5.3. Відкриття рахунків у органах Державного казначейства України

магниевый скраб beletage

 

 У грудні 2002 року Державне казначейство України своїм наказом встановило нині діючий Порядок відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства. Цей порядок регламентує взаємовідносини Казначейства і його клієнтів при відкритті, ведення та закритті рахунків останніх. Вимоги Порядку обов'язкові до виконання як органами ДКУ, так і розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів та іншими його клієнтами.

 Державне казначейство відкриває своїм клієнтам бюджетні та небюджетні рахунки. Бюджетні рахунки відкриваються щорічно з початком нового бюджетного року для здійснення операцій клієнтів з бюджетними коштами, для обслуговування зовнішніх і внутрішніх боргових зобов’язань, здійснення загальнодержавних видатків та операцій із фінансування бюджетів. Зарахування податкових, неподаткових та інших надходжень, включаючи трансферти, дарунки, гранти та кошти, залучені до бюджетів від розміщення цінних паперів, отриманих кредитів тощо проводиться через відповідні бюджетні рахунки за надходженнями. Здійснення асигнувань на виконання програм і заходів у Державному та місцевих бюджетах і відповідних операцій клієнтів з бюджетними коштами забезпечується бюджетними рахунками, які відкриваються розпорядникам та одержувачам коштів і поділяються на:

-              реєстраційні рахунки розпорядників коштів за кодами бюджетної класифікації видатків для обліку операцій з виконання загального фонду кошторисів бюджетів;

-              спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників коштів за кодами бюджетної класифікації видатків для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторисів;

-              рахунки одержувачів коштів за кодами бюджетної класифікації видатків загального або спеціального фондів для обліку операцій з виконання плану використання бюджетних коштів.

 Інші бюджетні рахунки також відкриваються за кодами бюджетної класифікації для здійснення операцій з обслуговування внутрішніх та зовнішніх боргових зобов’язань держави та здійснення загальнодержавних видатків, передбачених державним бюджетом України на відповідний рік. Сюди ж відносяться рахунки з обліку операцій з фінансування бюджетів

 Небюджетні рахунки відкриваються органами Державного казначейства підприємствам, установам, організаціям для здійснення та обліку операцій, що не відносяться до операцій з виконання бюджетів. Ці рахунки відкриваються відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів та Порядку відкриття рахунків у національній валюті для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства України.

 Казначейство забезпечує розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів коштів, а також інших клієнтів згідно відповідних договорів між ним і власниками рахунків (додаток 1), які укладаються при відкритті рахунків. При цьому, Казначейство відразу ж визначає клієнту ліміт залишку готівки у його касі, на підставі розрахунку, що є невід'ємною частиною договору.