3.3. Співпраця Державного казначейства і Державної податкової адміністрації

магниевый скраб beletage

України

 

 У квітні 2002 року спільним наказом Казначейства і Державної податкової адміністрації встановлено Порядок взаємодії між органами Державного казначейства та органами Державної податкової служби у процесі виконання державного та місцевого бюджету за доходами.

 Для забезпечення повноти надходжень згідно з бюджетною класифікацією органи Державної податкової служби до 1 грудня кожного року подають відповідним управлінням Казначейства у електронному вигляді списки платників податку, які перебувають на податковому обліку у кожному районі, місті, за юридичними особами і їх філіями та фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, причому останні за запитом органу Державного казначейства.

 Списки складу платників податків містять: назву (або прізвище, ім’я та по батькові для фізичної особи) платника податків, його ідентифікаційний код (номер), коди платежів відповідно до бюджетної класифікації за доходами. Податкові органи подають доповнення до списків платників податків протягом двох тижнів з часу виникнення змін.

Після прийняття закону України про державний бюджет на відповідний рік та затвердження місцевих бюджетів у разі зміни переліку видів доходів, що зараховуються до державного та місцевих бюджетів, в управліннях Державного казначейства відкриваються чи перевідкриваються рахунки для обліку надходжень до бюджетів.

Інформація про відкриті чи перевідкриті рахунки надається управліннями Державного казначейства відповідним органам Державної податкової служби. Податкові органи повідомляють реквізити цих аналітичних рахунків платникам.

Головні управління Казначейства не далі як наступного дня до 11 годин передають органам ДПС на обласному рівні і районним управлінням Казначейства такі документи:

-              відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за доходами;

-              звіти про виконання державного та місцевих бюджетів за доходами в розрізі відділень за видами надходжень;

-              відомість № 2 розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3311 “Кошти, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами”;

-              відомість розподілу платежів між місцевими бюджетами, які надійшли на аналітичні рахунки 3321 “Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету”;

-              відомість № 2м розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3411 “Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу”;

-              відомість розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки 3421 “Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу”;

-              виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів.

Державне казначейство після отримання звіту про виконання державного та місцевих бюджетів за доходами від своїх управлінь до 13-ї години формує та передає ДПА України:

-              відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за доходами державного бюджету (центральний рівень) у вигляді електронних документів;

-              звіти про виконання державного та місцевих бюджетів за доходами в розрізі областей.

Щомісячно, не пізніше 4-го числа місяця, наступного за звітним, Головні управління (управління) Державного казначейства проводять з відповідними органами ДПС звірку доходів за всіма кодами бюджетної класифікації на підставі даних про надходження до державного та місцевих бюджетів та відомостей розподілу коштів станом на перше число місяця, наступного за звітним. Результати оформляються актами звірки, які разом із звітами про виконання доходної частини державного та відповідних місцевих бюджетів у терміни, передбачені для надання звітів, у обов’язковому порядку надсилаються до органів вищого рівня.

Державне казначейство та ДПА проводять звірки надходжень платежів до Державного бюджету та бюджетів областей, міста Києва і Севастополя за всіма кодами бюджетної класифікації щомісячно, не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним. Ці звірки проводяться на підставі звітів про надходження до бюджетів, одержаних від територіальних управлінь Державного казначейства, Міністерства фінансів АРК, Головних фінансових управлінь обласних і Київської державної адміністрації та фінансового управління Севастопольської міської державної адміністрації. За результатами складаються акти звірки(додаток 35).

Державне казначейство надає ДПА Довідник адміністративно-територіальних одиниць України. Про всі зміни у довіднику ДПА повідомляється протягом двох тижнів з моменту їх виникнення.

У 2006 році спільним наказом ДПАУ, Міністерства фінансів України та ДКУ № 68/168/46 від 14.02.2006 р. затверджено Порядок взаємодії цих органів при відшкодуванні сум податку на додану вартість у рахунок погашення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі.

Порядок передбачає підготовку протокольного рішення органами вищезазначених відомств за участю платника податку, яке у разі перевищення суми податку 100 тис. грн., окремо погоджується з Міністерством фінансів і подається до органу ДКУ. Це рішення разом із відповідною заявою про відшкодування податку, довідкою та висновком органу ДПС про суми податку на додану вартість, визначені до відшкодування, довідкою про стан простроченої заборгованості перед державою (видається Мінфіном України – за простроченими кредитами, ДКУ – за іншою заборгованістю) подається у відповідний орган ДКУ, де платнику податку відкривається рахунок для відшкодування сум податку.

При наявності платіжного доручення платника податків на перерахування до державного бюджету коштів у рахунок погашення заборгованості, територіальний орган ДКУ перераховує відповідні кошти з ЄКР на його рахунок і протягом одного операційного дня погашає заборгованість платника за кредитами та позиками у відповідності з його дорученням.

Порядок передбачає відповідне відображення всіх процедур та кінцевого результату у обліку та звітності всіх учасників даної операції.