7.6. Власні надходження бюджетних установ і організацій

магниевый скраб beletage

 

Власні надходження установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету включають:

-              спеціальні кошти бюджетних установ і організацій;

-              кошти, отримані бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень;

-              інші власні надходження бюджетних установ і організацій.

Субвенції з місцевих бюджетів зараховуються безпосередньо на операційні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3522 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету” у органах Державного казначейства за місцем обслуговування бюджетної організації. Інформація щодо власних надходжень відображається за коштами на соціальні видатки за рахунком 6114 “Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету”.

Відділення Державного казначейства за даними бухгалтерського обліку щоденно складають Звіти про виконання державного бюджету за доходами.

Повернення помилкових або зайво внесених платежів до бюджету здійснюється органами Державного казначейства на підставі висновків Державної податкової служби. Операції з поверненню готівкових коштів здійснюються у загальному порядку повернення зайво або помилково внесених платежів. Повернення проводиться як шляхом видачі грошового чека на отримання належної суми коштів в установі банку, так і шляхом перерахування коштів платіжним документом на рахунок, відкритий в установі банку на ім’я платника.

Відділення Державного казначейства до 9 год. наступного операційного дня готує виписки з аналітичних рахунків відкритих за балансовими рахунками 3111, 3121, 3131, 3141 і 3412 у вигляді електронного реєстру розрахункових документів та паперових копій цих документів. На підставі даних про рух коштів формуються сальдові і оборотно-сальдові відомості.

За доходними рахунками місцевих бюджетів відділення щоденно подає звітність місцевим фінансовим органам. Звіти про виконання місцевих бюджетів на електронних і паперових носіях, а також виписки із рахунків по зарахуванню коштів в розрізі платників подаються державній податковій службі, для проведення аналітичного обліку сплати податків, зборів та інших платежів в розрізі платників.

 

 Основні поняття і терміни

 

Власні надходження бюджетних установ та організацій - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями, надходження від господарської та/або виробничої діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ, кошти від реалізації майна.

Грант - фінансова допомога, що надається донором отримувачу на безповоротній основі, для реалізації певної програми чи виконання конкретних робіт.

Бюджетний розпис – документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів по певних періодах року відповідно до бюджетної класифікації.

Дотація вирівнювання – міжбюджетний трансферт на вирівнювання доходної спроможності бюджету, який його отримує.

Доходи бюджету – усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти).

Доходи від операцій з капіталом - надходження від продажу основного капіталу, державних запасів товарів, землі і нематеріальних активів.

Доходи за витратами майбутніх періодів – кошти за надані послуги, що надійшли і не використані у звітному році за незакінченими договорами з фізичними чи юридичними особами, і будуть використані у наступному році на видатки, передбачені цими договорами.

Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ - надходження для виконання установою окремих доручень, гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції та все інше, що отримують бюджетні установи, що не заборонено законодавством.

Міжбюджетний трансферт – кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого.

Надходження до бюджету – доходи бюджету та кошти, залучені в результаті взяття боргових зобов’язань органами державної влади, органами влади АРК або органами місцевого самоврядування.

Неподаткові надходження - добровільні компенсаційні платежі, штрафи і пені, не пов'язані з податковим законодавством, доходи від власності та підприємницької діяльності, адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу, надходження від штрафів та фінансових санкцій тощо.

Податкові надходження - обов’язкові, безповоротні платежі до бюджету, передбачені податковим законодавством України, а також штрафи і пені за порушення податкових зобов’язань.

Принцип єдності каси - зарахування всіх доходів держави в єдиний фонд публічних фінансів і здійснення всіх передбачених бюджетом витрат із цього фонду.