Практичні завдання

магниевый скраб beletage

 

Задачі:

 

Задача № 1

Який законодавчий документ уповноважує Державне казначейство України на ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету?

Які функції при цьому виконують органи Державного казначейства?

 

Задача №2

Із 2000 року облік виконання державного та місцевого бюджетів органами Державного казначейства України здійснюється відповідно до нового Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевого бюджетів.

Ким затверджено новий План рахунків?

Дайте характеристику класів рахунків.

 

Задача № 3

До державного бюджету поступили кошти, сплачені суб'єктами підприємницької діяльності державної форми власності як податок на прибуток, у сумі 120 000 грн. На балансовому рахунку 6111 (доходи загального фонду державного бюджету) на початок дня рахувалась сума 1 550 000 грн.

Які бухгалтерські проведення необхідно здійснити?

Який залишок коштів буде на кінець операційного дня на рахунку загального фонду Державного бюджету з обліку доходів?

 

Задача № 4

На рахунок 3141 (надходження до загального фонду місцевих бюджетів) поступило 50 000 грн. податку на прибуток підприємств місцевого підпорядкування. На рахунку 6121 (доходи загального фонду місцевих бюджетів) на початок операційного дня рахувалась сума 520 000 грн.

Які бухгалтерські проведення необхідно здійснити?

Визначте залишок коштів на кінець операційного дня на рахунку загального фонду місцевих бюджетів з обліку доходів.

 

Задача № 5

На рахунку 6112 (доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки) на початок операційного дня вхідне сальдо склало 850 000 грн. у сумі На протязі дня надходження на рахунок 3121 (надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки) склали 500 000 грн.

Які бухгалтерські проведення необхідно здійснити?

Визначте залишок коштів на кінець операційного дня на рахунку з обліку доходів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки.

 

Задача № 6

До органу ДКУ надійшли документи від податкової інспекції про повернення зайво сплачених платежів до спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки (3151) на загальну суму 150 000 грн. Вхідне сальдо на початок операційного дня на рахунку 6122 (доходи спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки) становило 400 000 грн.

Які бухгалтерські проведення необхідно здійснити?

Визначте залишок коштів на кінець операційного дня на рахунку з обліку доходів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки.

 

Задача № 7

На реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету (3522) поступили надходження в сумі 250 000 грн. Вхідне сальдо на початок операційного дня на рахунку 6114 (власні кошти розпорядників коштів державного бюджету) становило 500 000 грн.

Які бухгалтерські проведення необхідно здійснити?

Визначте залишок коштів на кінець операційного дня на рахунку з обліку власних коштів розпорядників коштів державного бюджету.

 

Задача № 8

Установі, яка є розпорядником коштів місцевого бюджету, помилково поступили кошти на її реєстраційний рахунок у сумі 50000 грн., які зараховані на балансовий рахунок 3542 (реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів) і підлягають поверненню. Залишок коштів на початок операційного дня на рахунку 6124 (власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету) становили 175000 грн.

Які бухгалтерські проведення необхідно здійснити?

Визначте залишок коштів на кінець операційного дня на рахунку з обліку власних коштів розпорядників коштів місцевого бюджету.

 

Задача № 9

В якому класі рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджетів обліковуються показники бюджетних призначень?

Що є підставою для занесення планових показників у систему бухгалтерського обліку?

 

Задача № 10

Реєстрація зобов'язань розпорядників коштів державного бюджету здійснюється на підставі даних Реєстру зобов'язань розпорядників коштів бюджету.

На яких балансових рахунках відображається ця операція?

Напишіть бухгалтерські проведення, які необхідно здійснити?

 

Задача № 11

Бюджетна установа, яка утримується за рахунок загального фонду державного бюджету, виплатила заробітну плату працівникам у сумі 50 000 грн. і провела нарахування на фонд оплати праці і відрахування податку з доходів фізичних осіб у розмірі 24 500 грн., які перераховані за відповідними напрямками.

Визначте, яка загальна сума повинна бути перерахована з рахунку розпорядника коштів і здійсніть відповідні проведення в бухгалтерському обліку.

 

Задача № 12

Які документи отримує розпорядник бюджетних коштів після проведення операцій з коштами за його реєстраційним рахунком в органі Державного казначейства? Дайте характеристику цих документів і назвіть терміни їх отримання.

