5.4. Закриття рахунків в органах Державного казначейства України

магниевый скраб beletage

 

 Бюджетні рахунки, відкриті у поточному бюджетному періоді, закриваються не пізніше 31 грудня. За виняткових обставин міністр фінансів може визначити інший термін закриття рахунків, який повинен настати не пізніше як через п’ять робочих днів після закінчення бюджетного періоду.

 Рахунки за надходженнями закриваються на підставі заяв відповідних структурних підрозділів та функціональних управлінь Державного казначейства. Рахунки розпорядників і одержувачів коштів закриваються при реорганізації установи (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні, виділенні), зміні назви, організаційно-правової форми на підставі:

а)            заяви власника рахунку (додаток 5);

б)           рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або реорганізації підприємства, установи чи організації;

в)            інших випадків, передбачених чинним законодавством України.

 У разі наявності залишку коштів на рахунку, що закривається, Казначейство на підставі платіжного доручення власника рахунку перераховує цей залишок на інший, відкритий цією установою, рахунок, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством.

 При проведенні ліквідаційної процедури використовується один рахунок, визначений ліквідаційною комісією. До Казначейства обов'язково подається рішення про ліквідацію підприємства, установи чи організації і нотаріально засвідчена картка із зразками підписів уповноважених членів ліквідаційної комісії і відбитком печатки підприємства, що ліквідується.

 Особова справа з оформлення рахунку зберігається протягом 5 років з моменту закриття рахунку. Відповідальність за правильність відкриття та закриття рахунків покладається на головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера) органу Державного казначейства, на балансі якого відкрито та закрито ці рахунки.