3.2. Взаємодія фінансових органів та органів Держаного казначейства України

 

Стан взаємовідносин та порядок взаємодії органів Державного казначейства з фінансовими органами визначений нормативно-правовими актами Міністерства фінансів, Державного казначейства України, які ґрунтуються на рішеннях законодавчої та виконавчої влади.

Процес казначейського виконання державного та місцевих бюджетів передбачає тісну співпрацю та взаємодію зацікавлених органів: владних, фінансових, податкових та контролюючих.

Взаємодія Державного казначейства та його територіальних органів з міністерствами та відомствами, органами державної влади, установами банків, податковою службою, місцевими фінансовими органами, Державною контрольно-ревізійною службою в Україні визначено Положенням про Державне казначейство, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1232 та спільними наказами ДКУ і відповідних центральних органів державної виконавчої влади. Ця співпраця та взаємовідносини почалися з початку заснування Державного казначейства України і з кожним роком активізуються разом із розвитком казначейської системи обслуговування бюджетів усіх рівнів.

Поглиблення цих відносин безпосередньо впливає на виконання місцевих бюджетів, що, у свою чергу, є основою економічного розвитку території. Обмеженість бюджетних ресурсів тільки посилює необхідність цих взаємовідносин. Правильне і раціональне використання коштів вимагає і залежить від чіткої організації системи обліку.

У даний час координація та взаємодія органів Державного казначейства з органами системи Міністерства фінансів здійснюється за наступними головними напрямками:

-              перерахування міжбюджетних трансфертів;

-              перерахування додаткових дотацій з державного до місцевих бюджетів;

-              перерахування субвенцій місцевим бюджетам на оплату теплопостачання

природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг;

-              перерахування субвенцій місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту населення;

-              зупинення операцій з бюджетними коштами у зв’язку з бюджетними правопорушеннями;

Переведення на казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами і перерахування міжбюджетних трансфертів створило базу для організації взаємовідносин між органами Державного казначейства України, фінансовими органами, платниками податків, зборів (обов'язкових платежів) до місцевих бюджетів.

Для щоденного акумулювання платежів, які надійшли до загального фонду місцевих бюджетів, в головних управліннях Державного казначейства у областях відкриваються аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3142 “Кошти загального фонду місцевих бюджетів” для кожного бюджету. Аналогічні рахунки (3152) відкриваються по платежах спеціального фонду місцевих бюджетів.

Платежі, які відповідно із законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням місцевої ради у поточному році розподіляються між рівнями місцевих бюджетів, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3321 “Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету”.

Облік планових показників за доходами місцевого бюджету здійснюється на підставі розпису місцевого бюджету на аналітичних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку групи 932 “Планові показники за доходами місцевого бюджету”.

Фінансові органи надають територіальним управлінням Державного казначейства України рішення місцевої ради щодо внесення змін у розпис доходів загального та/або спеціального фонду відповідного місцевого бюджету та помісячний розпис доходів загального фонду місцевого бюджету і повідомляють про внесені зміни

Головні управління (управління) Державного казначейства України здійснюють реєстрацію довідок, про що на оригіналі довідки ставиться відбиток печатки та відображають внесені зміни в обліку виконання місцевого бюджету на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку.

Для ведення аналітичного обліку операцій за доходами та перерахування трансфертів до інших рівнів місцевих бюджетів відкриваються особові картки за відповідними формами. Зазначені картки відкриваються до кожного аналітичного рахунку.

Відображені в зазначених вище особових картках облікові дані, повинні відповідати аналогічним даним оборотно-сальдової відомості і сальдової відомості, що є підставою для складання щоденної форми звіту "Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами", яка складається органами Державного казначейства України за кожним місцевим бюджетом. Зазначений звіт подається фінансовим та податковим органам у встановленому порядку. Дані звіту за останній робочий день місяця є підставою для складання звітності про виконання відповідних місцевих бюджетів. Звіт про виконання місцевих бюдж