 

Задача № 13

На спеціальному реєстраційному рахунку обласного управління освіти на початок операційного дня залишок коштів склав 25 000 грн. На протязі дня на рахунок поступило 60 000 грн. і оплачено за поточний ремонт приміщення, відповідно до акту виконаних робіт - 15 000 грн., за спожите тепло – 30 000 грн.

Вкажіть номер балансового рахунку (перші чотири цифри) і оформіть виписку з рахунку розпорядника коштів в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

 

Задача № 14

Державне казначейство України по завершенню бюджетного періоду складає річну фінансову звітність і визначає результати виконання бюджету.

Якими можуть бути результати виконання бюджету і який законодавчий документ передбачає таку діяльність ДКУ?

 

Задача № 15

Назвіть етапи діяльності органів Державного казначейства, в процесі підготовки і визначення результатів виконання державного та місцевих бюджетів.

 

Тести:

 

1.            Бухгалтерський облік виконання бюджетів – це система:

1)            нагляду;

2)            відображення;

5)            групування;

6)            узагальнення;

7)            контролю;

8)            усі відповіді вірні.

 

2.            Яка функція не властива бухгалтерському обліку виконання бюджетів?

1)            відображення;

2)            узагальнення;

3)            нагляду;

4)            контролю;

5)            уточнення нормативних документів;

6)            аналізу.

 

3.            Метою ведення бухгалтерського обліку виконання бюджетів є:

1)            надання інформації користувачам;

2)            отримання результатів про виконання та рух коштів бюджетів;

3)            забезпечення якості управлінських рішень у сфері бюджету;

4)            усі відповіді вірні.

 

4.            Основним завданням бухгалтерського обліку виконання бюджетів є:

1)            статистичне відображення залишків коштів на ЄКР;

2)            відображення активів та пасивів розпорядників коштів;

3)            повне й достовірне відображення процесу виконання бюджетів.

 

5.            Які функції чи завдання не властиві бухгалтерському обліку виконання

бюджетів?

1)            послідовність проведення операцій;

2)            повне відображення усіх операцій на рахунках;

3)            здійснення операцій із залишками коштів на бюджетних рахунках;

4)            безперервність процедур обліку.

 

6.            Основними елементами методу бухгалтерського обліку виконання бюджетів є:

1)            документація, інвентаризація, рахунки бухгалтерського обліку, подвійний запис, баланс, звіт;

2)            документація, інвентаризація, баланс, грошова оцінка;

3)            усі відповіді вірні.

 

7.            Який метод ведення бухгалтерського обліку виконання бюджетів застосовується в Україні?

1)            касовий;

2)            нарахування;

3)            спостереження.

 

8.            Які види бухгалтерського обліку виконання бюджетів застосовуються в Україні?

1)            оперативний;

2)            статистичний;

3)            управлінський;

4)            усі вищеназвані.

 

9.            Виділіть форми бухгалтерського обліку виконання бюджетів, які застосовуються в Україні?

1)            меморіально-ордерна;

2)            журнально-ордерна;

3)            спрощена;

4)            “Журнал-головна”;

5)            автоматизована;

6)            усі вищеназвані.

 

10.          Що слід розуміти під обліковою політикою бухгалтерського обліку виконання бюджетів?

1)            принципи, методи, правила обліку та підготовки і подання звітів;

2)            введення нового Плану рахунків бухгалтерського обліку;

3)            форму бухгалтерського обліку.

 

11.          Ким установлено порядок ведення бухгалтерського обліку й складання звітності про виконання бюджетів?

1)            Міністерством фінансів України;

2)            Державним казначейством України;

3)            Міністерством статистики України.

 

12. Коли затверджено “Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності по виконанню державного та місцевого бюджетів в органах Державного казначейства”?

1)            1995 р.;

2)            2000 р.;

3)            2001 р..

 

13. Із скількох класів рахунків складається План рахунків виконання державного та місцевих бюджетів?

1)            п'яти класів;

2)            семи класів

3)            дев'яти класів

 

14. Скільки складових частин містить План рахунків?

1)            дві частини;

2)            три частини;

3)            чотири частини.

 

15.          У якому класі Плану рахунків обліковуються операції єдиного казначейського рахунку?

1)            першому;

2)            третьому;

3)            четвертому.

 

16.          У якому класі Плану рахунків обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів?

1)            другому;

2)            третьому;

3)            сьомому.

