Питання для самопідготовки та самоконтролю:

1.            Дайте характеристику бюджетно-кошторисного фінансування.

2.            Які основні принципи бюджетно-кошторисного фінансування?

3.            Охарактеризуйте склад і структуру кошторису?

4.            Поясніть необхідність кошторисів. Чи є їм альтернатива?

5.            Як складаються і затверджуються кошториси бюджетних установ?

6.            Яке призначення лімітної довідки про бюджетне фінансування?

7.            Яким вимогам має відповідати проект кошторису бюджетної установи?

8.            У яких випадках вносяться зміни у затверджені кошториси?

9.            Яким чином здійснюється виконання кошторисів?

10.          Що дає аналіз виконання кошторису бюджетної установи?

11.          З яких джерел здійснюється фінансування закладів освіти?

12.          У чому специфіка фінансування закладів освіти?

 

Література: 2,3,26,34,35,65,71,86

 

Практичні завдання:

 

Задачі:

 

Задача 1

Головний розпорядник коштів довів до підвідомчої установи лімітну довідку про бюджетні асигнування на її утримання на поточний бюджетний рік із загального фонду державного бюджету 1 500 000 грн. Власні надходження установи складають 100 000 грн.

Проектом кошторису бюджетної установи були передбачені наступні затрати:

-              фонд оплати праці працівників бюджетної установи – 750 000 грн.;

-              нарахування на фонд оплати праці – 255 000 грн.;

-              затрати на придбання канцтоварів – 25 000 грн.;

-              оплата за спожиту електроенергію – 55 000 грн.;

-              оплата за спожитий газ – 45 000 грн.;

-              оплата за послуги зв'язку – 30 000 грн.;

-              затрати на поточний ремонт приміщення – 60 000 грн.;

-              придбання основних фондів – 180 000 грн.;

-              затрати на капітальний ремонт опалювальної системи – 290 000 грн..

Складіть уточнений кошторис бюджетної установи з зазначенням кодів економічної класифікації видатків.

 

Задача 2

У дитячій лікарні працює 26 лікарів, середній місячний оклад яких складає 351 грн.. Лікарі отримують 10% надбавку за дільничну мережу, подвійний оклад за роботу в нічний час та святкові дні (кожний лікар відпрацьовує у середньому – 20 днів), а також матеріальну допомогу у розмірі посадового окладу.

Визначити потребу в коштах на виплату заробітної плати лікарям на наступний рік.

 

Задача 3

Наступного року у міській дитячій лікарні на стаціонарі планується використовувати 93 ліжка із середньою завантаженістю 320 днів. Кількість ліжкоднів для матерів – 4500. Норма витрат на харчування за один ліжко-день – 8 грн.. Норма витрат на медикаменти і перев’язувальні матеріали - 4.6 грн.

Визначити потребу стаціонару в коштах на харчування та медикаменти.

 

Задача 4

Наступного року у міській дитячій лікарні очікується використання 3000 Гкал. теплоенергії, 16 тис. куб. м. води та 120 тис. кВт/год електроенергії.

Розрахувати потребу в коштах лікарні на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, якщо вартість 1 Гкал. – 74.50 грн., 1 куб. м. води – 0.84 грн., 1 кВт/год – 0.19 грн., витрати на вивезення сміття – 4500 грн.

 

Задача 5

Розрахувати фонд заробітної плати педагогічного персоналу загальноосвітньої школи на наступний рік за нижченаведеними даними:

№ п/п 

Показники