Кооперативні організації

магниевый скраб beletage

Кооперативні організації, як правило, здійснювали експортно-імпортні операції в загальному порядку, тобто з попе­реднього дозволу НКЗТ.

Виняток складали дві групи цих підприємств.

До першої належали «Центросоюз» і прирівняні до нього коо­перативні організації.

«Центросоюзу» було надано право закупівель товарів і реалі­зації експортних операцій із закордонними кооперативними ор­ганізаціями. Тому операції «Центросоюзу» з організаціями, що не належали до споживчої кооперації, повинні були відбуватися на загальних підставах, тобто з попереднього дозволу НКЗТ на кож­ну окрему операцію. Що ж стосується порядку проведення «Центросоюзом» безпосередніх операцій із закордонними коопе­ративними організаціями, то «Центросоюзу» було надано право мати спеціальні представництва за кордоном, що працювали згі­дно з умовами Наркомзовнішторгу і під його керівництвом.

Ведення вищезгаданих операцій підпорядковувалося тим же правилам і здійснювалося у тому ж порядку, які встановлювалися для господарських підприємств, що отримали право виходу на зовнішній ринок.