстрації у відповідному Журналі (додаток 36), який ведеться органом ДКУ.

Співпраця органів Державного казначейства та Міністерства фінансів здійснюється у процесі формування організаційних передумов фінансування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, при змінах та уточненнях розписів асигнувань, а також при формуванні та аналізі звітності про виконання бюджетів тощо. Ці аспекти співпраці розкриваються у наступних розділах підручника.