Питання для самопідготовки та самоконтролю:

 

1.            З яких надходжень формуються доходи Державного бюджету?

2.            Який склад неподаткових надходжень до бюджету?

3.            Як відкриваються бюджетні рахунки за надходженнями до бюджету?

4.            Які функції Казначейства у процесі виконання бюджету за доходами?

5.            У чому різниця між загальним та спеціальним фондами бюджетів?

6.            У якій послідовності виконуються операції з обробки надходжень?

7.            Як забезпечується розподіл надходжень між бюджетами різних рівнів?

8.            Що таке міжбюджетне фінансування і як воно реалізується сьогодні?

 

Література: 2-4, 16,29,52,54,55,58,65,71,73

 

Практичні завдання

 

Задачі:

 

Задача №1

 Склад доходів бюджетів встановлюється у главі 5 Бюджетного кодексу. Відповідно до статті 9 загальних положень Кодексу, складниками доходів є надходження які класифікуються за чотирма ознаками.

Назвіть ці ознаки і дайте їх характеристику.

 

Задача № 2

Порядок касового виконання бюджетів за доходами встановлено Державним казначейством України.

Назвіть які функції при цьому виконують органи державного казначейства?

 

Задача № 3

Для зарахування надходжень до бюджетів органи державного казначейства відкривають бюджетні рахунки за надходженнями.

Дайте відповідь: де і на чиє ім'я відкриваються ці рахунки, порядок їх відкриття й термін дії?

 

Задача № 4

Опишіть послідовність операцій з опрацювання платежів із рахунків відкритих для зарахування надходжень до бюджетів.

 

Задача № 5

Платники податків сплачують до бюджету податки й збори (обов'язкові платежі) у безготівковій або готівковій формах.

Назвіть документи, які є підставою для зарахування коштів до бюджету, порядок їх оформлення та орган, що їх установив?

 

Задача № 6

Згідно з Бюджетним кодексом плата за землю справляється за місцем реєстрації платника податку на балансовий рахунок 3321, що підлягає розмежуванню між рівнями бюджетів у такому співвідношенні:

-              25% надходить до обласного бюджету;

-              15% надходить до районного бюджету;

-              60% надходить бюджету села, місту районного значення.

Обчислити, яка сума надійде до бюджету села, якщо платник, що проживає в селі, сплатив 75 грн. податку.

 

Задача № 7

Згідно з Бюджетним кодексом прибутковий податок справляється за місцем реєстрації платника податку на балансовий рахунок 3321, що підлягає розмежуванню між рівнями бюджетів у такому співвідношенні:

-              25% надходить до обласного бюджету;

-              15% надходить до районного бюджету;

-              60% надходить до бюджету села, селища, міста районного значення;

Обчислити, яка сума надійде до бюджету села, якщо платник податку сплатив 125 грн. на рахунок, відкритий для районного бюджету.

 

Задача № 8

Згідно з Бюджетним кодексом плата за землю справляється за місцем реєстрації платника податку на балансовий рахунок 3321, що підлягає розмежуванню між рівнями бюджетів у таком