Питання для самопідготовки та самоконтролю:

магниевый скраб beletage

 

1.            Що означає поняття бюджет?

2.            З якою метою щорічно приймається закон про державний бюджет України на відповідний рік?

3.            Що таке бюджетна класифікація та які цілі вона переслідує?

4.            Дайте характеристику класифікації доходів.

5.            Як класифікуються видатки бюджетів?

6.            З якою метою використовується відомча класифікація?

7.            Що таке програмна класифікація та у яких випадках вона застосовується?

8.            Як класифікується фінансування бюджету?

9.            Як здійснюється класифікація боргу за типом кредитора та типом боргового зобов'язання?

10. Як застосовується економічна класифікація видатків бюджетів?

 

Література: 2,3, 63,65,71,72.

 

Тести:

 

1.            Які стадії містить бюджетний процес?

1)            складання проектів бюджетів;

2)            розгляд і прийняття закону про державний бюджет;

3)            виконання бюджету;

4)            підготовка й розгляд звіту про виконання бюджету;

5)            усі відповіді правильні.

 

2.            Який термін охоплює бюджетний період?

1)            календарний рік;

2)            період від початку розробки бюджету до затвердження звіту про його виконання;

3)            період із початку затвердження бюджету до кінця календарного року.

 

3.            На який орган виконавчої влади покладена функція оперативного управління державним бюджетом?

1)            Кабінет Міністрів України;

2)            Міністерство фінансів України;

3)            Рахункову палату України.

 

4.            На основі якого принципу здійснюється виконання місцевих бюджетів

1)            централізованого управління;

2)            самостійності;

3)            єдності каси.

 

5.            Бюджетна система України складається з :

1)            державного бюджету;

2)            державного і місцевих бюджетів;

3)            місцевих бюджетів.

 

6.            З якого року започатковано впровадження програмно – цільового методу складання бюджету?

1)            із 1998 р.;

2)            із 2001 р.;

3)            із 2002 р.

7.            Яку функцію не виконує Державне Казначейство в процесі виконання бюджетів?

1)            складання проекту бюджетів;

2)            операції з коштами державного бюджету;

3)            операції з коштами місцевих бюджетів;

4)            розрахунково-касове обслуговування місцевих бюджетів;

5)            облік та звітність виконання бюджетів.

 

8.            Яким документом закладено правову норму бюджетної класифікації?

1)            Законом про Державний бюджет України;

2)            Бюджетним Кодексом України;

3)            рішеннями органів місцевого самоврядування.

 

9.            Хто затверджує бюджетну класифікацію?

1)            міністр фінансів України;

2)            голова Державного Казначейства України;

3)            начальник фінансового управління.

 

10.          Скільки складових частин має бюджетна класифікація?

1)            дві;

2)            чотири;

3)            сім.

 

11.          Із скількох розділів складається класифікація доходів бюджету?

1)            трьох;

2)            чотирьох;

3)            шести.

 

12.          Податкові надходження це:

1)            збір за використання природних ресурсів;

2)            надходження від штрафів і фінансових санкцій;

3)            доходи від операцій з капіталом.

 

13.          Видатки бюджету класифікуються за:

1)            функціями, з якими пов’язані видатки;

2)            економічною характеристикою видатків;

3)            відомчою ознакою головного розпорядника коштів;

4)            за бюджетними програмами;

5)            всі відповіді правильні.

 

14.          Класифікація фінансування бюджету здійснюється за:

1)            типом кредитора;

2)            типом боргового зобов’язання;

3)            за обома підходами.

 

15.          За яким узагальнюючим кодом бюджетної класифікації доходів зараховується податок з доходів фізичних осіб?

1)            11010000;

2)            12020000;

3)            13030500.

 

16.          За яким кодом бюджетної класифікації доходів зараховується земельний податок з фізичних осіб?

1)            12020000;

2)            13050200;

3)            13050300.

 

17.          До економічної класифікації видатків належать:

1)            поточні видатки;

2)            капітальні видатки;

3)            нерозподілені видатки;

4)            кредитування з вирахуванням погашення;

5)            усі вищезазначені видатки.

 

18.          Функціональна класифікація видатків складається з:

1)            4 розділів;

2)            7 розділів;

3)            10 розділів.

 

19. Яким нормативним документом визначається відомча класифікація видатків державного бюджету?

1)            законом про Державний бюджет України;

2)            наказом міністра фінансів;

3)            наказом голови Державного Казначейства України.

20. Класифікація фінансування бюджету передбачає:

1)            внутрішнє фінансування;

2)            кредити НБУ;

3)            обидві відповіді правильні.