8.5. Реєстрація та облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів

магниевый скраб beletage

 

Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання за загальним фондом бюджету в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом (планом використання бюджетних коштів), за спеціальним фондом бюджету в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду та бюджетних асигнувань (відповідно до зведення показників спеціального фонду кошторису), установлених кошторисом (планом використання бюджетних коштів). При цьому враховується потреба в забезпеченні виконання пріоритетних заходів поточного бюджетного року та з урахуванням необхідності здійснення платежів для погашення бюджетних зобов'язань минулих періодів.

Прийняття бюджетних зобов'язань установою протягом року повинно забезпечити зменшення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих періодів та недопущення виникнення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями в поточному році.

Розпорядники бюджетних коштів протягом 3 робочих днів після взяття зобов'язання подають до відповідного органу ДКУ реєстр зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів і підтвердні документи. За зобов'язаннями щодо зовнішньоекономічних договорів, розпорядник бюджетних коштів проставляє в реєстрі розрахункову суму на підставі договору за курсом НБУ на день подання реєстру. За окремими напрямками видатків (заробітна плата, стипендії, нарахування на заробітну плату, різні види допомоги, міжбюджетні трансферти, витрати на службові відрядження), у тому числі за зобов’язаннями, у яких не зазначаються суми (наприклад, договори про надання послуг зв'язку), розпорядники коштів у реєстрі проставляються розрахункові суми, але в межах планових показників.

За довгостроковими зобов'язаннями, строк дії яких перевищує один бюджетний рік суми в реєстрі проставляються в межах планових показників поточного бюджетного року.

У разі, якщо сума та умови зобов'язання передбачають застосування конкурсних процедур, розпорядник бюджетних коштів разом з реєстром подає органу ДКУ документи передбачені Законом України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

Органи ДКУ звіряють поданий розпорядником реєстр та підтвердні документи на відповідність даних, уключених до реєстру. Підтвердні документи на проведення видатків за захищеними статтями опрацьовуються органом ДКУ протягом 1 операційного дня, за іншими напрямами видатків – до 3 операційних днів.

За фінансовими зобов’язаннями розпорядники бюджетних коштів подають до відповідного органу ДКУ реєстр фінансових зобов’язань та підтвердні документи протягом 3 робочих днів з дати виникнення фінансового зобов’язання, але не пізніше останнього робочого дня місяця. Підтвердні документи повертаються розпоряднику з відміткою „зареєстровано та взято на облік”.

Виконання одного зобов'язання може призвести до виникнення нових фінансових зобов'язань, які також реєструються в органах ДКУ. У разі зміни умов зобов’язань (додаткові договори, розірвання договору) розпорядник протягом 3 робочих днів з дати їх виникнення подає до органів ДКУ відповідний реєстр з підтвердними документами.

У випадку зняття з обліку зобов'язань суми зобов'язання та фінансового зобов'язання у реєстрах проставляються з мінусом.

Органи ДКУ не приймають реєстр при:

-              відсутності документів, які підтверджують факт узяття зобов'язання;

-              невідповідності напрямів витрачання бюджетних коштів зобов’язанню;

-              відсутності підтвердних документів щодо проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;

-              недотриманні розпорядниками бюджетних повноважень та обмежень;

-              відсутності відповідного бюджетного зобов'язання у бухгалтерському обліку виконання Державного та місцевих бюджетів;

-              відсутності документів, які підтверджують факт узяття фінансового зобов'язання;

-              недотриманні вимог щодо оформлення поданих документів.

Про відмову в реєстрації зобов’язань (фінансових зобов’язань) органи ДКУ повідомляють відповідних розпорядників у письмовій формі (додаток 32) та реєструють їх в спеціальному журналі (додаток 33). Після усунення недоліків розпорядник знову подає виправлені документи до органу ДКУ для реєстрації.

Відповідальність за взяті зобов’язання, їх зміст, правильність оформлення та достовірність інформації, своєчасність реєстрації зобов’язань та фінансових зобов’язань несуть розпорядники бюджетних коштів.

У разі скорочення асигнувань розпорядники повинні зменшити обсяги бюджетних зобов'язань (фінансових зобов'язань), які перевищують уточнені плани асигнувань. Обсяги зобов'язань підлягають коректуванню і при тимчасовому обмеженні асигнувань загального фонду бюджету.

Бюджетні фінансові зобов’язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг за оплатою за спожиті житлово-комунальні послуги та компенсацій громадянам з бюджету обліковуються органами ДКУ незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень і бюджетних асигнувань.

Дані про зобов'язання та фінансові зобов'язання розпорядників, які виникають у процесі виконання загального та спеціального фондів кошторису розпорядників, в автоматизованому режимі заносяться з реєстру, реєстру фінансового зобов'язання у картку обліку зобов'язань. Інформація про наявність фінансових зобов'язань у визначені терміни подається вищестоящим органам ДКУ.

Розпорядники бюджетних коштів протягом року повинні укладати договори (брати зобов'язання) та здійснювати видатки за загальним та спеціальним фондом кошторисів у межах бюджетних асигнувань і з урахуванням фактичних надходжень. Зобов'язання, узяті без відповідних бюджетних асигнувань, є небюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Узяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням, що веде до призупинення бюджетних асигнувань. Інформація про наявність небюджетних зобов'язань (небюджетної кредиторської заборгованості) у розрізі розпорядників бюджетних коштів надається органами ДКУ органам Державної контрольно-ревізійної служби.