Тест до розділу 3

магниевый скраб beletage

1.Чи є у Європі міжнародний — правовий акт про транскор­донне співробітництво регіонального рівня?

2.Чи є у міжнародному праві Європи вичерпне визначення транскордонного співробітництва?

3.Чи укладалася Європейська рамкова конвенція про транско­рдонне співробітництво від 21 травня 1993 року у рамках Євро- союзу?

4.Чи має Рада Європи типові міждержавні угоди про розвиток транскордонного співробітництва?

5.Чи може орган транскордонного співробітництва бути у Єв­ропі суб'єктом приватного права?

6. Чи міжтериторіальне співробітництво може відбуватися лише тоді, коли його учасники є сусідами?

7.Чи «Програма транскордонного співробітництва» Євросою- зу стосується всіх його кордонів?

8.Чи є у Євросоюзі що-небудь інше, окрім єврорегіонів, як ор­ганізаційна форма транскордонного співробітництва?

9.Чи вже створено єврорегіони на державному кордоні Украї­ни з сусідніми країнами?

10.Чи є в Україні окремий закон про транскордонне співробі­тництво та державна програма його розвитку?

1.Чи був в Україні на початку ХХІ ст. спеціальний закон про міжнародну технічну допомогу?

2.Чи зосереджується у Міністерстві фінансів управління тех­нічною допомогою, яка надається Україні?

3.Чи є ресурси, які надаються Україні у рамках міжнародної технічної допомоги такими, що переважно стосуються техніки?

4.Чи може міжнародна технічна допомога надаватися у ви­гляді прав інтелектуальної власності?

5.Чи може міжнародна технічна допомога надаватися у формі консультацій із залученням іноземних експертів?

6.Чи може міжнародна технічна допомога надаватися шляхом надання майна у користування?

7.Чи можуть бути учасниками програми «Twinning» юридичні особи приватного права?

8.Чи є Північно-Атлантичний альянс (НАТО) надавачем про­грами TACIS?

9. Чи є в офіційних статистичних щорічниках України прямі згадки про міжнародну технічну допомогу?

10.Чи була програма TACIS започаткована у зв'язку з про­блемою незаконного вивозу капіталів з країн колишнього СРСР?