Тест до розділу 10

магниевый скраб beletage

1. Чи можна на маркетинг дивитися з точки зору функції управління?

2.Чи обов'язково «компанія світового рівня» повинна бути великою?

3. Чи можна діяльність транснаціональних корпорацій розгля­дати як різновид міжнародного маркетингу?

4.Чи відповідає сучасній філософії маркетингу намір зробити свої товари застарілими раніше, ніж це зроблять конкуренти?

5.Чи часто у підприємницькій діяльності виправдовуються надії на новий товар?

6.Чи належить ризик надмірних альтернатив до пасток міжна­родного маркетингу?

7.Чи є захоплення компанією закордонних галузевих та тери­торіальних ніш привабливішим ніж боротьба з конкурентами у всьому світі?

8.Чи вважається нині етичним пряме порівняння продукції компанії з продукцією її конкурентів?

9.Чи розглядаються нині цінові вигоди як достатні вирізняль- ні переваги товарів?

10. Чи можна вивчення сучасного ринку розглядати як збір достатньої інформації про майбутні ринки?

1.Чи є поняття «патентна чистота продукції» поняттям екві­валентним поняттю «патентна чистота об' єктів техніки»?

2. Чи поширюється поняття «патентна чистота» на технічну документацію?

3.Чи є патентна чистота відносним поняттям?

4.Чи розглядають патентну чистоту з етичної точки зору?

5.Чи потрібно забезпечувати патентну чистоту ще на етапі створення об' єкта техніки?

6.Чи може експертиза патентної чистоти бути складовою час­тиною загальних патентних досліджень?

7.Чи використовують фірмовий пошук під час експертизи на патентну чистоту?

8. Чи можуть бути патенти - аналоги у різних країнах?

9.Чи перевіряються на патентну чистоту промислові зразки і товарні знаки?

10. Чи може об'єкт техніки буди частково патентно чистим?