4.2.3. Класифікація фінансування бюджету

магниевый скраб beletage

 

 Відповідно до ст.8 Бюджетного Кодексу України бюджетна класифікація застосовується для здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів, проведення необхідного аналізу організаційних, функціональних та економічних категорій видатків, забезпечення загальнодержавної та міжнародної порівнянності бюджетних показників.

 За допомогою класифікації фінансування бюджету деталізуються джерела надходження фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджету, а також напрями витрачання фінансових ресурсів, що утворилися в результаті перевищення доходів бюджету над його видатками. До цієї категорії належать платежі з погашення основної суми боргу. Класифікації фінансування бюджету має наступний вигляд:

 

 200000 Внутрішнє фінансування

 

201000 Фінансування за рахунок коштів бюджетів різних рівнів та державних

 фондів

 202000 Фінансування за рахунок позик банківських установ

 204000 Надходження від приватизації державного майна

 205000 Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ та організацій

 206000 Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

 207000 Коригування

 

 300000 Зовнішнє фінансування

 

 301000 Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку

 302000 Позики, надані органами управління іноземних держав

 303000 Позики надані іноземними банками

 304000 Позики, надані постачальниками

 305000 Позики, не віднесені до інших категорій

 306000 Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

 

Класифікація фінансування бюджету деталізує джерела фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджету, а також напрями витрачання фінансових ресурсів, що утворилися в результаті перевищення доходів бюджету над його видатками. Окремо виділено внутрішнє фінансування(200000), за рахунок бюджетів та державних фондів(201000), позик банківських установ(202000), коштів від приватизації (204000) тощо та зовнішнє фінансування(300000): позики міжнародних організацій (301000), позики органів управління іноземних держав(302000), позики іноземних банків(303000) і т.д.

Розрізняють фінансування за типом кредитора – за категоріями кредиторів або власників боргових зобов'язань та фінансування за типом боргового зобов'язання – за засобами, що використовуються для фінансування дефіциту або профіциту. Внутрішньому фінансуванню присвоєний код 400000, у складі якого відрізняють довго, середньо та короткострокові зобов'язання з відповідними кодами – 401000, 402000 та 403000. У складі зовнішнього фінансування(код 500000) виділяють такі джерела як довгострокові облігації – код 501000 та короткотермінові облігації і векселі – код 503000.

За типом кредитора класифікація боргу має 2 розділи : внутрішній борг – код 200000, у тому числі заборгованість перед бюджетами – код 210000, банками 220000 тощо, та зовнішній борг – код 300000.

У класифікації боргу за типом боргового зобов'язання виділяється внутрішній борг(400000) і зовнішній борг(500000), які, у свою чергу, однаково поділяються на заборгованість за довго, середньо і за короткостроковими зобов'язаннями та за іншими зобов'язаннями.

Бюджетним кодексом передбачено можливість прийняття державного бюджету з дефіцитом лише при наявності обґрунтованих джерел його фінансування. Такими джерелами можуть бути державні внутрішні та зовнішні запозичення, розмір яких визначається законодавчо. Лише для збереження загальної економічної рівноваги ці кошти можуть використовуватися на поточні видатки держави. Вибір кредитора, вид та валюту позики проводиться міністром фінансів, з врахуванням завдань економії коштів та ефективного їх використання. Емісійні кошти НБУ не можуть бути джерелом фінансування дефіциту державного бюджету.

 Дефіцит бюджету АРК може мати місце лише у частині видатків розвитку і покривається за рахунок запозичень. Місцеві ж бюджети не можуть затверджуватися з дефіцитом. Внутрішні запозичення мають право здійснювати Верховна Рада АРК та міські ради. Зовнішні запозичення – міські ради, при умові, що чисельність населення міста більше 800 тис. чоловік. Профіцит бюджету планується виключно з метою погашення основної суми боргу.

 Розрізняють фінансування за типом кредитора – за категоріями кредиторів або власників боргових зобов'язань та фінансування за типом боргового зобов'язання – за засобами, що використовуються для фінансування дефіциту або профіциту. Внутрішньому фінансуванню присвоєний код 400000, у складі якого вирізняють довго, середньо та короткострокові зобов'язання з відповідними кодами – 401000, 402000 та 403000. У складі зовнішнього фінансування (код 500000) виділяють такі його джерела як довгострокові облігації – код 501000 та короткотермінові облігації і векселі – код 503000.