Питання для самопідготовки та самоконтролю:

магниевый скраб beletage

 

1.            З яких надходжень формуються доходи Державного бюджету?

2.            Який склад неподаткових надходжень до бюджету?

3.            Як відкриваються бюджетні рахунки за надходженнями до бюджету?

4.            Які функції Казначейства у процесі виконання бюджету за доходами?

5.            У чому різниця між загальним та спеціальним фондами бюджетів?

6.            У якій послідовності виконуються операції з обробки надходжень?

7.            Як забезпечується розподіл надходжень між бюджетами різних рівнів?

8.            Що таке міжбюджетне фінансування і як воно реалізується сьогодні?

 

Література: 2-4, 16,29,52,54,55,58,65,71,73

 

Практичні завдання

 

Задачі:

 

Задача №1

 Склад доходів бюджетів встановлюється у главі 5 Бюджетного кодексу. Відповідно до статті 9 загальних положень Кодексу, складниками доходів є надходження які класифікуються за чотирма ознаками.

Назвіть ці ознаки і дайте їх характеристику.

 

Задача № 2

Порядок касового виконання бюджетів за доходами встановлено Державним казначейством України.

Назвіть які функції при цьому виконують органи державного казначейства?

 

Задача № 3

Для зарахування надходжень до бюджетів органи державного казначейства відкривають бюджетні рахунки за надходженнями.

Дайте відповідь: де і на чиє ім'я відкриваються ці рахунки, порядок їх відкриття й термін дії?

 

Задача № 4

Опишіть послідовність операцій з опрацювання платежів із рахунків відкритих для зарахування надходжень до бюджетів.

 

Задача № 5

Платники податків сплачують до бюджету податки й збори (обов'язкові платежі) у безготівковій або готівковій формах.

Назвіть документи, які є підставою для зарахування коштів до бюджету, порядок їх оформлення та орган, що їх установив?

 

Задача № 6

Згідно з Бюджетним кодексом плата за землю справляється за місцем реєстрації платника податку на балансовий рахунок 3321, що підлягає розмежуванню між рівнями бюджетів у такому співвідношенні:

-              25% надходить до обласного бюджету;

-              15% надходить до районного бюджету;

-              60% надходить бюджету села, місту районного значення.

Обчислити, яка сума надійде до бюджету села, якщо платник, що проживає в селі, сплатив 75 грн. податку.

 

Задача № 7

Згідно з Бюджетним кодексом прибутковий податок справляється за місцем реєстрації платника податку на балансовий рахунок 3321, що підлягає розмежуванню між рівнями бюджетів у такому співвідношенні:

-              25% надходить до обласного бюджету;

-              15% надходить до районного бюджету;

-              60% надходить до бюджету села, селища, міста районного значення;

Обчислити, яка сума надійде до бюджету села, якщо платник податку сплатив 125 грн. на рахунок, відкритий для районного бюджету.

 

Задача № 8

Згідно з Бюджетним кодексом плата за землю справляється за місцем реєстрації платника податку на балансовий рахунок 3321, що підлягає розмежуванню між рівнями бюджетів у такому співвідношенні:

-              25% надходить до обласного бюджету;

-              15% надходить до районного бюджету;

-              60% надходить бюджету села, селища, міст районного значення та їх об’єднань.

 Платник податку має 100% пільги зі сплати частини земельного податку до бюджету села.

 Обчислити, які відсотки повинні бути зазначені в схемах розмежування у разі надання пільг для районного бюджету.

 

Задача № 9

На рахунок 3161 поступили надходження в сумі 25600 грн., які підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами місцевого бюджету. Відповідно до поданих документів, необхідно повернути платнику помилково сплачені платежі на суму 5600 грн.

Які суми коштів повинні поступити до загального й спеціального фондів місцевого бюджету, якщо нормативними документами встановлено проценти розмежування відповідно 40 і 60.

 

Задача № 10

На рахунок 3321 поступив податок з доходів фізичних осіб у загальній сумі за операційний день 35000 грн. відповідно до виконавчого листа районного управління юстиції, громадянину К. необхідно повернути 2300 грн. ,які визнані судом, як зайво сплачені.

 Яка сума коштів підлягає розподілу між бюджетами міста й області?

