Питання для самопідготовки та самоконтролю:

магниевый скраб beletage

 

1.            Що означає поняття видатки бюджету?

2.            Як розмежовуються видатки за різними рівнями бюджетів?

3.            Хто такі розпорядників бюджетних коштів і як формується їх мережа?

4.            Як працює Казначейство з річним розписом призначень та розписом асигнувань?

5.            Опишіть порядок виділення бюджетних асигнувань для здійснення бюджетних зобов'язань розпорядників коштів.

6.            У чому специфіка роботи Казначейства по здійсненню видатків за рахунок коштів спеціального фонду бюджету?

7.            На підставі яких документів здійснюються видатки розпорядників коштів?

8.            Як здійснюється казначейське обслуговування за видатками одержувачів коштів?

9.            Як здійснюється готівкове обслуговування розпорядників коштів?

10.          Як забезпечується контроль за виділенням бюджетних коштів?

11.          У яких випадках казначейство може відмовити у виділенні коштів чи призупинити бюджетні асигнування?

12.          Який порядок закупівель товарів за бюджетні кошти?

 

Практичні завдання

 

Задачі:

 

Задача № 1

Які реквізити повинні бути вказані у мережі установ та організацій, які отримують бюджетні кошти, хто і в які терміни подає її до органу Державного казначейства?

 

Задача № 2

Бюджетним кодексом України встановлено порядок виконання державного бюджету за видатками.

Укажіть статтю Бюджетного кодексу, якою передбачено цей порядок і назвіть стадії виконання бюджету за видатками.

 

Задача № 3

Для відкриття бюджетного рахунку для операцій клієнтів із бюджетними коштами в органі Державного казначейства розпоряднику коштів (бюджетній установі) необхідно подати відповідні документи, які передбачені чинними нормативно-правовими актами.

Який орган установлює порядок відкриття рахунків і які документи необхідно подати для відкриття рахунків до органу Державного казначейства?

 

Задача № 4

Головний розпорядник коштів довів до підвідомчої установи лімітну довідку про бюджетні асигнування на її утримання на поточний бюджетний рік із загального фонду державного бюджету 1 500 000 грн. Власні надходження установи складають 100 000 грн.

Проектом кошторису бюджетної установи були передбачені наступні затрати:

-              фонд оплати праці працівників бюджетної установи – 750 000 грн.;

-              нарахування на фонд оплати праці – 255 000 грн.;

-              затрати на придбання канцтоварів – 25 000 грн.;

-              оплата за спожиту електроенергію – 55 000 грн.;

-              оплата за спожитий газ – 45 000 грн.;

-              оплата за послуги зв'язку – 30 000 грн.;

-              затрати на поточний ремонт приміщення – 60 000 грн.;

-              придбання основних фондів - 180 000 грн.;

-              затрати на капітальний ремонт опалювальної системи – 290 000 грн..

Складіть уточнений кошторис бюджетної установи з зазначенням кодів економічної класифікації видатків.

 

Задача № 5

Які документи необхідно подати розпоряднику коштів державного бюджету до органу Державного казначейства для оплати будівельній організації за проведений капітальний ремонт приміщення, якщо затрати на його проведення відповідно до кошторису й акту виконаних робіт складають 160 000 грн.?

 

Задача № 6

Розпорядник бюджетних коштів подав до органу Державного казначейства для оплати рахунку постачальникові товарів за основні засоби в розмірі стовідсоткової попередньої оплати наступні документи:

-              платіжне доручення на суму 85 000 грн.;

-              договір купівлі-продажу з умовою стовідсоткової попередньої оплати;

-              звіт про проведення тендерної процедури.

В органі Державного казначейства зареєстровано зобов'язання розпорядника і передбачені відповідні асигнування коштів на цю мету.

Чи має право орган Державного казначейства провести оплату даного рахунку? Обґрунтуйте відповідь.

 

Задача № 7

Бюджетна установа отримала готівку на придбання матеріальних цінностей, які неможливо було придбати по перерахуванню, на загальну суму 5 500 грн. Фактично придбано товарів на суму 5 100 грн.

Які дії повинна зробити у цьому випадку бюджетна установа та орган Державного казначейства?

 

Задача № 8

За кодом економічної класифікації видатків бюджету 2110 (придбання основного капіталу) для бюджетної установи, відповідно до кошторису, передбачені кошти в сумі 150 000 грн.

Чи можуть бути використані ці кошти бюджетною установою частково на придбання столів вартістю 400 грн. за одиницю на загальну суму 50 000 грн. і на модернізацію основного капіталу у розмірі 100 000 грн.?

 

Задача № 9

Головний розпорядник бюджетних коштів - управління охорони здоров'я міської ради подало до органу Державного казначейства платіжні документи на оплату з реєстраційного рахунку управління заборгованості за спожиту електроенергію міською лікарнею на суму 15 000 грн.

Чи може бути оплачений цей рахунок? Якщо ні, то чому? Які дії у цьому випадку має зробити орган Державного казначейства?

 

Задача № 10

Розпорядник коштів для отримання готівки подає до органу Державного казначейства заявку для отримання готівки.

Які документи необхідно додатково подати розпоряднику коштів до заявки для виплати заробітної плати своїм працівникам?

Де уповноважена особа розпорядника коштів отримує готівку і за якими документами?

 

Тести:

 

1.            Яким правовим документом задекларовано казначейську форму обслуговування бюджетів?

 1) законом про Державний бюджет України;

2)            Бюджетним Кодексом України;

3)            рішеннями органів місцевого самоврядування;

4)            наказом Голови ДКУ;

5)            усі відповіді вірні.

