8.4. Порядок відкриття асигнувань із державного бюджету

магниевый скраб beletage

Пропозиції про відкриті асигнування із загального фонду державного бюджету за видатками, не віднесеними до захищених статей, у розрізі головних розпорядників обліковуються ДКУ на рахунках позабалансового обліку. Асигнування за захищеними статтями і видатками відкриваються на підставі помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету.

Затверджені пропозиції служать підставою для підготовки в ДКУ розпорядження щодо зарахування асигнувань на узагальнені рахунки відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету у розрізі головних розпорядників (додаток 22). Розпорядження за захищеними статтями і видатками готується на підставі помісячного розпису в перший робочий день місяця.

Суми відкритих асигнувань зараховуються на рахунки, передбачені для обліку відкритих асигнувань головним розпорядникам. Виписки з цих рахунків (додаток 23) надаються головному розпоряднику наступного робочого дня після зарахування асигнувань.

Після отримання виписки наступного робочого дня головні розпорядники подають відповідному органу ДКУ розподіли відкритих асигнувань за кодами програмної і економічної класифікації видатків та за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів з урахуванням наявних зобов’язань(додаток 24). Розподіли перевіряються на відповідність вказаних у них сум залишкам на рахунках, передбачених для обліку відкритих асигнувань, наданій мережі, напряму цільового спрямування асигнувань, розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду. У разі виявлення невідповідностей розподіл повертається головному розпоряднику на доопрацювання разом із протоколом розбіжностей. Розподіли реєструються у журналі реєстрації в автоматизованому режимі, а їхні дані відображаються на рахунках позабалансового обліку.

ДКУ групує розподіли за територіями і складає реєстри на відкриття асигнувань (додаток 25), які передаються управлінням. На підставі реєстрів суми переданих асигнувань відображаються на відповідних рахунках позабалансового і управлінського обліку, формується аналітична база даних ДКУ, та складається зведення реєстрів відкритих асигнувань загального фонду Державного бюджету (додаток 26). Зміни сум відкритих асигнувань можуть вноситись на підставі довідки про зміни пропозицій або довідки про зміни до помісячного розпису асигнувань для захищених статей та видатків і готується нове розпорядження (додаток 27). При необхідності перерозподілу раніше відкритих асигнувань головний розпорядник подає до ДКУ лист з обґрунтуванням такого перерозподілу та коригувальний розподіл.

Після аналізу отриманих документів (лист, коригувальний розподіл, інформації органу ДКУ, в якому обслуговується відповідний розпорядник), ДКУ приймає рішення, готує коригувальні реєстри та зведені реєстри відкритих асигнувань з приміткою „коригування асигнувань” і передає їх відповідним управлінням для виконання.

Управління відображають суми асигнувань на рахунках позабалансового обліку і надають розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів виписку про відкриті асигнування за результатами попереднього операційного дня.

Відкриття асигнувань розпорядникам, які обслуговуються транзитними управліннями, здійснюється через базові управління Державного казначейства.

Розпорядники коштів (обласний рівень) на підставі виписки про відкриті асигнування, отриманої від органів Державного казначейства, складають та подають безпосередньо до базового управління Державного казначейства розподіли відкритих асигнувань у розрізі транзитних управлінь і підвідомчих розпорядників нижчого рівня (районний рівень) з урахуванням наявних зобов’язань.

Базове управління ДКУ на підставі розподілів коштів, поданих розпорядниками (обласний рівень), формує реєстри в розрізі територій та підпорядкованих установ і направляє їх відповідним транзитним управлінням за місцезнаходженням розпорядників нижчого рівня.

ДКУ (центральний рівень) формує самостійно розподіли відкритих асигнувань та коригувальні розподіли державних адміністрацій за скороченою економічною класифікацією видатків. При цьому виписка про відкриті асигнування зазначеним головним розпорядникам не надається, призначені їм асигнування зараховуються на рахунки позабалансового обліку, відкриті в управліннях за місцем обслуговування.

Кошти спеціального фонду державного бюджету акумулюються на відповідних рахунках з урахуванням напрямків їх витрачання, передбачених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

На підставі інформації про суми надходжень на вищезазначені рахунки та помісячного розпису спеціального фонду ДКУ готує розпорядження про відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду в розрізі головних розпорядників та розпорядження на перерахування цих коштів (додатки 27,29).

Суми відкритих асигнувань зараховуються на рахунки позабалансового обліку, передбачені головним розпорядникам для їх обліку. Виписку з рахунків головний розпорядник отримує наступного робочого дня після зарахування асигнувань.

Головні розпорядники подають ДКУ розподіли відкритих асигнувань, за якими ДКУ після перевірки складає реєстри про суми відкритих асигнувань і передає їх управлінням. Суми переданих асигнувань відображаються на відповідних рахунках позабалансового й управлінського обліку, формується аналітична база даних ДКУ, складається зведення реєстрів відкритих асигнувань.

Усі інші дії з проведення операцій щодо відкриття асигнувань за іншими надходженнями спеціального фонду проводяться в такому ж порядку, що й проведення операцій з відкриття асигнувань загального фонду державного бюджету.

На кінець бюджетного року ДКУ зберігає залишки коштів на рахунках спеціального фонду для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення. Залишки невикористаних відкритих асигнувань за спеціальним фондом бюджету списуються з рахунків розпорядників на рахунки головного розпорядника. Інформація про ці залишки протягом трьох днів доводиться до головного розпорядника для врахування при плануванні показників наступного бюджетного періоду.