5.5. Введення відкритих рахунків в систему бухгалтерського обліку

магниевый скраб beletage

 

 Ознаки кодування рахунків та параметри аналітичного обліку до кожного з балансових рахунків наведені в додатку 7. Чинний План рахунків забезпечує мультивалютний облік операцій. Операції в іноземній валюті здійснюються за тими ж рахунками, що і операції в гривні. Зв’язок між операціями в іноземній і національній валютах забезпечують технічні рахунки валютних позицій та гривневого еквівалента валютних позицій.

 Всі відкриті рахунки, у тому числі рахунки клієнтів, рахунки бюджетного, управлінського, позабалансового обліку та інші, підлягають реєстрації в книзі відкритих рахунків, яка ведеться в розрізі балансових рахунків четвертого порядку. При цьому вказується:

1)            номер балансового рахунку;

2)            номер особового рахунку;

3)            код контрагента;

4)            найменування контрагента;

5)            дата відкриття рахунку;

6)            дата закриття рахунку.

 Органи Державного казначейства за погодженням з Управлінням методології по виконанню бюджету, бухгалтерського обліку та звітності можуть застосовувати власний порядок кодування рахунків за умов дотримання цілісності ведення аналітичного обліку та вимог до складання звітності, а також за умов підтримки розробленого порядку кодування інформаційною системою.

 Відповідальність за правильність відкриття та ведення рахунків покладається на орган Казначейства, на балансі якого відкрито цей рахунок. Головний бухгалтер контролює і несе відповідальність за правильність відкриття аналітичних рахунків, що забезпечують відображення в обліку операцій по виконанню бюджетів.

 

Основні поняття та терміни:

 

Операційний день – час, протягом якого казначейство чи банк здійснює розрахунково-касове обслуговування клієнтів, виконує перекази грошей, проводить інші операції, які відображаються на його коррахунку на ту саму дату.

Банківський електронний документ – електронний розрахунковий документ, службове повідомлення СЕП, довідкове повідомлення інформаційно-пошукової системи НБУ, інформаційне повідомлення.

Бюджетні рахунки – відкриваються в органах ДКУ для зарахування надходжень, здійснення бюджетних операцій, загальнодержавних видатків та операцій з фінансування бюджетів, обслуговування боргових зобов’язань держави.

Єдиний казначейський рахунок (ЄКР) – це рахунок, відкритий ДКУ в НБУ для обліку бюджетних коштів та здійснення розрахунків, який об’єднує кошти субрахунків, відкритих у ДКУ (центральний рівень) його ТУДК в АРК, областях, містах Києві та Севастополі.

Ліміт ЄКР – максимально можливий залишок коштів на кінець операційного дня за рахунками управлінь ДКУ.

Небюджетні рахунки – відкриваються органами ДКУ підприємствам, установам, організаціям для здійснення та обліку операцій, що не належать до операцій з виконання бюджетів.

Особові рахунки – відкриваються в органах ДКУ головним розпорядникам та розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня, що мають підвідомчі установи, для зарахування виділених бюджетних асигнувань без зазначення кодів бюджетної класифікації видатків і подальшого їх розподілу і зарахування на реєстраційні рахунки.

Платіжна система – платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин між ними, що забезпечують проведення переказу грошей.

Платіжні інструменти – паперові, електронні чи інші види носіїв інформації визначеної форми, застосування яких ініціює переказ грошей з відповідного рахунка платника (документи на переказ - доручення, векселі, чеки, тратти...та спеціальні платіжні засоби - пластикові картки).

Платіжне доручення – розрахунковий документ, який містить доручення платника банку здійснити переказ зазначеної в ньому суми грошей зі свого рахунка на рахунок отримувача (бенефіціара).

Платіжна вимога – розрахунковий документ, що містить вимогу до банку, що обслуговує платника, здійснити без погодження із платником переказ зазначеної суми грошей з його рахунку на рахунок бенефіціара.

Переказ грошей – рух певної суми грошей з метою зарахування її на рахунок бенефіціара або видачі йому у готівковій формі.

Рахунки для зарахування платежів – відкриваються для зарахування платежів до бюджетів на балансі обласних управлінь ДКУ.

Рахунки для обліку операцій з фінансування бюджетів – відкриваються для обліку операцій з фінансування бюджетів, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Рахунки одержувачів коштів – відкриваються одержувачам коштів бюджету за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків для обліку операцій з виконання плану використання бюджетних коштів.

Реєстраційні рахунки – відкриваються в органах ДКУ розпорядникам бюджетних коштів за кодами бюджетної класифікації видатків для обліку операцій з виконання загального фонду кошторисів.

Розрахункова операція – документально оформлене переміщення грошей з одного рахунку на інший, здійснене за розпорядженням клієнта, або в результаті дії, що у рамках закону призвела до зміни права власності на активи.

Розрахунковий документ – ініціює переказ грошей з рахунку платника на рахунок бенефіціара (платіжне доручення, платіжна вимога, платіжна вимога-доручення, розрахунковий чек тощо).

Розрахунковий чек – паперовий розрахунковий документ, що містить нічим не обумовлене розпорядження платника установі банку, що його обслуговує, провести переказ певної суми грошей на користь зазначеного в ньому бенефіціара.

Розрахунково-касове обслуговування – сукупність послуг, що надаються банком клієнту на підставі укладеного між ними договору, які пов’язані із переказом грошей з рахунку (на рахунок) цього клієнта, видачею йому грошей у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій.

Спеціальні реєстраційні рахунки – відкриваються в органах ДКУ розпорядникам бюджетних коштів за кодами бюджетної класифікації видатків для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторисів.

Система електронних платежів (СЕП) НБУ – державна платіжна система, що забезпечує переказ грошей у межах України між банками на виконання зобов’язань їх клієнтів, а також власних зобов’язань цих банків. Єдиними небанківськими членами СЕП є ДКУ та ТУДК.