Питання для самопідготовки та самоконтролю:

магниевый скраб beletage

1.            Які види платіжних систем використовуються сьогодні?

2.            Дайте визначення платіжної системи.

3.            Які функції та завдання виконує СЕП НБУ?

4.            Як Казначейство взаємодіє із СЕП НБУ?

5.            Яке призначення єдиного казначейського рахунку?

6.            Який порядок відкриття та закриття рахунків у органах казначейства розпорядникам бюджетних коштів?

7.            Який порядок відкриття рахунків для обліку доходів бюджетів.

8.            Які документи необхідні для відкриття рахунків ?

9.            За якими документами та при яких умовах Казначейство виконує клієнтські платежі?

10.          Як здійснюється готівкове обслуговування клієнтів?

11.          У яких випадках Казначейство може відмовити клієнту у здійсненні платежу чи видачі готівки?

12.          За яких обставин можуть бути закриті рахунки розпорядників коштів бюджету?

 

Література: 2,9-11,28,29,47,48,51,65,71,84,89

 

Тести:

 

1.            У якому році в Україні введено систему електронних платежів (СЕП) Національного банку України?

1)            у 1991 р.;

2)            у 1994 р.;

3)            у 1995 р..

 

2.            В якій формі здійснюються розрахунки в системі електронних платежів?

1)            в електронній формі;

2)            передачі платіжних документів по факсу;

3)            іншій.

 

                3. Система електронних платежів складається з:

1)            прикладного програмного забезпечення;

2)            телекомунікаційного середовища;

3)            засобів захисту інформації;

4)            усіх вищеназваних складових.

 

3.            Який орган здійснює контроль за роботою системи електронних платежів?

1)            Міністерство фінансів України;

2)            Національний банк України;

3)            Державне казначейство України.

 

4.            Ким затверджено “Положення про єдиний казначейський рахунок”?

1)            Президентом України;

2)            Головою Верховної Ради України;

3)            Прем’єр - Міністром України;

4)            міністром фінансів України;

5)            головою Державного Казначейства України.

 

5.            Хто здійснює управління єдиним казначейським рахунком?

1)            Міністерство фінансів України;

2)            Рахункова Палата України;

3)            Державне казначейство України.

 

6.            В яких органах відкриваються бюджетні рахунки в органах ДКУ?

1)            в органах Державного казначейства;

2)            в управліннях Національного банку;

3)            у банківських установах;

4)            усі відповіді правильні.

 

7.            На який термін відкриваються бюджетні рахунки?

1)            на один рік;

2)            на три роки;

3)            на п'ять років.

 

8.            Які рахунки відкриваються в органах ДКУ?

1)            реєстраційні;

2)            спеціальні реєстраційні;

3)            рахунки за надходженнями;

4)            усі вищеназвані рахунки.

 

9.            Для зарахування надходжень ДКУ відкриває?

1)            реєстраційні рахунки

2)            рахунки для обліку операцій з фінансування бюджетів

3)            рахунки за надходженнями.

 

10.          Які рахунки відкриваються клієнтам в органах ДКУ?

1)            реєстраційні;

2)            спеціальні реєстраційні;

3)            небюджетні рахунки;

4)            рахунки одержувачів коштів;

5)            усі відповіді вірні.

 

                11. Які документи є підставою для здійснення розрахунково-касового обслуговування розпорядників коштів в органах ДКУ?

1)            наказ Міністерства фінансів;

2)            договір з клієнтом про розрахунково-касове обслуговування;

3)            наказ ДКУ;

4)            усі відповіді вірні.