Решта державних установ і підприємств, громадських організацій і приватних осіб

магниевый скраб beletage

До цієї групи належали всі державні установи і підпри­ємства, які не увійшли до жодної з вищезгаданих груп, громадсь­кі організації і приватні особи.

Всі вони могли укладати операції, що належали до зовнішньої торгівлі лише з попереднього дозволу НКЗТ на кожну окрему операцію. Крім того, вони могли передавати свої товари НКЗТ для реалізації їх ним на комісійних засадах. Вони могли відря­джати, з дозволу НКЗТ за кордон працівників для отримання до­даткового досвіду у сфері науково-технічного розвитку

Як правило, власники ліцензій повинні були реалізовувати то­вари через апарат Торгпредставництва, але якщо вони мали з бо­ку приватних закордонних фірм пропозиції вигідніші, ніж були у Торгпредставництва, їм надавалось право з дозволу Торгпредста­вництва укласти відповідну угоду.