Які суми повинні бути відраховані, якщо нормативними документами встановлено процент розмежування відповідно 10 і 90?

 

Задача № 11

                На рахунок 3421 поступили кошти, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету і підлягають розподілу в сумі 45000 грн.

(єдиний податок із юридичних осіб)

 В який термін ці кошти повинні бути розподілені і в яких сумах, якщо чинним законодавством їх перерахування передбачено до:

-              Пенсійного фонду – 40%;

-              на обов'язкове соціальне страхування – 5%;

-              до державного бюджету – 20%;

-              до місцевого бюджету – 35%.

 

Задача № 12

                Напишіть номер аналітичного рахунку для обліку надходжень податку на прибуток підприємств і організацій, які перебувають у державній власності.

                Довідково:

                Модель рахунку (BBBBKSSSHRRTTT)

                K - ключ або контрольний розряд, відповідно до стандарту СЕП НБУ) – 8

SSS - символ звітності, що відповідає коду бюджетної класифікації за доходами – 001

                Н – ознака зведеного рахунку для зарахування податків даної території – 8

                RR – ознака, що відповідає коду відомчої класифікації видатків бюджету – 00

                ТТТ – порядковий номер, який кодується згідно Довідника адміністративно-територіальних одиниць відповідних бюджетів - 002

 

Тести:

 

1.            Яким документом установлено основні засади виконання бюджетів за доходами?

1)            Бюджетним Кодексом України;

2)            наказом Міністерства фінансів України;

3)            рішеннями органів місцевого самоврядування.

 

2.            Доходи бюджетів зараховуються:

1)            на рахунки, відкриті в органах ДКУ;

2)            на рахунки, відкриті в установах банків;

3)            на Єдиний казначейський рахунок.

 

3.            Хто встановлює порядок касового виконання бюджетів за доходами?

1)            Верховна Рада України;

2)            Кабінет Міністрів України;

3)            Міністерство фінансів України;

4)            Державне казначейство України.

 

4. Хто встановлює порядок відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень до бюджетів?

1)            Національний банк України;

2)            Державне Казначейство України;

3)            усі відповіді вірні.

 

5. Платежі до бюджетів зараховуються на рахунки, які відкриті в:

1)            в банківських установах;

2)            в податкових органах;

3)            в органах ДКУ.

 

6.            Які функції не виконує Державне казначейство у касовому обслуговуванні бюджетів за доходами?

1)            відкриття бюджетних рахунків;

2)            облік доходів бюджетів;

3)            установлення строків сплати податків;

4)            розподіл платежів між бюджетами.

 

7. Які документи є підставою для зарахування платежів до бюджетів?

1)            розпорядження платника на перерахування коштів;

2)            платіжне доручення;

3)            копії договорів.

 

8.            На який рахунок Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджету зараховуються надходження до загального фонду державного бюджету?

1)            3151;

2)            3111;

3)            3131.

 

9.            На який рахунок Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджету зараховуються надходження до спеціального фонду державного бюджету?

1)            3121;

2)            3151;

3)            3152.

 

10. На який рахунок Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджету зараховуються надходження до загального фонду місцевих бюджетів?

1)            6112;

2)            3141;

3)            3121.

 

11. На який рахунок Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджету зараховуються надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів?

1)            3131;

2)            3142;

3)            3151.

12. На який рахунок Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджету зараховуються надходження платежів, що підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами?

1)            6211;

2)            3311;

3)            3121.

 

13. Власні надходження бюджетних установ, що фінансуються з державного

бюджету зараховуються на балансовий рахунок:

1)            3152;

2)            3122;

3)            3311.

 

                14. Яку звітність складають органи Державного казначейства з обліку доходів?

1)            відповідно до кошторису доходів і витрат;

2)            відповідно до бюджетних призначень;

3)            про надходження доходів до бюджету відповідно до кодів бюджетної класифікації;

4)            усі відповіді вірні.

 

15.          Чи можуть органи Державного казначейства змінювати нормативи міжбюджетних трансфертів?

1)            так;

2)            ні.

 

16.          З якими державними структурами співпрацюють органи ДКУ в процесі обслуговування бюджетів?

1)            митними органами;

2)            фінансовими органами;

3)            органами ДПА;

4)            органами КРУ;

5)            органами місцевого самоврядування;

6)            усі відповіді вірні.