Коссак В. М., Якубівський І. Є. (2007 р.)

магниевый скраб beletage

Коссак В. М. Якубівський І. Є. Право інтелектуальної власно­сті: Підручник. — К.: Істина, 2007. — 208 с.

Глава 15. «Право інтелектуальної власності на комерційну та­ємницю» цієї книги складається з таких структурних частин:

§ 1. Загальна характеристика інституту комерційної таємниці.

§ 2. Поняття та ознаки комерційної таємниці.

§ 3. Суб'єкти права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

§ 4. Майнові права на комерційну таємницю

Основні положення глави:

1. Закріплення комерційної таємниці як об' єкта права інтелек­туальної власності — одна з новел Цивільного кодексу України 2003 року.

2. Комерційна таємниця — вид таємної інформації, водночас є і об' єктом інтелектуальної власності.

3. Комерційна таємниця — фактична монополія, оскільки осо­ба вживає відповідних заходів щодо збереження секретності цієї інформації.

4. Комерційна таємниця використовується у сфері підприєм­ництва.

5. Об'єкт комерційної таємниці — досить широке коло видів інформації.

6. Суб' єкт прав інтелектуальної власності на комерційну тає­мницю — особа, яка правомірно визначила інформацію комер­ційною таємницею.

7. Зміст права інтелектуальної власності на комерційну таєм­ницю визначається через сукупність певних майнових прав.

8. Майнові права на комерційну таємницю можуть передава­тися.