Практичні завдання

 

Задачі:

 

Задача № 1

Який законодавчий документ уповноважує Державне казначейство України на ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету?

Які функції при цьому виконують органи Державного казначейства?

 

Задача №2

Із 2000 року облік виконання державного та місцевого бюджетів органами Державного казначейства України здійснюється відповідно до нового Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевого бюджетів.

Ким затверджено новий План рахунків?

Дайте характеристику класів рахунків.

 

Задача № 3

До державного бюджету поступили кошти, сплачені суб'єктами підприємницької діяльності державної форми власності як податок на прибуток, у сумі 120 000 грн. На балансовому рахунку 6111 (доходи загального фонду державного бюджету) на початок дня рахувалась сума 1 550 000 грн.

Які бухгалтерські проведення необхідно здійснити?

Який залишок коштів буде на кінець операційного дня на рахунку загального фонду Державного бюджету з обліку доходів?

 

Задача № 4

На рахунок 3141 (надходження до загального фонду місцевих бюджетів) поступило 50 000 грн. податку на прибуток підприємств місцевого підпорядкування. На рахунку 6121 (доходи загального фонду місцевих бюджетів) на початок операційного дня рахувалась сума 520 000 грн.

Які бухгалтерські проведення необхідно здійснити?

Визначте залишок коштів на кінець операційного дня на рахунку загального фонду місцевих бюджетів з обліку доходів.

 

Задача № 5

На рахунку 6112 (доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки) на початок операційного дня вхідне сальдо склало 850 000 грн. у сумі На протязі дня надходження на рахунок 3121 (надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки) склали 500 000 грн.

Які бухгалтерські проведення необхідно здійснити?

Визначте залишок коштів на кінець операційного дня на рахунку з обліку доходів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки.

 

Задача № 6

До органу ДКУ надійшли документи від податкової інспекції про повернення зайво сплачених платежів до спеціального фонду місцевих бюджетів