Практичні завдання

 

Задачі:

 

Задача № 1

Який законодавчий документ уповноважує Державне казначейство України на ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету?

Які функції при цьому виконують органи Державного казначейства?

 

Задача №2

Із 2000 року облік виконання державного та місцевого бюджетів органами Державного казначейства України здійснюється відповідно до нового Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевого бюджетів.

Ким затверджено новий План рахунків?

Дайте характеристику класів рахунків.

 

Задача № 3

До державного бюджету поступили кошти, сплачені суб'єктами підприємницької діяльності державної форми власності як податок на прибуток, у сумі 120 000 грн. На балансовому рахунку 6111 (доходи загального фонду державного бюджету) на початок дня рахувалась сума 1 550 000 грн.

Які бухгалтерські проведення необхідно здійснити?

Який залишок коштів буде на кінець операційного дня на рахунку загального фонду Державного бюджету з обліку доходів?

 

Задача № 4

На рахунок 3141 (надходження до загального фонду місцевих бюджетів) поступило 50 000 грн. податку на прибуток підприємств місцевого підпорядкування. На рахунку 6121 (доходи загального фонду місцевих бюджетів) на початок операційного дня рахувалась сума 520 000 грн.

Які бухгалтерські проведення необхідно здійснити?

Визначте залишок коштів на кінець операційного дня на рахунку загального фонду місцевих бюджетів з обліку доходів.

 

Задача № 5

На рахунку 6112 (доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки) на початок операційного дня вхідне сальдо склало 850 000 грн. у сумі На протязі дня надходження на рахунок 3121 (надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки) склали 500 000 грн.

Які бухгалтерські проведення необхідно здійснити?

Визначте залишок коштів на кінець операційного дня на рахунку з обліку доходів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки.

 

Задача № 6

До органу ДКУ надійшли документи від податкової інспекції про повернення зайво сплачених платежів до спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки (3151) на загальну суму 150 000 грн. Вхідне сальдо на початок операційного дня на рахунку 6122 (доходи спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки) становило 400 000 грн.

Які бухгалтерські проведення необхідно здійснити?

Визначте залишок коштів на кінець операційного дня на рахунку з обліку доходів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки.

 

Задача № 7

На реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету (3522) поступили надходження в сумі 250 000 грн. Вхідне сальдо на початок операційного дня на рахунку 6114 (власні кошти розпорядників коштів державного бюджету) становило 500 000 грн.

Які бухгалтерські проведення необхідно здійснити?

Визначте залишок коштів на кінець операційного дня на рахунку з обліку власних коштів розпорядників коштів державного бюджету.

 

Задача № 8

Установі, яка є розпорядником коштів місцевого бюджету, помилково поступили кошти на її реєстраційний рахунок у сумі 50000 грн., які зараховані на балансовий рахунок 3542 (реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів) і підлягають поверненню. Залишок коштів на початок операційного дня на рахунку 6124 (власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету) становили 175000 грн.

Які бухгалтерські проведення необхідно здійснити?