8.2. Формування мережі розпорядників бюджетних коштів

магниевый скраб beletage

 

Головні розпорядники бюджетних коштів до початку бюджетного року визначають мережу розпорядників коштів бюджету нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів за територіями та приналежністю до відповідного розпорядника. До мережі розпорядника коштів відносяться бюджетні установи, що підпорядковані йому за відомчою ознакою, або ним координуються, небюджетні установи, які отримують через нього бюджетні кошти (фінансову підтримку), та органи місцевої влади, уповноважені на виконання бюджетних програм. При цьому чітко визначається статус кожної установи, яка обслуговується у відповідному органі ДКУ. Установа не може бути одночасно розпорядником бюджетних коштів та їх одержувачем. Розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів включаються до мережі головних розпорядників (розпорядників вищого рівня), якщо вони отримують асигнування безпосередньо від них.

Бюджетна організація не може одночасно бути в мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня за однією бюджетною програмою. До мережі відповідних розпорядників можуть бути включені установи чи їх відокремлені підрозділи, які розташовані на різних адміністративних територіях.

Бюджетні установи, в особі їх керівників, уповноважених на отримання асигнувань, прийняття зобов’язань та здійснення виплат з бюджету на виконання функцій самої установи, яку вони очолюють, називаються розпорядниками коштів. Головні розпорядники отримують асигнування з бюджету і розподіляють їх розпорядникам ІІ ступеня, останні, у свою чергу, здійснюють розподіл виділених їм асигнувань, розпорядникам ІІІ ступеня та безпосередньо підпорядкованим їм одержувачам або одержувачам, діяльність яких координується через них.

Не пізніше ніж за 15 днів до початку бюджетного року головні розпорядники подають ДКУ мережу установ та організацій (додаток 9). ДКУ узагальнює цю інформацію та доводить її до своїх територіальних управлінь. При цьому Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не подають до ДКУ свою мережу. ДКУ вносить у свою базу даних про мережу лише інформацію про головного розпорядника.

Інформація про мережу розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів подається головними розпорядниками до відповідних управлінь ДКУ. Управління узагальнюють отримані дані, групують за територіями (місто, район) та формують базу даних про мережу установ (див. рис. 3).

Серед управлінь ДКУ розрізняють базові та транзитні. Управління, на території яких перебувають розпорядники нижчого рівня, до мережі яких включені розпорядники бюджетних коштів, що розташовані на території іншого управління (транзитного) – є базовими, а управління, на території яких перебувають розпорядники нижчого рівня, які включені до мережі розпорядників бюджетних коштів, розташованих на території іншого управління (базового) – є транзитними.

Мережа силових структур (Міністерств оборони і внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Національного космічного агентства України) доводиться до транзитних управлінь через базові управління. Базові управління ДКУ доводять витяги з отриманої мережі до відповідних транзитних обласних управлінь ДКУ.

 

Державне казначейство

України

               

Мережа

Зміни за 20 днів до початку кварталу

Головні

розпорядники

коштів

 

                Мережа              Зведена

                узагальнена     мережа

                по територіях

Головні управління

Державного казначейства

               

Мережа

Зміни за 10 днів до початку кварталу

 

Розпорядники

коштів

ІІ – ступеня

 

                Мережа

                узагальнена     Мережа

                по територіях

Районні,

міські

управління

ДКУ

               

Мережа

Зміни за 10 днів до початку кварталу

               

Розпорядники

коштів

ІІІ – ступеня

 

Рис.3 Формування мережі розпорядників бюджетних коштів

 

Органи ДКУ постійно контролюють відповідність даних про мережу з переліком розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, яких вони обслуговують. При виявленні невідповідності - повідомляється відповідний орган ДКУ для здійснення організаційних заходів.

У процесі виконання державного бюджету можуть виникати зміни у мережі розпорядниками бюджетних коштів: внесення до мережі нової установи, вилучення установи з мережі, уточнення реквізитів тощо. Про такі зміни мережі головні розпорядники повідомляють ДКУ, а розпорядники нижчого рівня – відповідні органи ДКУ. Державне казначейство доводить зміни до відповідних управлінь, які вносять їх до бази даних про мережу установ в розрізі територій.

Відповідальність за достовірність даних, наведених у мережі, несуть розпорядники бюджетних коштів, оскільки органи ДКУ є тільки користувачами цієї мережі розпорядників бюджетних коштів.