Тема 4. Бюджет і бюджетна класифікація

магниевый скраб beletage

 

Суть і призначення бюджету. Бюджетна система України.

Загальний порядок розробки й затвердження Державного бюджету України, місцевих бюджетів. Виконання бюджетів як окремий етап бюджетного процесу.

Суть бюджетного процесу. Принципи бюджетного процесу. Повноваження учасників бюджетного процесу.

Участь ДКУ у виконанні Державного та місцевих бюджетів . Відповідальність ДКУ за управління коштами бюджетів. Санкції ДКУ за бюджетні правопорушення.

Класифікація доходів бюджету. Формування доходів бюджету.

Класифікація видатків бюджету. Економічна класифікація видатків бюджету. Порядок виділення коштів на фінансування видатків. Відомча та програмна класифікація.

Класифікація фінансування бюджету.

Класифікація державного боргу.