Тест до розділу 8

магниевый скраб beletage

1.Чи можливий позитивний результат за спекулятивного ри­зику?

2.Чи можливий позитивний результат за чистого ризику?

3.Чи можна випадкові явища визначати статистичною імовір­ністю?

4. Чи стосуються «Міжнародні правила тлумачення комерцій­них термінів» («Інкотермс-2000») переходу ризиків від продавця до покупця?

5.Чи можна вважати страхування найрозповсюдженішим ме­тодом зменшення ризиків?

6.Чи є делькредере видом валютного страхування?

7.Чи є ціна контракту в декількох валютах прикладом одно­стороннього валютного застереження?

8.Чи можна вважати об' єктивні (принципові) ризики знеособ­леними?

9.Чи діє система «Зеленої карти» у морському страхуванні?

10. Чи спрямовується перестрахування ризиків на захист стра­хового портфеля від впливу на нього малих страхових випадків?