Питання для самопідготовки та самоконтролю:

магниевый скраб beletage

 

1.            Які нормативні документи Казначейства регламентують його співпрацю з фінансовими органами?

2.            У чому необхідність співпраці органів ДКУ та інших державних контрольних органів?

3.            Як забезпечуються міжбюджетні відносини сьогодні?

4.            Як взаємодіють органи ДКУ та фінансові органи у процесі виконання державного та місцевого бюджетів?

5.            Як співпрацюють органи Казначейства та Державної податкової служби?

6.            Яка роль органів Державної митної служби у забезпеченні надходжень до бюджету?

7.            У чому суть взаємодії органів ДКУ та органів ГоловКРУ?

8.            Які органи влади здійснюють контроль за додержанням бюджетного законодавства?

9.            Яким документом закріплено поняття бюджетної установи?

10.          Хто є суб`єктами публічного права?

11.          Який зв`язок між суб`єктами публічного права –державою, бюджетною установою, Державним Казначейством України?

12.          Що є об`єктом податкового правопорушення?

13.          Що є порушенням податкового законодавства?

14.          Що є бюджетним правопорушенням?

15.          Хто несе відповідальність за порушення податкового і бюджетного законодавства?

16.          Яку відповідальність несуть платники податків за допущені правопорушення?

17.          Які міри приймаються до суб`єкта, який вчинив податкове правопорушення?

18.          В яких випадках застосовується до суб`єкта бюджетного правопорушення санкція призупинення бюджетних асигнувань?

19.          Яку відповідальність несуть керівники бюджетних установ, з вини яких допущені бюджетні правопорушення?

20.          Особливості та види юридичної відповідальності, за порушення бюджетними уставами бюджетного законодавства.

 

Література: 1-6,18,25,38,46,53,65,68,69,71

 

Тести:

 

1. Контроль за додержанням бюджетного законодавства здійснюється, зокрема:

1)            Рахунковою палатою;

2)            судами загальної юрисдикції;

3)            органами досудового слідства.

 

2. Який орган здійснює управління наявними коштами державного бюджету:

1)            Державне казначейство України;

2)            Міністерство фінансів України;

3)            Рахункова палата України.

 

3. В Бюджетному кодексі України, серед принципів побудови бюджетної системи України, закріплено зокрема і принцип:

1)            рівності учасників бюджетних правовідносин;

2)            відповідальності учасників бюджетного процесу;

3)            рівноправність бюджетів різного рівня;

4)            усі відповіді вірні;

 

4. Бюджетна установа це насамперед:

1)            державна установа, яка утримується за рахунок державного бюджету;

2)            неприбуткова установа, соціально-культурної сфери яка утримується за рахунок Державного бюджету України;

3)            неприбуткова установа, яка повністю утримується за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевих бюджетів.

 

5. Розпорядниками бюджетних коштів є

1)            бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків з бюджету.

2)            учасники бюджетного процесу, які використовують бюджетні кошти;

 

6. З яких джерел фінансуються бюджетні установи:

1)            державного та місцевих бюджетів;

2)            централізованих фондів;

3)            загального і спеціального державного і місцевих бюджетів;

4)            усі відповіді вірні;

 

7. Суб’єктами кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства є:

1)            фізична осудна особа;

2)            будь-яка дієздатна особа, яка є працівником суб`єкту підприємницької діяльності;

3)            юридична особа.

 

8. Об’єктом податкового правопорушення є:

1)            протиправні діяння (дія чи бездіяльність) правопорушника;

2)            конкретні суспільні відносини, що зазнають шкоди від вчинення правопорушення;

3)            суспільна небезпека правопорушника;

 

9. Наявність чи відсутність вини платника податку характеризує:

1)            суб’єктивна сторона податкового правопорушення;

2)            суб’єкт податкового правопорушення;

3)            ступінь суспільної небезпеки правопорушника – суб’єкта податкового правопорушення;

 

10. Видами фінансово-правової відповідальності суб’єкта господарської діяльності за порушення податкового законодавства є:

1)            неустойка, штраф (штрафна санкція) та пеня;

2)            штраф на керівника підприємства;

3)            штраф на головного бухгалтера і його заступника;

4)            усі відповіді вірні;