9.2. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами

магниевый скраб beletage

 

 Переведенню на казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахуваннями міжбюджетних трансфертів з 1 січня 2002 року передувало проведення ДКУ разом з Мінфіном. великого обсягу підготовчих робіт.

 Перші ускладнення виникли внаслідок несвоєчасного прийняття Закону України “Про Державний бюджет України на 2002 рік” та, відповідно, значного запізнення із затвердженням рішень про місцеві бюджети вже після початку бюджетного року. До 1 січня 2002 року в органах ДКУ було відкрито більш ніж 541 тис. рахунків для зарахування платежів до 12 035 обласних, районних, міських, сільських та селищних бюджетів в розрізі видів надходжень. Перелік відкритих рахунків був доведений до відома фінансових органів та органів ДПС для подальшого повідомлення платників податків.

 ДКУ підготовило та погодило з Мінфіном ряд нормативних документів, що регламентують порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами. Одним із основних серед них став Тимчасовий порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфертів, який затверджено наказом ДКУ у січні 2002 року. Порядок відповідає вимогам Бюджетного кодексу України та інших нормативних документів, окреслює організаційні взаємовідносини бюджетних установ, організацій та органів ДКУ, послідовність проведення операцій тощо. Він став базовим документом, за яким був розроблений новий Порядок казначейського виконання місцевих бюджетів, далі Порядок, затверджений наказом ДКУ №205 у листопаді 2002 року.

У відповідності із цим Порядком працівники органів ДКУ щоденно здійснюють такі операції з надходженнями до місцевих бюджетів:

-              ведуть облік надходжень до місцевих бюджетів;

-              повертають надлишкові або помилково сплачені платежі до місцевих бюджетів на підставі висновків органів стягнення (органи, що мають право стягувати обов'язкові платежі) та судових рішень;

-              розподіляють платежі за нормативами, визначеними Бюджетним кодексом України, законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішеннями відповідних рад про місцеві бюджети;

-              перераховують розподілені кошти за цільовим призначенням;

-              щоденно, наприкінці операційного дня перераховують залишки надходжень на рахунки для здійснення видатків місцевих бюджетів;

-              надають фінансовим та податковим органам виписки з доходних рахунків місцевих бюджетів та звіти про виконання місцевих бюджетів за доходами;

-              ведуть бухгалтерський облік операцій, контролюють цільове спрямування коштів та готують і подають установлену звітність.

У процесі обслуговування місцевих бюджетів за доходами органи ДКУ виконують наступні функції:

-              визначають порядок відкриття і відкривають в рахунки для зарахування надходжень до місцевих бюджетів;               

-              повідомляють органам ДПС реквізити рахунків для зарахування бюджетних надходжень;            

-              зараховують надходження до місцевих бюджетів;

-              здійснюють розподіл платежів між бюджетами, між держав¬ними цільовими фондами;

-              забезпечують зарахування до місцевих бюджетів міжбюджетних трансфертів;

-              здійснюють повернення надмірно або помилково сплачених до місцевих бюджетів платежів;

-              щоденно акумулюють надходження до місцевих бюджетів і перераховують їх на рахунки, призначені для здійснення видатків;

-              контролюють правильність зарахування доходів до міс¬цевих бюджетів;

-              ведуть бухгалтерський облік планових та фактичних показників доходів місцевих бюджетів, аналізують стан їх виконання;

-              складають звітність про виконання місцевих бюджетів за доходами у розрізі кодів бюджетної класифікації;

-              щодня надають виписки з рахунків для зарахування надходжень до місцевих

бюджетів та іншу інформацію про виконання місцевих бюджетів за доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфертів органам податкової служби, місцевим фінансовим органам та органам місцевого самоврядування.

Порядок регламентує також процедури зарахування податків, зборів та інших платежів до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів. Так, платежі до місцевих бюджетів, які згідно з рішенням місцевої ради є доходами загального фонду місцевих бюджетів на відповідний рік, зараховуються на рахунки, відкриті в управліннях ДКУ за балансовим рахунком 3141 “Надходження до загального фонду місцевих бюджетів” Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. Для забезпечення складання звітності за доходами у автоматизованому режимі, інформація про надходження та повернення надміру чи помилково сплачених платежів до місцевих бюджетів одночасно відображається на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6121 “Доходи загального фонду місцевого бюджету”.

 Кредитовий залишок за рахунком бюджетного обліку 6121 відображає інформацію про надходження, з урахуванням повернень платежів загального фонду місцевих бюджетів, наростаючим підсумком з початку року. Кредитовий залишок за кожним рахунком, відкритим на даному балансовому рахунку, відповідно відображає інформацію про надходження кожного виду доходів з урахуванням повернень. За окремими рахунками допускається від’ємний залишок, який свідчить, що повернень платежів у поточному бюджетному періоді з цього рахунку (за рахунок надходжень до загального фонду) відбулося більше, ніж надходжень. Від’ємний залишок за рахунком 6121 “Доходи загального фонду місцевого бюджету” у цілому не допускається.

 На підставі висновків органи Казначейства у 5 денний термін повертають надміру чи помилково сплачені платежі. При цьому, відділення Казначейства, що знаходиться за місцем реєстрації платника, готує у електронному вигляді платіжне доручення на повернення платежу і передає до свого територіального управління, яке його і виконує.

