Питання для самопідготовки та самоконтролю:

магниевый скраб beletage

 

1.            Що таке державний борг та які основні шляхи його утворення?

2.            Поясніть причини виникнення державного боргу.

3.            Охарактеризуйте види та принципи державного кредиту.

4.            Яка роль державних цінних паперів у формуванні та обслуговуванні державного боргу?

5.            У чому специфіка формування та обслуговування державного боргу України?

6.            Які основні етапи формування державного боргу України?

7.            Яка роль Міністерства фінансів в управлінні державним боргом?

8.            Яку роль відіграє НБУ у процесі формування та обслуговування державного боргу України?

9.            Охарактеризуйте роль Державного казначейства в управлінні державним боргом.

10.          Які функції виконує Казначейство при управлінні державним боргом?

 

Література:2,3,8,64,65,71,79,83,88,93

 

Тести:

 

1. Правовою основою управління державним боргом є:

1)            Конституція України;

2)            Бюджетний кодекс;

3)            Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік.

 

2. Відповідно до бюджетної класифікації державний борг розрізняють за:

1)            типом боргового зобов’язання;

2)            типом кредитора;

3)            усі відповіді вірні.

 

3. Яким документом встановлюється граничний розмір державного боргу?

1)            Бюджетним кодексом;

2)            Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік;

3)            Постановою Кабінету Міністрів України.

 

4. Які завдання вирішуються в процесі управління державним боргом?

1)            пошук ефективних умов запозичення коштів;

2)            ефективне використання запозичень;

3)            забезпечення своєчасних розрахунків;

4)            забезпечення стабільності валютного курсу;

5)            усі відповіді вірні.

 

5. Який орган уповноважений приймати рішення про унесення змін

в частині зовнішнього і внутрішнього боргу?

1)            Верховна Рада України;

2)            Кабінет міністрів України;

3)            Рахункова палата України.

 

6. Яку функцію виконує ДКУ в процесі погашення та обслуговування боргу?

1)            залучення коштів;

2)            розміщення коштів;

3)            погашення і обслуговування.

 

7. Основними принципами державного кредиту є:

1)            добровільність;

2)            строковість;

3)            зворотність;

4)            платність;

5)            усі вище перераховані.

 

8. Що ви розумієте під терміном “зовнішня державна гарантія” за зобов'язаннями позичальника?

1)            гарантії Уряду України;

2)            гарантії позичальника;

3)            гарантії уряду нерезидента.

 

9. Суть державного боргу та порядок його формування встановлено:

 1) Бюджетним Кодексом України;

2) Законом України „Про Державний бюджет на відповідний рік”;

3) окремим Законом України;

4) Указом Президента України;

5) Постановою Кабінету Міністрів України.

 

10. Державний борг України складається із:

                1) зовнішнього та внутрішнього;

                2) прямого та гарантованого;

                3) обидві відповіді правильні;

4) обидві відповіді неправильні.

 

11. Основним джерелом покриття дефіциту державного бюджету є:

1) прямі позики НБУ;

2) позики міжнародних фінансових організацій;

3) випуск облігацій внутрішньої та зовнішньої позик;

4) позики урядів іноземних держав.

 

12. Емітентом облігації внутрішнього державного боргу виступає:

1) Міністерство фінансів України;

2) Державне казначейство України;

3) Національний банк України;

4) орган уповноважений Кабінетом Міністрів України.

 

13. Процес рефінансування означає:

1) повне погашення зобов’язань за державним боргом;

2) часткове погашення зобов’язань за державним боргом;

3) погашення заборгованості за попередніми випусками ОВДП шляхом

випуску нових ОВДП.

 

14. Кошти, отримані як державні запозичення зараховуються на:

1) рахунок Міністерства фінансів України;

2) рахунок органу, уповноваженого Кабінетом Міністрів України;

3) єдиний казначейський рахунок;

4) всі відповіді неправильні.

 

15.Результатом виконання бюджетів може бути:

1)            профіцит бюджету;

2)            дефіцит бюджету;

3)            обидві відповіді вірні.