5.3.2. Відкриття клієнтам бюджетних рахунків

магниевый скраб beletage

 

 Для відкриття бюджетних рахунків розпорядники бюджетних коштів подають до органу Державного казначейства такі документи

-              заяву про відкриття рахунків за підписом керівника та головного бухгалтера

 (додаток 4) ;

-              копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку;

-              копію Статуту (Положення), засвідчену нотаріально чи реєстраційним органом.

-              Положення, затверджені постановами Кабінету Міністрів України чи указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують (установи та організації, які діють на підставі законів, статути (положення) не подають);

-              довідку податкової інспекції про взяття клієнта на податковий облік;

-              дві картки із зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи та зразком відбитки печатки, завірені нотаріально або установою вищого рівня (додаток 7);

-              повідомлення про реєстрацію в органах Пенсійного фонду, у якій обов’язково вказується орган Державного казначейства, де відкривається рахунок (працівник Казначейства, оформляє відривну частину довідки та передає її клієнту для повернення до органу Пенсійного фонду);

-              повідомлення про реєстрацію клієнта як платника соціальних страхових внесків, або його копію, засвідчену нотаріально або органом, що його видав;

-              затверджений кошторис розпорядників бюджетних коштів. До затвердження кошторисів (не більше 30 днів з дня затвердження річного розпису призначень та помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету) надається тимчасовий кошторис, затверджений керівником установи.

 Відокремленим підрозділам розпорядників коштів, які розташовані на різних адміністративних територіях і не є юридичними особами, відкриваються тільки спеціальні реєстраційні рахунки з обліку коштів, які надійшли як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з чинним законодавством. Відкриття цих рахунків здійснюється на підставі вищезазначених документів з невеликими змінами. При цьому, обов'язково потрібний дозвіл на відкриття рахунку від розпорядника бюджетних коштів із зазначенням його місцезнаходження та ідентифікаційного коду, а також документ за формою кошторису про суми надходжень та напрямки їх використання. Не подаються повідомлення про взяття їх на облік у органах Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування.

Такі ж документи надаються для відкриття рахунків у Казначействі одержувачу коштів. Останній замість затвердженого кошторису подає план використання бюджетних коштів.

Відкриття рахунків військовим частинам, установам, підприємствам і організаціям Збройних Сил, Служби безпеки, Державного комітету у справах охорони державного кордону, Міністерства внутрішніх справ, Управління державної охорони та інших органів виконавчої влади, які мають в своєму підпорядкуванні військові формування, проводиться на підставі дозволів, які видаються фінансовими органами розпорядників бюджетних коштів вищого рівня. Ці дозволи складаються на бланках суворої звітності, підписуються двома особами і засвідчуються відбитком печатки розпорядника бюджетних коштів. Бланк дозволу складається з чотирьох частин: дозволу, підтвердження дозволу, повідомлення і корінця. Одночасно із видачею дозволу розпорядникові бюджетних коштів, фінансовий орган надсилає органу Державного казначейства, у якому відкривається рахунок, своє підтвердження разом з примірником повідомлення про відкриття. Казначейство перевіряє наявність на дозволі і на підтвердженні дозволу необхідних підписів та відбитка печатки.

 Кожному розпоряднику чи одержувачу коштів у органі Казначействі формуються особові справи, у яких зберігаються всі ці документи. Як уже зазначалося, бюджетні рахунки відкриваються щорічно на початок нового бюджетного періоду. Розпорядники коштів, яким у минулі бюджетні періоди вже заведені особові справи, подають лише затверджений кошторис на відповідний рік, а одержувачі - план використання бюджетних коштів. Інші документи необхідні лише у разі внесення змін до них.

 При отриманні документів на відкриття рахунків уповноважений працівник Казначейства зобов'язаний перевірити подані документи, зокрема: звірити підписи осіб на заяві про відкриття рахунку з підписами в картці із зразками підписів та відбитком печатки; встановити повноту і правильність заповнення документів; переконатись у справжності посвідчувальних написів нотаріуса на документах (їх відповідність формам, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 07.02.94 № 7/5 “Про затвердження форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на угодах і засвідчувальних документах”).

 Документи для відкриття рахунків подаються уповноваженими особами, які зобов'язані мати при собі паспорт, або документ, що його замінює. Працівник Казначейства у присутності цієї особи робить копії сторінок його паспорта, що містять фото, прізвище та ім’я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, а при наявності - інформацію про місце проживання громадянина.

 Днем відкриття рахунку вважається дата, зазначена на заяві про відкриття рахунків у розділі “Відмітки органу Державного казначейства”. До отримання Казначейством повідомлення від власників рахунків про взяття рахунку на облік податковим органом, операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів. Дата реєстрації зазначеного повідомлення у Казначействі є датою початку операцій за видатками за відкритими рахунками. Повідомлення зберігаються в особових справах, сформованих на кожного розпорядника та одержувача коштів.