ОСВЯЧЕННЯ АДЕПТІВ

магниевый скраб beletage

 

Акт прилучення до релігійної громади. Перш за все, входження в ту чи іншу релігійну громаду завжди осмислюються як “нове народження” й звичайно урочисто святкується. Ритуали та церемонії посвячення в члени релігійної громади багаті й різноманітні.

Уже в первісному суспільстві існувало посвячення дитини в дорослі (ініціація) , в ході якої не лише отримувався статус дорослого, а й відбувалася посвята в релігійні таємниці племені. В античній релігії існувало посвячення в місти – члени втаємниченого угрупування, яке ставило на меті досягти через участь в містеріях безсмертя. Цей принцип зберігається почасти і в культурних релігіях сучасності (конфірмація повнолітніх у католиків, хрещення дорослих у баптистів і т.д.).

Прозелітизм, тобто пропаганда своєї віри серед іновірців, спричинюється до посвячення або перепосвячення дорослих. Усякий, хто в дорослому віці хоче свідомо стати християнином, мусить пройти через таїнство хрещення. Ортодоксальні християни, які переходять з одної конфесії до іншої, не перехрещуються наново, бо взаємно визнають силу і дійовість таїнств своїх церков. Але перехід протестанта в католики чи православні мусить супроводитися хрещенням наново.

Особи, які дорослими приймають юдаїзм, проходять через гійюр – церемонію, що, зокрема, включає обрізання чоловіків та певну підконтрольність поведінки прозеліта ппротягом певного часу.

Прийняття дорослою людиною ісламу супроводжується виголошенням ритуальної формули “Свідчу, що немає Бога, окрім Аллаха, і що Мохаммед – посланник Аллаха”, обрізанням чоловіків і ще деякими ритуалами.

Проте більш поширене механічне посвячення від народження, продиктоване піклуванням про дитину. Новонароджені брахмани, члени найвищого соціально-релігійного прошарку у традиційній Індії, одразу ж отримують спеціальний шнур через плече – знак належності до брахманів, й іменуються від цього моменту двічі народженими. У євреїв новонародженого хлопчика обрізають (відтинають крайню плоть) на знак належності до єврейства та юдаїзму. Те ж роблять і мусульмани. Однотипне й хрещення немовлят, які тільки-но народилися. Багато хто бачить тут самий лише пережиток первісної охоронної магії – свята вода і все інше, мовляв, мисляться тут як аналог язичницькому оберегу від хвороб та нещасть. Ортодоксальні християнські теологи – іншої думки, вважаючи що посвята дитини Богові є чимось більшим, ніж прагнення “оберігти” її в земному житті: хрещення має стати очищенням від первородного Адамового гріха непокори Богові, допомогою душі немовляти, яка ще не в змозі усвідомити сама себе .

У будь-якій ситуації прилучення до релігійної громади дає особі певні права й статус, забезпечує підтримку з боку одновірців.

Основні типи релігійних організацій. Релігійних структур у світі – безліч. Основною моделлю виступає тут відділення від простих людей касти жерців (священиків); утім, у деяких релігійних системах всяка людина має право виконувати жрецькі функції. Жрецтво зазвичай утворює складні, ієрархічно організовані корпорації. Ієрархія священства має особливу структуру, часто складну, побудовану на принципі твердого підкорення нижчих ланок вищим.

Зупинимося лише на найбільш типових для нашого сучасного життя типах релігійних організацій.

Найвідоміше поняття – церква (від гр. 'εκκλησία – спільність), і цей термін не слід сприймати лише як просто церковне приміщення (гр. κιριακή – Божий дім). У першу чергу – це об’єднання одновірців; в цьому сенсі у нас термін застосовують і до не-християнских релігійних спільнот (скажімо, буддійська церква).

У ортодоксальному ж християнстві церква – це спільнота: а) віруючих людей – кліриків та церковнослужителів, б) святих, що переебувають у раю, в) небесних сил безплотних (анголів) – разом з Богородицею – під омофором Великого Архієрея Христа.

Часто уживають також слова конфесія просто як синонім слова “церква” (хоча точніше називати конфесією всяке віровчення, релігійну організацію). Проте, коли йдеться про християнство, тут існує один тонкий відтінок. Слід пам'ятати, що в принципі християнство не може бути розділене на окремі групи. Хоча і в Стародавній Церкви вже існували окремі віддалені одна від одної угрупування, які в новозавітному тексті іменуються “церквами”, хоча такий авторитет, як апостол Павло, не відмовляв одновірцям й у праві мати особливу думку, всі вони були начебто єдиним організмом.

Після ж церковних розколів V та ХІ ст. церквами стали іменувати себе великі за масштабом угрупування, серед яких особливо виділяються Православна та Католицька Церкви. Коли ж від Католицької Церкви відділяються протестанти (починаючи з ХVII ст.), то всяка нова конфесія, хай яка мала, іменує себе церквою; проте з погляду ортодоксів, це лише секта (частина) розколотої християнської спільноти.

Поняття релігійної общини (громади) обіймає конкретну частину тої чи іншої конфесії, тобто людей, об'єднаних спільною вірою, мораллю й участю в сакральних дійствах, що проживають в даній конкретній місцевості. Наприклад, в містах та селах України існують окремі общини юдеїв, мусульман, караїмів, буддистів, кришнаїтів тощо. Адекватний церковний термін – парафія (Православна Церква), парохія (Греко-Католицька Церква). Релігійне життя цих общин проходить під проводом священика даного приходу (храм та його прихожани). Окремі общини спільно утворюють єпархію, якою відає архиєерей (старший священик); кордони єпархії найчастіше співпадають з адміністративно-державним поділом краю. Архієреїв також віддавна іменують єпископами (управителями) .

 

 

Питання для самоперевірки

 

У чому полягає функція молитви? Які форми молитви ви знаєте?

Що таке жертва як форма богоспілкування?.

Чому культ та богослужіння є узагальненням релігійного досвіду?

Що входить у поняття засобів релігійного культу?

Що таке культові акти.та ритуали?

Дайте визначення поняття “догмат”. Чому в основі будь-якого віровчення лежить система релігійних догматів?

В чому полягає різниця між священним тестом і священним переданням?

Як посвячують в члени релігійної общини?

Охарактеризуйте різницю між храмом та молитовним зібранням.

Який зміст мають терміни “капище”, “святилище”, “молитовний будинок”?

Пригадайте основні типи релігійних організацій. Яка різниця між церквою, конфесією, общиною, сектою?

 

 

Розділ ІІ

РАННІ ФОРМИ РЕЛІГІЇ

——————————————————————————————————————