Тест до розділу 3

магниевый скраб beletage

1. Чи спрямовується протекціонізм на встановлення переваг іноземним конкурентам?

2. Чи може протекціонізм здійснюватися за допомогою вико­ристання технічних бар'єрів?

3. Чи існують інші засоби державного регулювання зовніш­ньоекономічної діяльності окрім тарифних та нетарифних?

4. Чи є в арсеналі державних засобів нетарифного регулюван­ня і інші, окрім квотування та ліцензування?

5. Чи може митний контроль завершуватися до закінчення фі- тосанітарного контролю?

6. Чи залишився в Україні незмінним у зв'язку з процесом вступу до СОТ процес ліцензування зовнішньоекономічної дія­льності?

7.Чи всі зовнішньоекономічні контракти підлягають реєстра­ції в Україні?

8. Чи надають у сфері зовнішньоекономічної діяльності дозво­ли інші, окрім Міністерства економіки, державні органи України?

9. Чи стосується фітосанітарний контроль міжнародної торгів­лі продукції тваринного походження?

10.Чи стосується гемологічний контроль карантинних та ін­ших небезпечних шкідників?