5.3.3. Відкриття інших бюджетних рахунків : Державне казначейство України : B-ko.com : Книги для студентів

5.3.3. Відкриття інших бюджетних рахунків

 

 Для відкриття інших бюджетних рахунків управління Казначейства подають службову записку про відкриття рахунків за підписом керівника структурного підрозділу, який розпоряджається цим рахунком та зразки підписів керівника цього підрозділу або його заступника, яким надано право підпису розпорядчих документів. Ці документи повинні бути, відповідно, завізовані та засвідчені головою або його заступником, або начальником управління Державного казначейства.

 Бюджетні рахунки відкриваються структурним підрозділам щорічно на початок нового бюджетного періоду. Підрозділи, яким особові справи вже заведені у минулі бюджетні періоди, подають необхідні документи лише в разі внесення змін до них. На кожний структурний підрозділ формується особова справа.

 Датою відкриття рахунків вважається дата візування службової записки головою (його заступником) чи начальником управління Державного казначейства України.