13.2. Характеристика автоматизованої системи “Казна”

магниевый скраб beletage

 

 У системі Державного казначейства створена і функціонує Автоматизована система казначейського виконання бюджету – АС “Казна”, яка об’єднує в собі такі системи і підсистеми:

-              операційний день;

-              доходи;

-              видатки;

-              звітність;

-              бухгалтерський облік бюджетних організації;

-              формування і подача податкової звітності;

-              процесинговий центр обробки комунальних та інших платежів.

„Операційний день” є першою функціональною підсистемою АС „Казна”, яка містить функціональний модуль обліку та виконання бюджетів за доходами – АС ”Казна-Доходи”. Дана підсистема в автоматичному режимі дозволяє розподілити бюджетні надходження на доходи Державного та місцевих бюджетів у розрізі загального і спеціального фондів, розмежувати кошти між різними бюджетами, між розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, перерахувати бюджетні надходження за призначенням, оперативно сформувати достовірну звітність за доходами за даними бухгалтерського обліку.

 Підсистема виконання бюджетів АС „Казна-Видатки” у свою чергу складається із АС „Казна-ВЦ”, яка забезпечує планування, облік й аналіз витрат бюджетів на центральному рівні, та АС „Казна-В”, яка виконує ті ж операції на рівні територіальних органів ДКУ.

За допомогою АС „Казна-Видатки” здійснюється введення клієнтів у систему, обслуговування рахунків у системі, обробка платіжних документів, формування звітності, повний автоматизований контроль планових і фактичних показників з реєстрацією їх на рахунках з використанням всіх класів Плану рахунків тощо. Підсистема забезпечує уніфікацію програмно-технічних засобів на різних рівнях управління, тобто на центральному і регіональному, і надає можливість доступу до неї центральному рівню. Такий підхід повністю виключає можливість умисного спотворення інформації.

                Підсистема “Звітність” забезпечує щосекундне формування підсумкових звітів за єдиною уніфікованою формою, формуючи при цьому підсумкові показники виконання бюджетів на всіх рівнях, починаючи від сільського і закінчуючи Державним. При цьому щоденна операційна діяльність за усіма напрямками фіксується таким чином, що дає можливість оперативно аналізувати, керувати і контролювати бюджетний процес на всіх стадіях його виконання.

                Автоматизована система бухгалтерського обліку ґрунтується на сучасних міжнародних стандартах та діючого Плану рахунків і у повному обсязі забезпечує відображення всіх бюджетних операцій у бухгалтерського обліку. За допомогою цієї системи здійснюється:

-              облік надходжень до бюджету;

-              облік операцій з фінансування у розрізі всіх споживачів;

-              бухгалтерський облік всіх господарських операцій;

-              перевірка, консолідація і аналіз підсумкової бухгалтерської звітності;

-              підготовка звітності (систематичної, бухгалтерської, податкової та іншої).

У забезпечувальній частині АІС однією із найважливіших підсистем є інформаційна, яка забезпечує створення єдиної інформаційної бази шляхом класифікації, систематизації та уніфікації показників і документів, що відображають стан і динаміку виконання бюджетів.              

Для формування якісної інформаційної системи необхідно забезпечити єдину систему класифікації та кодування економічної інформації, уніфікувати документацію та оптимізувати документообіг, визначитися з методиками та інструкціями щодо ведення документів, а також створити інформаційні масиви, необхідні для розв’язання відповідних задач. Досить часто інформаційна система об’єднує ряд окремих баз даних, які у свою чергу формуються із взаємопов’язаних показників. У такому разі створюється спеціальна система управління базами даних. Рівень організації баз даних визначає рівень АІС в цілому, як і можливості автоматизованих робочих місць(АРМ) управлінських працівників.

Не менш важливою є система технічного забезпечення – сукупність технічних засобів, що забезпечують функціонування АІС, у тому числі рівень автоматизації функцій управління.

Технічне забезпечення складається із технічних засобів для збору та реєстрації, передачі, зберігання, обробки та видачі інформації. Важливо, щоб всі технічні засоби могли злагоджено працювати в єдиній системі технічного забезпечення не тільки окремо взятого відділення Державного казначейства чи територіального управління, але й на всіх рівнях ДКУ. Досягнути цього можна запровадженням єдиної технічної політики і стандартизації в побудові комп’ютерних мереж, централізації програмного забезпечення, належного адміністрування та контролю за технічним розвитком системи.

Розширення функцій Казначейства вимагає безумовного підвищення рівня захисту на всіх ділянках бюджетного процесу. З цією метою АС ”Казна” використовує як технічні засоби, так і програмні продукти внутрішнього захисту, які забезпечують лише санкціонований доступ до інформації у всій системі. При цьому захист інформації від несанкціонованого доступу або її викривлення організований таким чином, що кожний із учасників має доступ до тієї інформації, яка передбачена його функціональними обов’язками.

                На базі ІТС Державного казначейства можливо створити у перспективі єдину автоматизовану інформаційну систему органів державної влади і управління, яка базується на сучасних програмних продуктах, технічних засобах і каналах зв’язку. Це забезпечить об’єднання у єдиному інформаційному просторі всіх учасників бюджетного процесу (органи державної влади, Державне казначейство, розпорядників коштів різних ступенів, бюджетні організації, податкові і контролюючі органи, митні служби, НБУ тощо).