 Для щоденного акумулювання платежів, які надійшли до загального фонду місцевих бюджетів, в територіальному управлінні ДКУ відкриваються рахунки за балансовим рахунком 3142 “Кошти загального фонду місцевих бюджетів” для кожного місцевого бюджету. На один із відкритих рахунків зараховуються доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів згідно зі статтею 66 Бюджетного кодексу України, а кількість інших рахунків для акумулювання платежів залежить від рішення відповідної ради про місцевий бюджет і має повністю забезпечити процес його виконання.

 Залишки коштів, що накопичуються на відповідних рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3141 “Надходження до загального фонду місцевих бюджетів”, наприкінці операційного дня перераховуються засобами програмного забезпечення на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 “Кошти загального фонду місцевих бюджетів” на підставі меморіальних документів, окремо для кожного місцевого бюджету.

 Подібним чином здійснюються операції за платежами до спеціального фонду місцевих бюджетів. Ці надходження зараховуються на рахунки, відкриті в управліннях Казначейства за балансовим рахунком 3151 “Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки”. Ця інформація одночасно відображається на рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6122 “Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки”. Кредитовий залишок за цим рахунком показує загальну суму надходжень з урахуванням повернень платежів наростаючим підсумком з початку року, а кредитовий залишок за окремими рахунками – відповідно, надходження за кожним видом доходів.

Щоденне акумулювання платежів спеціального фонду здійснюється за балансовим рахунком 3152 “Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки”. Залишки коштів на кінець операційного дня перераховуються із рахунку 3151 на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152.

 Облік платежів, які за рішенням місцевої ради розподіляються між загальним та спеціальним фондами даного бюджету проводиться за балансовим рахунком 3161 “Кошти, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів” і одночасно відображається на рахунку бюджетного обліку 6123 “Доходи місцевого бюджету, які підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами „. Кредитовий залишок за цим рахунком відображає надходження платежів наростаючим підсумком з початку року.

 Залишки коштів за балансовим рахунком 3161 щоденно розподіляються між загальним і спеціальним фондами за встановленими нормативами відповідного бюджету. За результатами розподілу формується Відомість розподілу платежів і розподілені кошти перераховуються на відповідні рахунки.

 Подібна ситуація виникає і у випадку надходження до місцевого бюджету платежів, які згідно із законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням місцевої ради підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів. Ці надходження зараховуються на рахунки відкриті за балансовим рахунком 3321 “Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету” з одночасним відображенням за рахунками бюджетного обліку на рахунку 6221 “Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету”, за якими накопичується інформація про надходження від початку року.

 Залишки коштів на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3321 (з урахуванням повернення) розподіляються у кінці робочого дня за встановленими нормативами між рівнями місцевих бюджетів на рахунки, відкриті за балансовими рахунками 3141 та 3151.

 Такі платежі, як фіксований сільськогосподарський податок, єдиний податок суб'єктів підприємницької діяльності розподіляються між бюджетами і різними одержувачами. Надходження за цими платежами зараховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3421 “Кошти тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу”, а також відображаються за рахунками, відкритими за рахунком бюджетного обліку 6421 “Кошти тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу”. Наприкінці кожного дня залишок коштів розподіляється за нормативами, установленими чинними нормативно-правовими актами, на відповідні рахунки, відкриті за балансовими рахунками 3141 та 3151 та на рахунки інших власників.

Варто зауважити, що абсолютна більшість операцій з обслуговування дохідної частини місцевих бюджетів, виконується за допомогою і у межах внутрішньої платіжної системи Казначейства, що значно підвищує їх надійність і оперативність.

 Порядок визначає також перелік основних бухгалтерських регістрів, що формуються у процесі здійснення обліку виконання місцевих бюджетів та встановлює форму щоденних звітів про виконання місцевих бюджетів за доходами та за видатками.

 Невеликий досвід роботи за казначейською системою обслуговування місцевих бюджетів за доходами переконливо свідчить про його перевагу в порівнянні з попередньою системою. Значно поліпшився стан розрахунків з надання дотацій вирівнювання місцевим бюджетам за рахунок коштів державного бюджету і пере6рахування коштів, що передаються до державного бюджету. Ці дотації з 1 січня 2002 року перераховуються до 595 місцевих бюджетів у щоденному режимі. Автоматизація відповідних процедур дозволяє забезпечити як своєчасність, так і повний обсяг перерахування дотацій у відповідності із затвердженими нормативами.

 Закон України “Про Державний бюджет України на 2002 рік” (ст.35) дозволив Державному казначейству щомісячно здійснювати перерахування до місцевих бюджетів недоотримані суми дотацій вирівнювання, не допускаючи накопичення такої заборгованості на кінець кварталу. Таким чином, починаючи з 2002 року, Казначейство отримало можливість оперативно і у повному обсязі доводити дотації вирівнювання безпосередньо до районного рівня. Це остаточно вирішило проблему своєчасного отримання ресурсів у обсягах, передбачених бюджетами на здійснення видатків для всіх місцевих бюджетів.

 Разом з цим, із запровадження казначейського обслуговування місцевих бюджетів з’явились і потребують вирішення окремі проблемні питання.

 Насамперед, це проблема розробки та затвердження Порядку взаємодії та обміну звітною інформацією у електронному вигляді між органами ДКУ та фінансовими органами України у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами. Налагодження належного взаємного обміну інформацією між органами Казначейства та місцевими фінансовими органами, ДКУ (центральний рівень) та Мінфіном, що потребує більш якісного технічного і програмного забезпечення, розвитку системи телекомунікації і, відповідно, додаткових асигнувань на утримання органів Державного казначейства.