Питання для самопідготовки та самоконтролю: : Державне казначейство України : B-ko.com : Книги для студентів

Питання для самопідготовки та самоконтролю:

 

1.            Що таке державний борг та які основні шляхи його утворення?

2.            Поясніть причини виникнення державного боргу.

3.            Охарактеризуйте види та принципи державного кредиту.

4.            Яка роль державних цінних паперів у формуванні та обслуговуванні державного боргу?

5.            У чому специфіка формування та обслуговування державного боргу України?

6.            Які основні етапи формування державного боргу України?

7.            Яка роль Міністерства фінансів в управлінні державним боргом?

8.            Яку роль відіграє НБУ у процесі формування та обслуговування державного боргу України?

9.            Охарактеризуйте роль Державного казначейства в управлінні державним боргом.

10.          Які функції виконує Казначейство при управлінні державним боргом?

 

Література:2,3,8,64,65,71,79,83,88,93

 

Тести:

 

1. Правовою основою управління державним боргом є:

1)            Конституція України;

2)            Бюджетний кодекс;

3)            Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік.

 

2. Відповідно до бюджетної класифікації державний борг розрізняють за:

1)            типом боргового зобов’язання;

2)            типом кредитора;

3)            усі відповіді вірні.

 

3. Яким документом встановлюється граничний розмір державного боргу?

1)            Бюджетним кодексом;

2)            Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік;

3)            Постановою Кабінету Міністрів України.

 

4. Які завдання вирішуються в процесі управління державним боргом?

1)            пошук ефективних умов запозичення коштів;

2)            ефективне використання запозичень;

3)            забезпечення своєчасних розрахунків;

4)            забезпечення стабільності валютного курсу;

5)            усі відповіді вірні.

 

5. Який орган уповноважений приймати рішення про унесення змін

в частині зовнішнього і внутрішнього боргу?

1)            Верховна Рада України;

2)            Кабінет міністрів України;

3)            Рахункова палата України.

 

6. Яку функцію виконує ДКУ в процесі погашення та обслуговування боргу?

1)            залучення коштів;

2)            розміщення коштів;

3)            погашення і обслуговування.

 

7. Основними принципами державного кредиту є:

1)            добровільність;

2)            строковість;

3)            зворотність;

4)            платність;

5)            усі вище перераховані.

 

8. Що ви розумієте під терміном “зовнішня державна гарантія” за зобов'язаннями позичальника?

1)            гарантії Уряду України;

2)            гарантії позичальника;

3)            гарантії уряду нерезидента.

 

9. Суть державного боргу та порядок його формування встановлено:

 1) Бюджетним Кодексом України;

2) Законом України „Про Державний бюджет на відповідний рік”;

3) окремим Законом України;

4) Указом Президента України;

5) Постановою Кабінету Міністрів України.

 

10. Державний борг України складається із:

                1) зовнішнього та внутрішнього;

                2) прямого та гарантованого;

                3) обидві відповіді правильні;

4) обидві відповіді неправильні.

 

11. Основним джерелом покриття дефіциту державного бюджету є:

1) прямі позики НБУ;

2) позики міжнародних фінансових організацій;

3) випуск облігацій внутрішньої та зовнішньої позик;

4) позики урядів іноземних держав.

 

12. Емітентом облігації внутрішнього державного боргу виступає:

1) Міністерство фінансів України;

2) Державне казначейство України;

3) Національний банк України;

4) орган уповноважений Кабінетом Міністрів України.

 

13. Процес рефінансування означає:

1) повне погашення зобов’язань за державним боргом;

2) часткове погашення зобов’язань за державним боргом;

3) погашення заборгованості за попередніми випусками ОВДП шляхом

випуску нових ОВДП.

 

14. Кошти, отримані як державні запозичення зараховуються на:

1) рахунок Міністерства фінансів України;

2) рахунок органу, уповноваженого Кабінетом Міністрів України;

3) єдиний казначейський рахунок;

4) всі відповіді неправильні.

 

15.Результатом виконання бюджетів може бути:

1)            профіцит бюджету;

2)            дефіцит бюджету;

3)            обидві відповіді вірні.