Питання для самопідготовки та самоконтролю:

магниевый скраб beletage

1.            Дайте характеристику бюджетно-кошторисного фінансування.

2.            Які основні принципи бюджетно-кошторисного фінансування?

3.            Охарактеризуйте склад і структуру кошторису?

4.            Поясніть необхідність кошторисів. Чи є їм альтернатива?

5.            Як складаються і затверджуються кошториси бюджетних установ?

6.            Яке призначення лімітної довідки про бюджетне фінансування?

7.            Яким вимогам має відповідати проект кошторису бюджетної установи?

8.            У яких випадках вносяться зміни у затверджені кошториси?

9.            Яким чином здійснюється виконання кошторисів?

10.          Що дає аналіз виконання кошторису бюджетної установи?

11.          З яких джерел здійснюється фінансування закладів освіти?

12.          У чому специфіка фінансування закладів освіти?

 

Література: 2,3,26,34,35,65,71,86

 

Практичні завдання:

 

Задачі:

 

Задача 1

Головний розпорядник коштів довів до підвідомчої установи лімітну довідку про бюджетні асигнування на її утримання на поточний бюджетний рік із загального фонду державного бюджету 1 500 000 грн. Власні надходження установи складають 100 000 грн.

Проектом кошторису бюджетної установи були передбачені наступні затрати:

-              фонд оплати праці працівників бюджетної установи – 750 000 грн.;

-              нарахування на фонд оплати праці – 255 000 грн.;

-              затрати на придбання канцтоварів – 25 000 грн.;

-              оплата за спожиту електроенергію – 55 000 грн.;

-              оплата за спожитий газ – 45 000 грн.;

-              оплата за послуги зв'язку – 30 000 грн.;

-              затрати на поточний ремонт приміщення – 60 000 грн.;

-              придбання основних фондів – 180 000 грн.;

-              затрати на капітальний ремонт опалювальної системи – 290 000 грн..

Складіть уточнений кошторис бюджетної установи з зазначенням кодів економічної класифікації видатків.

 

Задача 2

У дитячій лікарні працює 26 лікарів, середній місячний оклад яких складає 351 грн.. Лікарі отримують 10% надбавку за дільничну мережу, подвійний оклад за роботу в нічний час та святкові дні (кожний лікар відпрацьовує у середньому – 20 днів), а також матеріальну допомогу у розмірі посадового окладу.

Визначити потребу в коштах на виплату заробітної плати лікарям на наступний рік.

 

Задача 3

Наступного року у міській дитячій лікарні на стаціонарі планується використовувати 93 ліжка із середньою завантаженістю 320 днів. Кількість ліжкоднів для матерів – 4500. Норма витрат на харчування за один ліжко-день – 8 грн.. Норма витрат на медикаменти і перев’язувальні матеріали - 4.6 грн.

Визначити потребу стаціонару в коштах на харчування та медикаменти.

 

Задача 4

Наступного року у міській дитячій лікарні очікується використання 3000 Гкал. теплоенергії, 16 тис. куб. м. води та 120 тис. кВт/год електроенергії.

Розрахувати потребу в коштах лікарні на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, якщо вартість 1 Гкал. – 74.50 грн., 1 куб. м. води – 0.84 грн., 1 кВт/год – 0.19 грн., витрати на вивезення сміття – 4500 грн.

 

Задача 5

Розрахувати фонд заробітної плати педагогічного персоналу загальноосвітньої школи на наступний рік за нижченаведеними даними:

№ п/п 

Показники

               

1-4 класи           

5-9 класи           

10-11 класи      

Разом

1.            Кількість класів на 01.01.06 р. 8             12           5             25

2.            Кількість ставок на клас             1.4          2.3          2.62      

3.            Середня ставка вчителя, грн. 202.87   204.25   214.44  

4.            Кількість ставок на всі класи                                                 

5.            ФЗП на місяць (1-7), грн.                                                          

6.            ФЗП за сім місяців (1-7), грн...                                               

7.            Кількість класів на 01.09.06 р. 7             12           4             23

8.            Кількість ставок на всі класи                                                 

9.            ФЗП на місяць (9-12), грн.                                                       

10.          ФЗП за чотири місяці (9-12), грн.                                                         

11.          ФЗП за рік, грн.                                                             

12.          Витрати на перевірку зошитів на один клас за тарифікацією, грн.   

