3.4. Співпраця Державного казначейства України та органів Державної митної служби України

магниевый скраб beletage

 

 Митні органи контролюють і забезпечують справляння до Державного бюджету України установлених платежів та інших податків і зборів. Ці платежі зараховуються на рахунки з обліку доходів, що відкриті для окремих митниць в управліннях Державного казначейства в АРК, областях, містах Києві та Севастополі за кодами бюджетної класифікації.

 Органи Державної митної служби при будь-яких змінах у своєму складі чи розташуванні зобов'язані протягом двох тижнів з дня виникнення зазначених змін подати відповідну інформацію Державному казначейству. З іншого боку, якщо Закон України Про Державний бюджет України на відповідний рік змінює перелік видів митних платежів чи порядок їх зарахування до бюджету, органи Державного казначейства відкривають нові або перевідкривають старі рахунки відповідно до цих змін.

 Державне казначейство та його територіальні органи протягом 3 робочих днів з дня відкриття чи перевідкриття рахунків надають інформацію про їхні реквізити Державній митній службі у частині рахунків, відкритих на центральному рівні та іншим митним органам.

 Територіальні органи Казначейства наступного робочого дня, після зарахування митних платежів на відповідні рахунки, щоденно до 11 години формують для уповноважених митних органів виписки з цих рахунків у вигляді електронного реєстру, який передають митним органам засобами електронної пошти. Державне казначейство після отримання звітів про виконання державного бюджету за доходами від своїх територіальних управлінь щоденно до 13 години електронним документом інформує Державну митну службу про зарахування коштів за доходами, які справляються митницею.

 Щомісяця, не пізніше 4-го числа місяця, наступного за звітним, митні органи та органи Державного казначейства проводять звірку надходжень, перерахованих митними органами в розрізі кодів бюджетної класифікації доходів за станом на 1-ше число. Результати оформляються відповідним актом звірки за встановленою формою.

 Акти звірок оформляються в 4 примірниках і надсилаються митними органами та управліннями Державного казначейства до Державної митної служби та Державного казначейства не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним. Один примірник для територіального управління Державного казначейства, другий - для Державного казначейства, третій - для митних органів і четвертий - для Державної митної служби. Центральні органи Державного казначейства та Державної митної служби узагальнюють ці акти звірки і не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним складають загальний акт звірки.

 Цей порядок установлений у липні 2002 року спільним наказом Державного казначейства та Державної митної служби і забезпечує повну взаємодію цих органів та контроль за надходженням митних платежів до державного бюджету.

Порядок розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення затверджений наказом Міністерства фінансів України та Державної митної служби України 24.01.2006 р. № 25/44. Порядок визначає відповідні процедури розрахунково-касового обслуговування митних та інших платежів через органи ДКУ, відкриття рахунків митним органам в органах ДКУ, здійснення розрахунків з бюджетами за митними та іншими платежами, а також порядок переведення митних та інших платежів на розрахунково-касове обслуговування через органи Державного казначейства.

У 2006 році розпочато експеримент з обслуговуванням ДКУ всіх надходжень Київської регіональної митниці (див. розділ 14), який має закінчитись повним переведення органів Державної митної служби на обслуговування до органів ДКУ.