4.2.1. Класифікація доходів

магниевый скраб beletage

 

                В доходах бюджету виділяють наступні розділи: податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, трансферти.

 

 Податкові надходження

 

                Податкові надходження – це обов'язкові, безповоротні та безвідплатні платежі, передбачені податковими законами України. До них відносяться загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі, передбачені податковими законами України.

                Основні надходження до державного бюджету формуються від податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств. Загалом доходна частина державного бюджету України на 70% формується за рахунок податків.

                Податкові надходження у Класифікації доходів бюджету згруповані за відповідними групами, розділами, параграфами, що у кінцевому підсумку визначає код кожного податку:

 

 10000000 Податкові надходження

 

 11000000 Податки на доходи, податки на прибуток...

 11010000 Прибутковий податок з громадян

 11020000 Податок на прибуток підприємств

 12000000 Податок на власність

 12010000 Періодичні податки на чисту вартість майна

 12020000 Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних

 машин і механізмів

 13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів

 13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів...

 13020000 Збір за спеціальне використання водних ресурсів...

 13030000 Збір за користування надрами

 13040000 Збір за геологорозвідувальні роботи...

 13050000 Плата за землю

 13070000 Плата за використання інших природних ресурсів.

 14000000 Внутрішні податки на товари та послуги

 14010000 Податок на додану вартість

 14020000 Акцизний збір із вироблених в Україні товарів

 14030000 Акцизний збір із ввезених в Україну товарів

 14050000 Податки на окремі категорії послуг

 

 Конкретні види доходів за джерелами чи способами їх отримання об'єднані у статті, за якими, у свою чергу, формуються розділи, підгрупи та групи бюджетної класифікації доходів. Перша цифра коду доходів вказує групу, друга – підгрупу, наступних дві – розділ, ще дві - параграф розділу і останніх дві – вид бюджету.

У Класифікації доходів бюджету податкові надходження(10000000) згруповані за відповідними підгрупами(11000000 – податки на доходи, 12000000 – податок на власність), розділами(11020000 – податок на прибуток підприємств) та параграфами, що і формує код кожного податку.

Так, ПДВ має код 14010000 і цифри цього коду доходів указують:

-              перша - групу (1 – податкові надходження);

-              друга - підгрупу (4 – внутрішні податки на товари та послуги);

-              дві наступних - розділ (01 – ПДВ);

-              дві наступних - параграф розділу (00);

-              дві останніх - вид бюджету (00 – державний).

 

                Неподаткові надходження

 

                До складу неподаткових надходжень включаються доходи від власності та підприємницької діяльності, адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу, надходження від штрафів та фінансових санкцій, інші неподаткові надходження.

 

                20000000 Неподаткові надходження

 

                21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності

                21020000 Надходження від перевищення валових доходів над видатками НБУ

                21030000 Надходження від грошово-речової лотереї

                21050000 Дивіденди (доход, нарахований на акції (частки, паї) господарських

 товариств)

                21060000 Рентна плата

                21080000 Інші надходження

                21090000 Надходження від продажу акцій ВАТ

                22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та

 побічного продажу

                22020000 Плата за утримання дітей у школах інтернатах

 22060000 Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів міністерства внутрішніх справ

                22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів

                22090000 Державне мито

                22901000 Державне мито, що стягується за місцем розгляду та оформлення

 документів

                22100000 Митні збори

                22110000 Єдиний збір у пунктах пропуску

23000000 Надходження від штрафів та фінансових санкцій

 23030000 Адміністративні штрафи...

 23040000 Надходження штрафів за порушення правил пожежної безпеки

 24000000 Інші неподаткові надходження

 24010000 Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна

 24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості

 24100000 Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД

 24120000 Власні надходження бюджетних установ

 24121000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами

 24121100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно із

 функціональними повноваженнями

 24122000 Інші джерела власних надходжень

 24122100 Гранти, дарунки

 24140000 Додаткові збори на виплату пенсій

 24140200 Додаткові збори на виплату пенсій від продажу ювелірних виробів

 24140300 Додаткові збори на виплату пенсій від продажу автомобілів

 

У складі неподаткових надходжень(20000000), аналогічно до класифікації податкових надходжень виділені підгрупи: доходи від власності та підприємницької діяльності(21000000); адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу(22000000); надходження від штрафів і фінансових санкцій(23000000); інші неподаткові надходження(24000000).

За кодом 24140200 - Додаткові збори на виплату пенсій від продажу ювелірних виробів можна встановити, що це неподаткове надходження(2), віднесене до інших неподаткових надходжень(4) для додаткових зборів на виплату пенсій(14) за рахунок надходжень від продажу ювелірних виробів(02).

 

Доходи від операцій з капіталом

 

Доходи від реалізації основних засобів, що перебувають у державній власності, від операцій з цінними паперами, які засвідчують власність держави у статутних капіталах окремих підприємств, від операцій з державними запасами товарів, землею та нематеріальними активами – входять у склад доходів від операцій з капіталом.

 

 30000000 Доходи від операцій з капіталом

 

 31000000 Надходження від продажу основного капіталу

 31010000 Надходження від реалізації безхазяйного майна...

 31030000 Надходження від відчуження майна АРК

 32000000 Надходження від реалізації державних запасів товарів

 32010000 Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

 33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

 33010000 Надходження від продажу землі

 33020000 Надходження від продажу нематеріальних активів

 34000000 Податки на фінансові операції та операції з капіталом

 

Подібним чином, як і у класифікації податкових і неподаткових надходжень, класифікуються доходи від операцій з капіталом(3), в яких виділено надходження від продажу основного капіталу(1), від реалізації державних запасів товарів(2), від продажу землі і нематеріальних активів(3) та податки на фінансові операції та операції з капіталом(4). Тому в третій підгрупі третьої групи за першим розділом обліковуються надходження від продажу землі - код 33010000.

 

Трансферти

 

 До трансфертів відносяться кошти, отримані від інших органів державної влади, органів влади АРК та місцевого самоврядування на безоплатній та безповоротній основі. Сюди ж включаються кошти, отримані від інших держав чи міжнародних організацій на таких же умовах.

 

40000000 Офіційні трансферти

 

 41000000 Від органів державного управління

 41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів

 41020000 Дотації

 41030000 Субвенції

 42000000 Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

 42010000 Надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту

 миротворчих операціях

 42020000 Гранти (дарунки), що надійшли до бюджету усіх рівнів

 43000000 З іншої частини бюджету

 43010000 Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку

 (спеціального фонду)

 

До офіційних трансфертів(4) відносяться кошти, отримані від інших органів державного управління(1), від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій(2) та з іншої частини бюджету(3) на безоплатній та безповоротній основі. За кодом 41030000 обліковуються трансферти від органів державного управління, що мають назву субвенцій(03).