24.37    

19.79    

19.87    

13.          ФЗП на перевірку зошитів за 1-7 місяці, грн.                                                

14.          ФЗП на перевірку зошитів за 9-12 місяці, грн.                                                             

15.          ФЗП на перевірку зошитів , грн.                                                          

16.          ФЗП всього, грн..                                                          

 

Тести:

 

1 Бюджетно-кошторисне фінансування – це процес:

1)            планового використання коштів;

2)            цільового спрямування коштів;

3)            безповоротного виділення грошових коштів;

4)            усі відповіді вірні.

 

2. Бюджетні кошти виділяються за принципами:

1)            підпорядкованості організації;

2)            попереднього нормативного регламентування витрат;

2)            за фактичними витратами;

3)            усі відповіді вірні.

3. Процес бюджетно-кошторисного фінансування охоплює наступні стадії виконання бюджету за видатками:

1)            встановлення бюджетних асигнувань розпорядників бюджетних коштів;

2)            затвердження кошторисів бюджетним установам;

3)            взяття бюджетних зобов`язань;

4)            здійснення платежів за виконані роботи, надані послуги;

5)            усі відповіді вірні.

 

 4. Бюджетні зобов’язання реєструються у:

1)            бюджетній установі;

2)            місцевому фінансовому управлінні;

3)            органах Державного казначейства.

 

5. Кошторис розпорядника коштів другого ступеня затверджується:

1)            головним розпорядником коштів;

2)            керівником органу Державного казначейства;

3)            начальником фінансового управлінні.

 

 6. Кошторис бюджетної установи складається із:

1)            трьох складових частин;

2)            двох складових частин;

3)            довільної кількості.

 

7. Відповідальність за достовірність розрахунків і своєчасність складання проектів кошторисів несуть:

1)            працівники фінансових органів;

2)            розпорядники бюджетних коштів;

3)            працівники органів Державного казначейства;

4)            усі вище перераховані;

 

8. Формування доходної частини спеціального фонду кошторису здійснюється на підставі:

1)            фактичних показників виконання доходних джерел минулого року;

2)            планових показників минулого року;

3)            обсягу наданих послуг;

4)            враховуються усі вищезазначені чинники.

 

9. В яких випадках вносяться зміни до кошторису і плану асигнувань?

1)            скорочення видатків загального фонду бюджету в цілому на рік;

2)            виникнення потреби перерозподілу асигнування розпорядника;

3)            перерозподіл асигнувань при передачі повноважень;

4)            унесення змін до державного бюджету;

5)            унесення змін до рішень органу місцевого самоврядування;

6)            усі відповіді вірні.

 

 10. Ким затверджується кошторис розпоряднику коштів ІІІ ступеня?

1)            розпорядником коштів ІІ ступеня;

2)            керівником фінансового управління;

3)            начальником органу Державного казначейства;

4)            усі відповіді вірні.

 

11. Що є підставою для виділення коштів бюджетній установі?

1)            кошторис;

2)            план використання бюджетних коштів;

3)            зареєстровані бюджетні зобов’язання;

4)            усі відповіді вірні.

 

12. Ким вносяться зміни до спеціального фонду кошторису бюджетної установи за коштами власних надходжень?

1)            керівником фінансового органу;

2)            керівником органу Державного казначейства України;

3)            керівником установи.

 

13. Зміни до кошторису бюджетної установи вносяться на підставі:

1)            довідки про зміни до кошторису;

2)            розпорядження начальника фінансового управління;

3)            наказу органу ДКУ;

4)            наказу вищестоящого розпорядника коштів.

 

14. Форма кошторису затверджується:

1)            Кабінетом Міністрів України;

2)            Міністерством фінансів України;

3)            Державним казначейством України;

4)            вищестоящим розпорядником коштів.

 

15. Хто затверджує кошториси розпорядникам коштів 2 і 3 ступенів?

1)            органи Державного Казначейства України;

2)            фінансові управління;

3)            розпорядники коштів вищого рівня;

4)            всі відповіді неправильні.