Державні установи, що мали своїх представників у складі Торгпредставництва

магниевый скраб beletage

Цю групу складали, на відміну від попередньої, адміні­стративні органи. Проте, сюди належали не всі адміністративні органи, а лише ті, яким це право було надане РПО. Представники цих установ мали право на здійснення операцій від імені тих установ, представниками яких вони були, і в цьому полягала їх перша відмінність від представників підприємств, що отримали право виходу на зовнішній ринок. Усі операції здійснювались че­рез апарат Торговельного представництва. У випадку, якщо останнє відмовлялось від виконання своїм апаратом замовлень представників держорганів або не могло надати їм тих же умов, які пропонувалися приватними фірмами, тоді торговельне пред­ставництво зобов' язувалось на прохання відповідного представ­ника держустанови, укласти договір із держустановою, що була запропонована фірмою і на запропонованих цим представницт­вом умовах від свого імені, хоча і за рахунок даного держоргану. Торговельне представництво могло відмовитися від укладення запропонованого договору у випадках, коли воно вважало, що виконання даного договору було неможливим з політичних мір­кувань або унаслідок комерційної невигідності.

Друга відмінність держорганів від підприємств, що отримали право виходу на зовнішній ринок, полягала в обсязі відповідаль­ності держави за їх операціями. Якщо за операціями підприємств, що отримали право виходу на зовнішній ринок, держава не від­повідала, то така відповідальність визнавалася за державою щодо держорганів, оскільки операції для них здійснювалися від імені самого Торгпредства.