 

2.            Яким документом затверджується перелік головних розпорядників коштів Державного бюджету?

1)            Бюджетним Кодексом України;

2)            законом України про державний бюджет;

3)            наказом Міністра фінансів України;

4)            наказом Голови Державного казначейства України.

 

3. Яким документом затверджується перелік головних розпорядників коштів місцевих бюджетів?

1)            рішеннями органів місцевого самоврядування;

2)            наказами місцевих фінорганів;

3)            наказами відповідних органів ДКУ.

 

4. Хто подає до органів ДКУ мережу розпорядників коштів нижчого рівня?

1)            Міністерство фінансів України;

2)            головні розпорядники коштів;

3)            фінансові управління.

 

5.            В який термін до початку бюджетного року до ДКУ подається інформація про

мережу розпорядників коштів нижчого рівня?

1)            за 10 днів;

2)            за 15 днів;

3)            за 25 днів.

               

6. Хто затверджує кошториси розпорядникам коштів ІІ і ІІІ ступенів?

1)            Державне Казначейство України;

2)            розпорядники коштів вищого рівня;

3)            фінансові управління.

 

7. Чи вносяться зміни до затверджених кошторисів протягом бюджетного року?

1)            так;

2)            ні.

 

 8. За якими статтями витрат не можуть бути зменшені асигнування бюджетним установам протягом року?

1)            за статтями на видатки розвитку;

2)            за захищеними статтями;

3)            за усіма статтями.

 

9. На підставі якого документу вносяться зміни до кошторису бюджетної установи?

1)            довідки про внесення змін;

2)            розпорядженням начальника фінансового управління;

3)            наказом вищестоящого розпорядника коштів.

 

10. Ким затверджується форма кошторису?

1)            Кабінетом Міністрів України;

2)            Міністерством фінансів України;

3)            вищестоящим розпорядником коштів.

 

11. Що є підставою для виділення коштів бюджетним установам?

1)            затверджені кошториси;

2)            затверджені плани використання бюджетних коштів;

 3) усі відповіді вірні.

 

12. Протягом якого часу з дня затвердження розпису бюджету мають бути затверджені кошториси і плани використання бюджетних коштів?

1)            10 днів;

2) 15 днів;

3) 30 днів.

 

13. Який документ є підставою для взяття бюджетних зобов’язань бюджетною установою?

 1)           лімітна довідка;

2) затверджений кошторис бюджетної установи;

3)            розпорядження фінансового управління.

 

14. У якому органі реєструються прийняті установою бюджетні зобов’язання?

1)            у фінансовому управлінні;

2)            у органі Державного казначейства;

3)            у вищестоящій організації.

 

15. Який термін реєстрації фінансових зобов’язань з моменту їх виникнення?

1)            до трьох днів;

2)            до десяти днів;

3)            до одного місяця.

 

16. Хто затверджує розпис Державного бюджету на бюджетний рік?

1)            Прем'єр-міністр України;

2)            Міністр фінансів України;

3)            голова ДКУ.

 

17. Хто затверджує розпис місцевих бюджетів на бюджетний рік?

1)            голова місцевої ради;

2)            начальник органу ДКУ;

3)            начальник фінансового управління.

 

18. Які рахунки не відкриваються бюджетним установам в органах ДКУ?

1)            поточні;

2)            реєстраційні;

3)            спеціальні реєстраційні;

4)            одержувачів коштів.

 

19. За яким принципом організовується виконання бюджетів?

1)            збалансованості;

2)            функціонування єдиного казначейського рахунку;

3)            директивного управління фінансами;

4)            всі відповіді правильні.

 

20. Що не входить в обов'язки працівника органу ДКУ при проведені операцій по рахунку розпорядника коштів?

1)            перевірка правильності оформлення платіжних документів;

2)            перевірка наявності підтвердних документів;

3)            перевірка наявності коштів на рахунку клієнта;

4)            внесення змін до кошторису при нестачі коштів;

5)            перевірка цільового спрямування бюджетних коштів.

 

21. Хто несе відповідальності за цільове використання бюджетних коштів бюджетною установою?

1)            фінорган;

2)            орган ДКУ;

3)            головний розпорядник коштів;

4)            розпорядник коштів.

 

22. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства регулюється нормами:

1)            Закону України “Про бюджет і бюджетну систему України”;

2)            Бюджетного кодексу України;

3)            інших нормативно-правових актів.

 

23. Який орган здійснює попередній і поточний контроль за використанням бюджетних коштів?

1)            Міністерство фінансів України;

2)            Державне казначейство України;

3)            Головне контрольно-ревізійне управління.

 

24. Попередній контроль здійснюється на стадії:

1)            прийняття зобов'язань;

2)            перевірки поданих для оплати документів;

3)            оплати рахунків;

4) всі відповіді правильні.

 

25. Поточний контроль здійснюється на стадії:

1)            оплати рахунків;

2)            після проведення видатків;

3)            після виконання робіт.

 

26. Хто приймає рішення про відмову в оплаті рахунків розпоряднику коштів?

1)            орган ДКУ;

2)            банківська установа;

3)            фінансове управління.

 

27. Рішення про зупинення операцій з бюджетними коштами може бути прийнято:

1)            Міністерством фінансів України;

2)            головними розпорядниками бюджетних коштів;

3)            Державним казначейством України;

4)            Головним контрольно-ревізійним управлінням;

5)            усіма вищезазначеними органами.