Тест до розділу 9

магниевый скраб beletage

 Чи є експортна квота країни співвідношенням між вартістю експорту та імпорту певної країни?

 Чи означає прямий метод зовнішньої торгівлі встановлення прямих зв'язків між виробниками певної продукції та покупцями, що купують її для перепродажу?

 Чи обмежується поняття «торговельний режим» лише за­стосуванням режиму найбільшого сприяння?

 Чи можна вважати агентські операції у зовнішній торгівлі як такі, що еквівалентні брокерським?

 Чи можна вважати міжнародні тендери різновидом органі­зованих ринків?

 Чи є ярмарок періодичним ринком?

 Чи реалізується прямим методом зовнішньої торгівлі пере­важна більшість товарів в українському експорті?

 Чи є високою частка сировинних товарів в українському експорті?

 Чи широко причетні митні органи до реєстрації міжнарод­ного руху послуг?

 Чи поширюється поняття «міжнародне ліцензування» на знаки для товарів і послуг?