РОЗДІЛ 7. КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ДОХОДАМИ

магниевый скраб beletage

 

7.1.Загальна характеристика доходів державного бюджету

 

Доходи державного та місцевих бюджетів формуються у відповідності із бюджетним та податковим законодавством України. Доходні джерела бюджетів, їх розмежування між бюджетами різних рівнів регламентуються Бюджетним Кодексом України, Законом України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний рік, рішеннями органів місцевого самоврядування.

У відповідності до ст.9 Бюджетного кодексу доходи бюджету класифікуються за такими розділами:

-              податкові надходження;

-              неподаткові надходження;

-              доходи від операцій з капіталом;

-              трансферти.

Наказом Міністерства фінансів України у грудні 2001 року затверджена класифікація доходів бюджету. Кожному доходному джерелу присвоєні відповідні коди, які використовуються для обліку в органах Державного казначейства, податкових і фінансових органах, застосовуються при формуванні доходних рахунків територіальних органів, яким надходять кошти, а також використовуються для складання фінансової звітності.

Податковими надходженнями визначаються передбачені податковими законами України загальнодержавні і місцеві податки, збори і інші обов’язкові платежі, код бюджетної класифікації (надалі код) - 10000000.

 До податкових надходжень відносяться:

-              прибутковий податок з громадян;

-              податок на прибуток підприємств;

-              податки на додану вартість;

-              збори на спеціальне використання природних ресурсів;

-              внутрішні податки на товари;

-              податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції;

-              інші податки.

До неподаткових надходжень (код 20000000) відносяться:

-              доходи від власності та підприємницької діяльності;

-              адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;

-              надходження від штрафів, фінансових санкцій;

-              інші неподаткові надходження.

Доходи від операцій з капіталом (код 30000000) включають надходження від продажу капіталу, реалізації безхазяйного майна і такого, що перейшло за правом спадкоємства у власність держави, скарбів, дорогоцінних металів, майна комунальної власності, державних запасів та інші.

Трансферти (код 40000000) – це кошти одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безплатній або безповоротній основі. До них відносяться кошти, що надходять від інших бюджетів, дотації, субвенції а також від урядів інших країн та міжнародних організацій.

Цільові доходи держави, до яких відносяться збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, Пенсійного Фонду України, збори на обов’язкове соціальне страхування до Фондів соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності і обов’язкового державного страхування на випадок безробіття, соціального захисту інвалідів та інші, обліковуються в державному бюджеті за кодом 50000000.

Кожному доходному джерелу окрім коду бюджетної класифікації доходу, відповідає символ звітності банку, який є складовою чистиною шифру доходного рахунку відповідного бюджету.

Наказом Державного казначейства у березні 2001 року затверджено перелік видів надходжень до Державного бюджету, що зараховуються на окремі аналітичні рахунки, відкриті за балансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджетів, яким передбачено:

-              надходження до загального фонду Державного бюджету обліковуються на балансовому рахунку 3111;

-              повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду Державного бюджету – рахунок 3113;

-              надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки – рахунок 3121;

-              кошти для зарахування до спеціального фонду Державного бюджету повернення бюджетних кредитів – рахунок 3123;

-              надходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами Державного бюджету – рахунок 3131;

-              кошти, які підлягають розподілу між Державним та місцевими бюджетами – рахунок 3311;

-              кошти, тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету, що підлягають розподілу – рахунок 3411;

-              інші кошти, тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету – рахунок 3412.