Тест до розділу 1

магниевый скраб beletage

1. Чи є у навчальному посібнику за ред. А. І. Кредисова слов­ник термінів?

2. Чи міститься у книзі за ред. А. І. Кредисова загальний пере­лік рекомендованої літератури?

3. Чи є поміж навчальних посібників з менеджменту ЗЕД та­кий, передмову до якого підписав колишній голова Сумської об­лдержадміністрації Володимир Щербань?

4. Чи йдеться про міжнародне торгове право у книгах О. А. Кириченка?

5. Чи можна щось прочитати про орендні операції і компенса­ційні операції у першому розділі навчального посібника Г. М. Дро­здової?

6. Чи у навчальному посібнику В. І. Захарченка глосарій зовні­шньоекономічної діяльності розміщено раніше ніж словник термі­нів з господарського права у зовнішньоекономічній діяльності?

7. Чи подано у книзі «Світовий бізнес» за ред. Ф. Ф. Бутинця відомості про правові системи ряду зарубіжних країн у звичайній текстовій формі?

8. Чи є поміж навчальних посібників з менеджменту ЗЕД та­кий, у якому йдеться про міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища?

9. Чи багата на додатки книга тернопільського видавництва «Астон»?

10. Чи містяться у навчальному посібнику, що його випустило київське видавництво «Центр учбової літератури», зразок доку­ментів у сфері міжнародних розрахунків?