Питання для самопідготовки та самоконтролю:

 

1.            Що означає поняття видатки бюджету?

2.            Як розмежовуються видатки за різними рівнями бюджетів?

3.            Хто такі розпорядників бюджетних коштів і як формується їх мережа?

4.            Як працює Казначейство з річним розписом призначень та розписом асигнувань?

5.            Опишіть порядок виділення бюджетних асигнувань для здійснення бюджетних зобов'язань розпорядників коштів.

6.            У чому специфіка роботи Казначейства по здійсненню видатків за рахунок коштів спеціального фонду бюджету?

7.            На підставі яких документів здійснюються видатки розпорядників коштів?

8.            Як здійснюється казначейське обслуговування за видатками одержувачів коштів?

9.            Як здійснюється готівкове обслуговування розпорядників коштів?

10.          Як забезпечується контроль за виділенням бюджетних коштів?

11.          У яких випадках казначейство може відмовити у виділенні коштів чи призупинити бюджетні асигнування?

12.          Який порядок закупівель товарів за бюджетні кошти?

 

Практичні завдання

 

Задачі:

 

Задача № 1

Які реквізити повинні бути вказані у мережі установ та організацій, які отримують бюджетні кошти, хто і в які терміни подає її до органу Державного казначейства?

 

Задача № 2

Бюджетним кодексом України встановлено порядок виконання державного бюджету за видатками.

Укажіть статтю Бюджетного кодексу, якою передбачено цей порядок і назвіть стадії виконання бюджету за видатками.

 

Задача № 3

Для відкриття бюджетного рахунку для операцій клієнтів із бюджетними коштами в органі Державного казначейства розпоряднику коштів (бюджетній установі) необхідно подати відповідні документи, які передбачені чинними нормативно-правовими актами.

Який орган установлює порядок відкриття рахунків і які документи необхідно подати для відкриття рахунків до органу Державного казначейства?

 

Задача № 4

Головний розпорядник коштів довів до підвідомчої установи лімітну довідку про бюджетні асигнуван