 

17.          З допомогою якого класу Плану рахунків здійснюється позабалансовий облік?

1)            шостого;

2)            восьмого;

3)            дев'ятого.

 

18.          Взаємні розрахунки з виконання державного й місцевих бюджетів

обліковуються у:

1)            другому класі Плану рахунків;

2)            четвертому класі Плану рахунків;

3)            шостому класі Плану рахунків.

 

19.          Які рахунки містить перший клас Плану рахунків?

1)            активні;

2)            пасивні.

 

20.          Надходження коштів до загального фонду місцевих бюджетів відображається проведеннями:

1)            д-т 1111 к-т 3141 одночасно д-т 6911 к-т 6121;

2)            д-т 1111 к-т 3152 одночасно д-т 6911 к-т 6131.

 

21.          Надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету

відображається проведеннями:

1)            д-т 1111 к-т 3121 одночасно д-т 6911 к-т 6112;

2)            д-т 1111 к-т 3141 одночасно д-т 6911 к-т 6131.

 

22.          Надходження коштів до загального фонду державного бюджету відображається проведеннями:

1)            д-т 1111 к-т 3121 одночасно д-т 6911 к-т 6112;

2)            д-т 1111 к-т 3111 одночасно д-т 6911 к-т 6111.

 

23.          Надходження коштів до спеціального фонду місцевих бюджетів відображається проведеннями:

1)            д-т 1111 к-т 3151 одночасно д-т 6911 к-т 6122;

2)            д-т 1111 к-т 3121 одночасно д-т 6911 к-т 6121.

 

24.          Власні надходження розпорядників бюджетних коштів відображаються проведеннями:

1             д-т 1111 к-т 3522 одночасно д-т 6911 к-т 6114;

2             д-т 1111 к-т 3151 одночасно д-т 6114 к-т.

 

25.          У разі повернення надмірно або помилково сплачених платежів спеціального

фонду державного бюджету здійснюються проведення:

1)            д-т 3121 к-т 1111 одночасно д-т 6112 к-т 6911;

2)            д-т 3111 к-т 1111 одночасно д-т 6111 к-т 6911.

 

26.          На підставі якого документу органи ДКУ реєструють на рахунках

позабалансового обліку індивідуальні показники бюджетних призначень

у розрізі розпорядників коштів:

1)            на підставі кошторисів;

2)            на підставі річного розпису призначень бюджетів.

 

27.          Розпорядники коштів мають право брати зобов’язання:

1)            в межах кошторисних призначень по загальному фонду;

2)            в межах кошторисних призначень по спеціальному фонду;

3)            усі відповіді вірні.

 

28.          Реєстрація зобов'язань розпорядників коштів здійснюється на підставі:

1)            актів виконаних робіт, накладних, рахунків за товари чи надані послуги;

2)            затверджених кошторисних призначень;

3)            даних реєстру зобов'язань;

4) всі відповіді вірні.

 

29.          Реєстрація фінансових зобов'язань розпорядників коштів по загальному фонду Державного бюджету відображається наступними проведеннями:

1)            д-т 9921 к-т 9413 одночасно д-т 9411 к-т 9921;

2)            д-т 9921 к-т 9423 одночасно д-т 9421 к-т 9921.

 

                30. Реєстрація фінансових зобов'язань розпорядників коштів по загальному фонду місцевих бюджетів відображається наступними проведеннями:

1)            д-т 9921 к-т 9413 одночасно д-т 9411 к-т 9921;

2)            д-т 9921 л-т 9423 одночасно д-т 9421 к-т 9921.

 

31. На підставі яких документів проводяться видатки з рахунків розпорядників

коштів бюджетів:

1)            платіжних доручень;

2)            платіжних доручень (вимог-доручень) і підтвердних документів;

3)            актів виконаних робіт.

 

32.          Оплата рахунків розпорядників коштів державного бюджету здійснюється наступними проведеннями:

1)            д-т 3521 к-т 1111 одночасно д-т 7111 к-т 7911;

2)            д-т 3541 к-т 1111 одночасно д-т 7211 к-т 7911

 

33. Оплата рахунків розпорядників коштів місцевих бюджетів відображається наступними проведеннями:

1)            д-т 3521 к-т 1111 одночасно д-т 7111 к-т 7911;

2)            д-т 3541 к-т 1111 одночасно д-т 7211 к-т 7911.