8.6. Розрахункове обслуговування бюджетних установ

магниевый скраб beletage

 

Органи ДКУ здійснюють розрахунково-касове обслуговування розпорядників шляхом проведення платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників та рахунків одержувачів бюджетних коштів, відкритих відповідно до кошторисів, планів асигнувань загального фонду Державного бюджету, планів спеціального фонду Державного бюджету або планів використання бюджетних коштів. При цьому проводиться контроль цільового використання бюджетних коштів, як на етапі реєстрації зобов’язань - попередній контроль, так і у процесі оплати рахунків – поточний контроль. ДКУ контролює наявність асигнувань для взяття зобов’язань та відповідність взятих зобов’язань асигнуванням за їх економічними характеристиками.

Органи ДКУ здійснюють платежі на підставі платіжних доручень (додаток 28), поданих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів у разі наявності в обліку відповідного зобов'язання та фінансового зобов'язання у межах залишків на рахунках для обліку відкритих асигнувань. Підтвердні документи (договори, звіт про результати проведення процедури закупівлі тощо) надаються якщо проводиться авансування, поетапна оплата зареєстрованих фінансових зобов’язань тощо.

При авансуванні наступний платіж здійснюється після надання розпорядником органу ДКУ підтвердних документів про отримання товарів, робіт, послуг за попереднім платежем (авансом).

Окремі видатки Міністерства оборони України та деяких головних розпорядників (за окремими кодами бюджетної класифікації видатків, узгоджених з ДКУ і відповідним головним розпорядником), незалежно від суми разового платежу, здійснюються тільки за платіжними дорученнями, а видатки, що становлять державну таємницю чи мають гриф „Таємно”, проводиться без подання підтвердних документів.

Платіжні доручення подаються до органів ДКУ, як правило, у двох примірниках (їх має вистарчити для всіх учасників платежів). Вимоги щодо форми, обов’язкових реквізитів платіжних доручень та їх заповнення визначені Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління НБУ №22 від 21.01.2004 р..

Подані до органів ДКУ платіжні доручення перевіряються щодо наявності всіх необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних посадових осіб і відбитка печатки установи зразкам. За правильність оформлення та достовірність інформації, наведеній у платіжному дорученні відповідає розпорядник (одержувач) бюджетних коштів. Платіжне доручення не приймається до виконання у разі:

-              неправильного заповнення реквізитів;

-              відсутності в обліку органів ДКУ відповідних зобов’язань та фінансових зобов’язань;

-              невідповідності платежу зареєстрованим зобов’язанням та фінансовим зобов’язанням;

-              невідповідності зазначеного коду економічної класифікації видатків економічній характеристиці платежу;

-              обмеження здійснення видатків, встановлене нормативно-правовими актами;

-              арешту коштів, що перебувають на відповідному рахунку розпорядника;

-              надходження до органів ДКУ рішення уповноваженого органу за результатами розгляду скарги про порушення процедур закупівель, рішень, дій або бездіяльності замовника;

-              відсутності або недостатності невикористаних відкритих асигнувань на відповідних рахунках розпорядників бюджетних коштів;

-              недостатності невикористаних відкритих асигнувань та/або кошторисних призначень на відповідних рахунках установ в частині власних надходжень;

-              неподання документів, що підтверджують отримання товарів, робіт/послуг за договорами, за якими було здійснене авансування.

Після проведення платежу на платіжних дорученнях, за якими проведено оплату, ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея „Оплачено” .

Платіжне доручення, не прийняте до виконання не пізніше наступного робочого дня повертається установі без виконання. На зворотному боці доручення вказується причина і дата його повернення, що стверджується підписами головного бухгалтера (заступника) і виконавця. Установи можуть подавати платіжне доручення до виконання протягом 10 календарних днів з дня його виписки (день заповнення не враховується).

Списання коштів з рахунків установ здійснюється на підставі першого примірника доручення, який містить оригінальні підписи керівників установи та відтиск печатки і залишається на зберіганні в органі Державного казначейства. До виконання не приймаються доручення, які заповнювались за кілька прийомів, у яких використано факсиміле, містять виправлення.

Бюджетні установи відповідають за правильність заповнення реквізитів розрахункового документа, у тому числі номерів рахунків і кодів банків, суми податків, кодів бюджетної класифікації тощо. Органи ДКУ не несуть відповідальності за недостовірність підтвердних документів та їх зміст, на підставі яких були складені розрахункові документи, оформлені розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, а також за повноту і своєчасність сплати ними податків, зборів та обов’язкових платежів.

Наступного робочого дня після проведення операцій за рахунками установ орган ДКУ надає їм виписки з рахунку про здійснені операції попереднього операційного дня.