НЕОПАГАНІЗМ ТА САТАНІЗМ

магниевый скраб beletage

 

РУН-віра (рідна українська народна віра) Рух неопаганізму виливається й у форму РУН-віри (Рідної Української Народної Віри), який користується певною популярністю в колах літературно-художньої інтелігенції, особливо ж в аспекті пошуку національних витоків духу.

Для адептів цього напрямку характерна установка на створення нової міфо-релігійної системи, що, як вони сподіваються, матиме планетарне значення. Поки що справа, проте, обмежується Україною, Росією та Білорусією. У Росії досить велику активність проявляє громада, що називає себе тривірами-сварожичами. Вона пропагує різні форми слов'яно-грецької боротьби і, як спортивна організація, широко рекламується в журналах, газетах, на телебаченні.

Подібні громади виникали в Україні здавна, але не набули тут особливої популярності. Перше обґрунтування цього віровчення відбулося у 30-ті роки – у працях проф. В. Шаяна (виходець з України, який емігрував до Канади); насамперед у трактаті Віра предків наших.

 

Символ віри рідновірів України

Вірую:

В усіх Українських Богів, єдиних у Сварозі, вічний і незнищенних, як Всесвіт.

Вірую:

У триєдність світів Права, Ява і Нава, створених Сварогом і удержаних у Ньому.

Вірую:

У божественне народження українців – Онуків Дажбожих, і в силу Предків, яка перебуває з нами завжди.

Вірую:

У радість Життя Вічного, в чистоту Душі праведної, яка ніколи не зникає, а переходить у нове тіло.

Наша Віра Правдива, бо Права Славімо!

 

Як бачимо, ці постулати являють собою синтез матеріалістичного світогляду, стилістичних форм православної догматики та індуїстського уявлення про переселення душ.

Ці ідеї набули розвитку у програмі та практиці більш відомого релігійного об'єднання "Рідна українська національна віра" (скорочено –РУН-віра). Його створив виходець з України Лев Силенко, якого доля закинула багато десятиріч тому на Захід і якого шанувальники цього вчення вважають пророком. Л.Силенко заперечує багатобожжя, його вчення монотеїстичне. Прибічники РУН-віри поклоняються єдиному богові - Дажбогу і вважають, що саме він і є богом українців. Вони стверджують, що кожен народ має власних богів і не повинен молитися чужим.

З вченням рідновірів, світ вічний, Дажбог його не створював, але він є сталим завдяки таким якостям Дажбога, як Яв (матеріальна основа буття), Нав (духовна основа буття), Прав ( закони матерії і правила духовного життя). Ці три основи світу – як символ Рун-віри – зображаються як тризуб на тлі Сонця.

Кожна людина народжується двічі – тілесно та духовно. Головним вважається духовне народження. Тут головне – уникати чужих впливів, підносячи власне, українське. Негативно, наприклад, трактується християнство за його “чужі”, юдейсько-візантійські корені.

Храми РУН-віри зовні досить подібні до православних, в них використано традиції української церковної архітектури останніх сторіч.

Центр Рун-віри, проте, знаходиться не в слов'янських землях, а поблизу Нью-Йорка. Його назва – Оріяна, там міститься головна культова споруда Рун-віри – Святиня Матері-України. В Америці проводилися й Собори Рун-віри, якими проголошувалося, що прибічники Рун-віри не визнають політеїзму, а є монотеїстами, бо вірують в Єдиного і Всюдисущого Господа Дажбога (Даятеля буття). Їхнім Святим Письмом є Мага Віра Л. Силенка, писана церковною кирилицею. Існує також катехізис Рун-віри Навчання. Пісні. Молитви. Тут знаходимо таке:

 

17 Святих Заповідей:

 Розумій і люби бога по-рідному; не вшановуй чужоземних понять бога; виховуй дітей у дусі рідної Віри; вшановуй свята Рідної Віри; шануй духовність своїх предків; самовдосконалюй Розум, Душу і Тіло; вір у себе тощо.

