Питання для самопідготовки та самоконтролю:

 

1.            У чому необхідність та значення бюджетної звітності?

2.            Яким вимогам повинна відповідати бюджетна звітність?

3.            Як організована система складання і подання бюджетної звітності?

4.            Охарактеризуйте звітність розпорядників коштів.

5.            Яку місячну звітність складають розпорядники коштів, що фінансуються з місцевого бюджету?

6.            Яку звітність готують органи ДКУ?

7.            Які органи готують звітність про виконання місцевих бю¬джетів?

8.            Назвіть квартальні та річні форми звітності про виконання Державного бюджету.

9.            Назвіть квартальні та річні форми звітності про виконання місцевих бюджетів.

10.          Кому і з якою метою подається звітність про виконанні бюджету?

11.          Хто і в які терміни затверджує звіт про виконання Держав¬ного бюджету?

12.          У чому суть і завдання бюджетного контролю?

13.          Які суб’єкти мають повноваження на здійснення бюджетного контролю?

14.          Який зв’язок між бюджетним і фінансовим контролем?

15.          Як взаємодіють контролюючі органи у процесі здійснення бюджетного контролю?

16.          Охарактеризуйте зовнішній та внутрішній фінансовий контроль.

17.          Охарактеризуйте методи фінансового контролю.

18.          Яка специфіка властива застосуванню різних методів бюджетного контролю?

19.          Які види контролю і яким чином здійснює ДКУ?

20.          Який зв’язок між податковим та бюджетним контролем?

 

Література: 2,6-7,12,15,17,21,22,31,42,65,71,77,80,81,85

 

Практичні завдання

 

Задачі:

 

Задача 1

На яких основних принципах бухгалтерського обліку та звітності базується підготовка та подання форм звітності про виконання державного й місцевого бюджетів?

 

Задача 2

Яку звітність подають органи державного казначейства вищестоящим організаціям у процесі виконання бюджетів? Хто встановлює порядок і терміни їх подання?

 

Задача 3

Напишіть перелік органів та організацій, які є користувачами звітності про виконання бюджетів поза Державним казначейством.

 

Задача 4

Які Ви знаєте основні форми звітності про виконання бюджетів? Охарактеризуйте їх.

 

Задача 5

Хто і яку відповідальність несе за перекручення фінансової звітності, порушення термінів її подання та оприлюднення?

 

Задача 6

Відповідно до Бюджетного кодексу на Державне казначейство покладені функції контролю за виконанням Державного та місцевих бюджетів.

На яких стадіях бюджетного процесу й етапах виконання бюджету органи Казначейства здійснюють контрольні функції і в чому вони полягають?

 

Задача 7

Бюджетним кодексом України передбачені заходи, які вживаються до посадових осіб і організацій у разі виявлення допущених бюджетних правопорушень?

Дайте відповідь: яку відповідальність несуть посадові особи і які фінансові санкції вживаються до розпорядника коштів за допущені бюджетні правопорушення?