Практичні завдання:

магниевый скраб beletage

 

Задачі:

 

Задача №1

Назвіть джерела надходжень місцевих бюджетів. Проаналізуйте склад та структуру доходів місцевих бюджетів.

 

                Задача №2

                Які документи необхідно подати головним розпорядникам коштів місцевого бюджету фінансовому управлінню міста для підготовки проекту бюджету на наступний бюджетний рік?

 

Задача №3

                Які документи необхідно подати виконавчим органом на розгляд сесії міської ради разом із проектом бюджету на відповідний бюджетний рік?

 

Задача №4

 На території міста обласного значення протягом бюджетного року, відповідно до планових показників соціального і економічного розвитку міста, повинно поступити 26 000 тис. грн. прибуткового податку з громадян. Визначте: яка сума із цих надходжень повинна бути зарахована у бюджет міста?

 

Задача №5

Назвіть доходи, закріплені за бюджетами місцевого самоврядування, які враховуються при визначені обсягів міжбюджетних трансфертів.

               

Задача №6

10 червня 1996 року бюджет міста отримав позику із державного бюджету України в сумі 15 000 тис. грн. для виплати заробітної плати працівникам освіти. У які терміни і яку саму коштів бюджет міста повинен повернути до державного бюджету?

 

Задача №7

Які документи необхідно подати міській раді для отримання кредиту із Державного бюджету України для покриття тимчасового касового розриву міського бюджету, що утворився внаслідок несвоєчасної сплати податку на прибуток міським комунальним підприємством?

 

Задача №8

15 листопада 2006 року бюджет міста отримав позику із Державного бюджету України в сумі 2 000 тис. грн. для розрахунків із підрядником за виконані роботи з капітального ремонту доріг. У які терміни і яку суму коштів бюджет міста повинен повернути до Державного бюджету України?

 

                Задача №9

Який принцип бюджетної системи України покладений в основу контрольних функцій органів влади щодо бюджетних рішень, які приймаються на інших рівнях влади?

 

Задача №10

                Назвіть види міжбюджетних трансфертів, дайте характеристику кожного виду. Які трансферти надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам?

               

Тести:

 

1. Яким документом затверджується перелік головних розпорядників коштів місцевого бюджету?

1)            рішенням органу місцевого самоврядування;

2)            наказом начальника фінансового управління;

3)            наказом начальника органу Державного казначейства.

 

2. Які операції не виконують органи Державного казначейства в процесі обслуговуванню місцевих бюджетів;

1)            операції з коштами місцевого бюджету;

2)            контролю бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов`язань та проведені платежів;

3)            погодження зведених кошторисів розпорядників коштів;

4)            бухгалтерського обліку й складання звітності про виконання бюджету.

 

3. Де відкриваються рахунки для зарахування надходжень до місцевих бюджетів?

1)            у територіальному управлінні Державного казначейства;

2)            у територіальному головному управлінні державного казначейства;

3)            в обслуговуючому банку;

4)            у територіальному управлінні Національного банку України;

5)            усі відповіді вірні.

 

4. Яким органом установлений порядок відкриття рахунків для зарахування надходжень до місцевих бюджетів?

1)            органом місцевого самоврядування;

2)            Державним казначейством України;

3)            територіальним управлінням Державного казначейства;

4)            Національним банком України.

 

5. На який період відкриваються рахунки для зарахування надходжень до місцевих бюджетів?

1)            терміном на 5 років;

2)            на бюджетний рік;

3)            на період діяльності платника податку.

 

6. Який контроль здійсняють органи Державного казначейства на стадії оплати рахунків розпорядників коштів місцевих бюджетів?

1)            попередній;

2)            поточний;

3)            послідуючий.

 

                 7. Видача готівки розпорядникам коштів місцевих бюджетів видається на підставі:

1)            заявки розпорядника коштів;

2)            розпорядження місцевого фінансового органу;

3)            відповідно до плану асигнувань.

 

 8. Хто затверджує мережу розпорядників коштів місцевого бюджету;

1)            Кабінет Міністрів України;

2)            органи місцевого самоврядування;

3)            територіальне управління Державного казначейства;

4)            територіальне фінансове управління.

 

 9. Кредити місцевим бюджетам надаються:

1)            на безпроцентній основі;

2)            за ставкою Національного Банку України;

3)            за ставкою користування кредитом, встановлену на договірній основі.

 

10. Перевагами казначейського обслуговування для місцевих бюджетів є:

1)            проведення платежів розпорядників коштів без попереднього контролю;

2)            отримання кредитів;

3)            оперативне маневрування бюджетними коштами.

 

11. Кошти місцевих бюджетів консолідуються на:

1)            рахунках, відкритих у територіальних управліннях НБУ;

2)            Єдиному казначейському рахунку;

3)            рахунках, відкритих у інших банках.

 

12. Чи мають право органи Державного казначейства відмовляти розпоряднику коштів місцевого бюджету в проведенні платежу?

1)            так;

2)            ні;

3)            тільки у випадках порушення вимог чинних нормативно-правових актів.

 

13.          За якими документами проводиться розподіл коштів між рівнями місцевих бюджетів?

1.            закону про Державний бюджет України на відповідний рік;

2.            рішеннями органів місцевого самоврядування;

3.            усі відповіді вірні.

 

 14. Хто затверджує розпис місцевого бюджету на бюджетний рік?

1)            голова міської (районної) Ради;

2)            начальник фінансового управління;

3)            начальник органу Державного казначейства.

 

15. Хто приймає рішення про зупинення асигнувань розпоряднику коштів місцевого бюджету?

1)            Міністр Фінансів України;

2)            начальник фінансового управління відповідної Ради;

3)            розпорядник коштів вищого рівня;

4)            орган місцевого самоврядування;

5)            усі відповіді вірні;

 

16. Що розуміється під терміном міжбюджетні трансферти?

1)            безповоротна фінансова допомога;

2)            субсидії;

3)            дотації;

4)            субвенції;

5)            усе вище перелічене.