Тест до розділу 7 : Регулювання зовнішньоекономічної діяльності : B-ko.com : Книги для студентів

Тест до розділу 7

1. Чи ухвалювався Закон «Про інвестиційну діяльність» вже за часів незалежності України?

2. Чи було ухвалено Закон України «Про режим іноземного інвестування» раніше ніж Закон України «Про іноземні інвести­ції»?

3. Чи забезпечують прямі інвестиції контроль інвестора над об' єктом інвестування?

4. Чи є еквівалентними поняттями види і форми інвестицій?

5.Чи можуть іноземні інвестиції бути у вигляді прав інтелек­туальної власності?

6.Чи можуть іноземні інвестори здійснювати інвестиції в обі­говий капітал підприємств?

7.Чи підлягають іноземні інвестиції націоналізації в Україні?

8.Чи переважала в першому десятилітті ХХІ ст. в Україні пропозиція іноземних інвестицій попит на них?

9.Чи притаманний зарубіжному інвестуванню в українську економіку високий рівень ризикованості?

10.Чи встановлюється в Україні іноземним інвесторам націо­нальний режим?