5.3.4.Відкриття небюджетних рахунків

магниевый скраб beletage

 

 Процедури відкриття небюджетних рахунків за невеликими змінами практично повністю збігаються із раніше описаними для бюджетних рахунків. Небюджетні рахунки відкриваються підприємствам, установам, організаціям, які подають до органу Державного казначейства такі документи:

-              заяву про відкриття рахунків за підписом керівника та головного бухгалтера;

-              копію довідки про включення до ЄДРПОУ, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку;

-              копію Статуту (Положення), засвідчену нотаріально чи реєстраційним органом;

-              копію свідоцтва про державну реєстрацію засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім бюджетних установ та організацій);

-              два примірника картки із зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи та зразком відбитка печатки, засвідчену нотаріально або установою вищого рівня в установленому порядку (додаток 7) ;

-              довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду. У довідці обов’язково вказується орган Державного казначейства, у якому відкривається рахунок. (Уповноважений працівник Казначейства, який приймає документи на відкриття рахунку, зобов’язаний оформити відривну частину довідки, повернути її клієнту для подання до органу Пенсійного фонду);

-              документ, що підтверджує реєстрацію клієнта як платника соціальних страхових внесків, або його копію, засвідчену нотаріально або органом, що його видав;

-              копію документа, що підтверджує взяття клієнта на податковий облік, засвідчену податковим органом або нотаріально.

 Рахунок вважається відкритим із дати, зазначеної на заяві про відкриття рахунку в розділі “Відмітки органу Державного казначейства”. За відкритим рахунком Казначейство здійснює операції лише із зарахування коштів до моменту отримання ним повідомлення від власника рахунку про взяття цього рахунку на облік податковою інспекцією. З дати реєстрації Казначейством повідомлення про взяття рахунку на облік податковою інспекцією розпочинаються видаткові операції за небюджетним рахунком.

 Документи на відкриття рахунків подають спеціально уповноважені особи, які повинні пред’явити паспорт. Копії сторінок цього паспорта, що містять фото, прізвище та ім’я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, та інформацію про місце проживання громадянина, зберігаються у особовій справі клієнта. При цьому здійснюється перевірка поданих документів, за такими напрямками:

а)            підписи осіб на заяві про відкриття рахунку мають бути розшифровані з обов’язковим зазначенням прізвища й ініціалів та ідентифіковані з підписами в картці із зразками підписів та відбитком печатки;

б)           свідоцтво про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності має відповідати зразкам, що затверджені Кабінетом Міністрів України;

в)            засвідчувальні написи нотаріуса на документах визнаються, якщо вони відповідають формам, що затверджені Міністерством юстиції України.

 На кожне підприємство, установу чи організацію в Державному казначействі формується особова справа, яка містить всі документи, що стосуються відкриття рахунку.

Між Клієнтом та відповідним управлінням Казначейства в обов’язковому порядку укладається договір про розрахунково-касове обслуговування, який визначає права та обов’язки сторін, умови готівкового обслуговування, строк дії договору, внесення змін до нього, порядок розгляду спорів тощо (додаток 1).