7.2. Виконання державного бюджету за доходами

магниевый скраб beletage

 

Державне казначейство України з 1999 року розпочало роботу над створенням власної внутрішньої платіжної системи (ВПС). Ця ВПС побудована сьогодні з врахуванням необхідності і особливостей функціонування Єдиного казначейського рахунку (ЄКР) і органічно вписується в СЕП НБУ. Уже в липні 2000 року Казначейство схвалило Порядок виконання державного бюджету України за доходами для своїх органів, що мають статус учасників СЕП, а з січня 2002 року запроваджений Порядок виконання органами Державного казначейства місцевих бюджетів за доходами в умовах функціонуванні ВПС ДКУ.

Дані документи регламентують організаційні взаємовідносини між органами Державного казначейства, Державною податковою службою, фінансовими органами, платниками податків, зборів, обов’язкових платежів та іншими учасниками бюджетного процесу за доходами і є обов’язковими до застосування для всіх.

У процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами органи Державного казначейства виконують такі функції:

1)            встановлюють порядок відкриття та відкривають рахунки для зарахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та цільових фондів у розрізі видів платежів, що зараховуються до бюджетів усіх рівнів;

2)            ведуть бухгалтерський облік доходів бюджетів відповідно до плану рахунків бухгалтерського обліку виконання Державного та місцевих бюджетів;

3)            здійснюють розподіл платежів до Державного бюджету відповідно до нормативів відрахувань затверджених Законом України Про бюджет України на відповідний рік, а за місцевими бюджетами – між рівнями місцевих бюджетів визначних Бюджетним кодексом та рішеннями відповідної ради;

4)            здійснюють розподіл інших платежів, що зараховуються до бюджетів різних рівнів, визначених законодавством, та перераховують за призначенням розподілені кошти;

5)            готують розрахункові документи і проводять повернення надмірно або помилково сплачених платежів до бюджетів усіх рівнів відповідно до висновків податкових органів, рішень судів та інших органів, які здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів до бюджету;

6)            здійснюють відшкодування з Державного бюджету податку на додану вартість на підставі висновків податкової служби і рішень судових органів;

7)            складають щоденну щомісячну та річну звітність за доходам відповідно до кодів бюджетної класифікації доходів та подають її відповідним органам, що здійснюють контроль за нарахуванням і сплатою платежів до бюджетів та державних цільових фондів.

Рахунки для зарахування доходів відкриваються на балансі обласного управління Державного казначейства. Платники податків здійснюють належні платежі через банківські установи, в яких вони обслуговуються, у безготівковій або готівковій формі.

При безготівковій формі оплати, розрахункові документи, що подаються до банківської установи, мають бути оформлені відповідно до вимог Інструкції НБУ

„Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”.

Операції з обробки платежів здійснюються в такій послідовності:

-              повернення зайво або помилково сплачених коштів;

-              відшкодування платникам податку на додану вартість за рахунками Державного бюджету;

-              розподіл коштів між бюджетами різних рівнів відповідно до нормативно-правових актів;

-              відрахування дотацій місцевим бюджетам за рахунками державного бюджету;

-              перерахування до державного бюджету коштів, що передаються з місцевих бюджетів;

-              відрахування дотацій і субвенцій відповідним бюджетам.