4.2. Бюджетна класифікація

магниевый скраб beletage

 

                Бюджетна класифікація – це єдине систематизоване згрупування доходів, видатків (в тому числі кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів. Така класифікація переслідує, насамперед, мету уніфікації бюджетних показників, що забезпечує їх єдність і співставність у бюджетах різних рівнів, кошторисах розпорядників та користувачів бюджетних коштів, а у подальшому їх взаємозв'язок із показниками програм і планів соціально-економічного розвитку країни.

                Належно розроблена бюджетна класифікація дає можливість уніфікувати процедури розробки бюджету, а отже і самі бюджети та забезпечує їх консолідацію. Крім цього, вона значно полегшує практично всі процедури бюджетного процесу – розгляд і затвердження бюджетів, аналіз та контроль за їх виконанням, підготовку звітів та остаточних висновків щодо виконання бюджетів у цілому. Стає можливим використання типових методик і правил як розрахунку окремих показників, так і проведення цілісних аналітичних досліджень. Саме бюджетна класифікація забезпечує єдину інформаційну базу аналітичного та синтетичного обліку на різних рівнях бюджетної системи та у окремих її суб'єктів і тим самим створює базу для формування єдиної звітності про виконання бюджетів. Без неї неможливо консолідувати показники бюджету, починаючи із стадії їх планування чи розробки кошторисів і закінчуючи формуванням звітності.

                Бюджетна класифікація використовується для проведення контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування, розпорядників та користувачів бюджетних коштів, для проведення аналізу доходів і видатків, забезпечення загальнодержавної та міжнародної порівнянності бюджетних показників. Бюджетна класифікація та зміни до неї затверджуються міністром фінансів, про що обов'язково інформується Верховна Рада України.

                У складі бюджетної класифікації розрізняють:

-              класифікацію доходів бюджету;

-              класифікацію видатків бюджету;

-              класифікацію фінансування бюджету;

-              класифікацію боргу.