Тест до розділу 1

магниевый скраб beletage

1.Чи можна вважати 1986 рік початком поступової відмови держави від монополії зовнішньої торгівлі?

2.Чи мусили обов' язково реєструватися за часів Радянського Союзу учасники зовнішньоекономічних зв'язків?

3.Чи є під Законом України «Про зовнішньоекономічну дія­льність» від 16.04.1991 р. підпис Президента України?

4.Чи запроваджувалася донині в Україні лише одна редакція тексту Митного кодексу України?

5.Чи публікується «Офіційний вісник України» відразу з по­чатку незалежності України?

6.Чи містить збірник «Механизм внешне^кономической дея- тельности», опублікований 1986 року московським видавництвом «Правда», понад 40 нормативних актів?

7.Чи з' явився Закон СРСР «Про валютне регулювання» рані­ше ніж Указ Президента СРСР «Про іноземні інвестиції в СРСР»?

8.Чи застосовувала Верховна Рада України, обрана 1994 року, римські цифри у нумерації своїх актів?

9.Чи є «Україна в цифрах» об'ємнішою публікацією ніж «Статистичний щорічник України».

10.Чи широко використовується англійська мова у «Статис­тичному щорічнику України»?

1. Чи відома Конвенція ООН про договори міжнародної купів­лі-продажу товарів як Женевська?

2. Чи є Україна учасницею Конвенції ООН про договори між­народної купівлі-продажу товарів?

3. Чи застосовується Конвенція ООН про договори міжнарод­ної купівлі-продажу товарів до міжнародної торгівлі послугами і цінними паперами?

4. Чи ратифікована Україною Нью-Йоркська Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів?

5. Чи укладалися 1988 року у Нью-Йорку конвенції про між­народний фінансовий лізинг і факторинг?

6. Чи публікувала ООН «Міжнародні правила тлумачення ко­мерційних термінів» («Інкотермс»)?

7. Чи розтлумачено у Законі України «Про зовнішньоекономі­чну діяльність» поняття «матеріально оформлена угода» та «про­ста письмова форма»?

8. Чи завжди потрібен дозвіл органу державної влади для під­писання зовнішньоекономічного договору (контракту)?

9. Чи є в України нормативний документ, що передбачає фор­му зовнішньоекономічних договорів?

10. Чи має відображатися автономія волі сторін в умовах зов­нішньоекономічного договору (контракту)?