5.3.1. Відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень

магниевый скраб beletage

 

Державне казначейство щорічно на початок нового бюджетного періоду централізовано відкриває бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів. Інформація про відкриті рахунки доводиться до територіальних органів Казначейства (далі управління). Сюди ж подаються заяви про відкриття рахунків управліннями Державного казначейства (додаток 2) з переліком видів надходжень державного та місцевих бюджетів, які мобілізуються на відповідній території. Заяви складаються за кожним видом бюджетів на підставі даних, отриманих від органів Державної податкової служби України. Згідно з поданими заявами управління блокують рахунки за видами надходжень, що не мобілізуються на відповідній території.

                Для кожного відділення Казначейства у відповідному управлінні заводиться особова справа, у яку включається заява про відкриття рахунків (додатки 2,3) і картка зі зразками підписів та відбитком печатки управління (додаток 6). У картку включаються зразки підписів осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками, підписувати платіжні та інші розрахункові документи. Картка має бути засвідчена підписом керівника та печаткою управління. У разі зміни чи доповнення хоча б одного з підписів оформляється нова картка із зразками підписів. Тимчасове надання особі права першого чи другого підпису супроводжується поданням тимчасової картки із зразками підписів тимчасово уповноважених осіб та копії документа, що підтверджує їх повноваження (наказ, протокол тощо).

 При відкритті бюджетних рахунків для зарахування надходжень структурні підрозділи Казначейства подають службові записки про відкриття відповідних рахунків. Казначейство чи його управління формують особові справи за своїми структурними підрозділами, в яких мають бути службові записки і зразки підписів керівника (заступника) структурного підрозділу, яким надано право розпоряджатися рахунками і підписувати платіжні, розрахункові та інші розпорядчі документи. Казначейство та його управління інформують заявників, органи Державної податкової служби про відкриті рахунки. Іншим органам інформація про відкриті рахунки надається за їх вимогою

За кожним видом надходжень відповідного бюджету вибудовується окрема модель доходного рахунку на підставі відповідних документів(додаток 8). Для прикладу, рахунок для обліку находження податку на прибуток підприємств і організацій, які перебувають в державній власності, виглядатиме так:

 3111К001хххххх, де:

3111 – балансовий рахунок відкритий за балансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджетів;

К – ключ банку (0-9);

001 – символ звітності банку, що відповідає коду бюджетної класифікації доходів бюджету 1020100;

хххххх – шифр території, якій зараховується платіж (м. Чернівці - 800002).