 

7 Законів Правильного Життя

 

 1) Правильне мислення: воля, мета, звитяга; 2) Правильні бажання: до любові, справедливості, послідовності; 3) Правильне виконання: відповідальність, точність, дисципліна; 4) Правильне ставлення до себе: повноцінне “Я”, незалежне “Я”, узгоджене “Я”; 5) Правильне харчування: якісна їжа, обрядовість; 6) Правильна любов: співчуття і жертовність, ненависть і ошатність, душевна краса і вірність; 7) Правильна віра: народження, блаженне розуміння, правильне призначення.

 

Прихильники Рун віри дотримуються обрядів, пов'язаних з культом Сонця (перший вихід в поле, коли оратай звертався з молитвою про врожай до Сонця, народження Сонця – свято зимового сонцестояння тощо), культом природи (свято жайворонків, свято першої борозни, весняний обхід полів, обжинки тощо), культом землі та культом предків.

Перші громади РУН-віри були зареєстровані в Україні у 1991 році. Вони є в Києві, Одесі, Житомирі тощо.

Сатаністи. Перше сатанинське угрупування – “Церква сатани”– заснована у 1968 році Ентоні Ла Веєм. Сьогодні центри цього руху існують у багатьох точках земної кулі: у Манчестері (США), наприклад, розташовані “Церква сатани”, “Громада Асмодея”, сатанинська “Церква останнього суду” та ін. Існує також “Біблія сатани”, у якій доводиться, що боротьба з Христом ще не закінчена і сатана неодмінно візьме гору.

Найпоширенішим шляхом розповсюдження ідей сатанізму та відповідної символіки є сьогодні певні течії у рок-музиці – передусім важкий рок. Такі аксесуари сатанинського культу, як черепи, перевернуті хрести та кабалістичні знаки складають характерну складову іміджу відповідного співака. Відомо, що, наприклад, такі гурти, як AC/DC та Spinal Tap свідомо пропагують сатанинський культ і поширюють настрої тривоги та агресії (характерні навіть назви пісень Швидкісний шлях до пекла, Діти звіра, Різдво з дияволом тощо). Серед молоді поширена мода на сатанинську символіку, хоча не завжди ті, хто так себе прикрашають, здогадуються про її справжній зміст.

Ось деякі характерні символи сатанистів .

 

 Знак, що означає анархію.

 

 В окультизмі означає “Хрест Нерона” та має

 значення поразки християнства, “зламаний Хрест” .

 

 Символ “Чорної меси”

 

 

 Символ грабунку або розбою. Може використо-

 вуватись для позначення місця, придатного для

 грабунку.

 

 Означає “Той, хто зрадив дияволу”. Вико-

 ристовується як знак ритуальної помсти.

 

Члени секти часто татуюють ці знаки на руці між великим та вказівним пальцями. Характерним є також використання «таємної мови», яка полягає у вимовленні слів навиворіт. Наприклад, «анатас» (тобто «сатана»).

Часто ритуали секти пов’язані із кривавими жертвоприношеннями. Відомий випадок, коли у Києві сатанист приніс у жертву сатані власну мати.

 

Запитання для самоперевірки

 

Яку роль відіграло християнство в становленні України як частини світової, зокрема європейської спільноти?

 

Дайте характеристику становленню Української Церкви в Київський період. Що принесло християнство русичам?

 

Опишіть зміну підпорядкування Української Церкви після татаро-монгольскої навали.

 

Яких оборонців Православ'я в Україні гетьманської пори ви знаєте? Що внесли вони в скарбницю української духовності?

 

Визначте характер церковної унії в Україні та дайте характеристику її результатів.

 

Дайте характеристику процесу формування церковного плюралізму в Україні.

Охарактеризуйте положення Української Церкви в умовах чужоземного поневолення.

 

Як боролася Українська Церква за самостійне існування в ХХ ст.?

 

Дайте аналіз стану Православ'я в сьогоднішній Україні.

 

Яку роль відіграє сьогодні Греко-Католицька Церква?

 

Що ви можете сказати про активізацію протестантизму в сьогоднішній Україні?

 

У чому полягають сьогоднішні зрушення в традиційній релігійній ситуації?

 

Охарактеризуйте синкретичні релігійні групи нашого сьогодення.

 

Що таке український неопаганізм?

 

Про що свідчить поява Церкви сатани в Україні?