4.2.2. Класифікація видатків

 

 Видатки бюджету дістають відповідну деталізацію у залежності від класифікаційних ознак, покладених в основу такої деталізації .

В основі функціональної класифікації видатків (КФКВ) лежать функції, з виконанням яких пов'язані видатки. Видатки групуються за окремими розділами, які узагальнюють видатки бюджетів на здійснення загальних функцій держави, АРК та місцевого самоврядування, а також за підрозділами та групами, у яких конкретизуються напрямки використання бюджетних видатків.

Так, розділ видатків на державне управління має код 0100, на оборону 0200, громадський порядок, безпеку та судову владу – 0300, на освіту – 0900. У межах першого розділу виділяють видатки, пов'язані з функціонуванням вищих органів державного управління та органів місцевої влади - код 0110, серед яких, видатки на фінансову та фіскальну діяльність – 0112, зовнішньополітичну діяльність – 0113 тощо. Розділ 09 – освіта включає підрозділ 2 – загальна середня освіта й групи: 1 – загальноосвітні навчальні заклади(код 0921), 2 – загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати(код 0922), 3 - загальноосвітні спеціальні навчальні заклади(код 0923). Нижче наведена функціональна класифікація бюджету.

 

0100 Загальнодержавні функції

 

0110 Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого

 самоврядування, фінансова та зовнішньополітична діяльність

0111 Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого

 самоврядування

0112 Фінансова та фіскальна діяльність

0113 Зовнішньополітична діяльність

0120 Економічна допомога зарубіжним країнам

0130 Інші загальні функції державного управління

0131 Управління системою державної служби

0140 Фундаментальні дослідження

0150 Дослідження і розробки у сфері державного управління

0160 Проведення виборів та референдумів

0170 Обслуговування боргу

0171 Обслуговування внутрішнього боргу

0180 Міжбюджетні трансферти

 

0200 Оборона

 

0210 Військова оборона

0220 Цивільна оборона

0230 Військова допомога іншим країнам

0240 Військова освіта

0250 Дослідження і розробки у сфері оборони

0260 Інша діяльність у сфері оборони

 

0300 Громадський порядок, безпека та судова влада

 

0310 Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба із

 злочинністю та охорона державного кордону

0320 Протипожежний захист та рятування

0330 Судова влада

0340 Кримінально-виконавча система та виправні заходи

0350 Діяльність у сфері безпеки держави

0360 Нагляд за додержанням законів та представницькі функції в суді

0370 Дослідження і розробки у сфері громадського порядку, безпеки та судової

 влади

0380 Інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади

 

0400 Економічна діяльність

 

0410 Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність

0412 Регулювання трудових відносин

0420 Сільське господарство, лісове господарство і мисливство, рибне

 господарство

0421 Сільське господарство

0440 Паливно-енергетичний комплекс

0431 Вугільна галузь та інші галузі з видобутку твердого пали