Тест до розділу 9

магниевый скраб beletage

1.Чи ухвалювався у першій редакції Закон України «Про опе­рації з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних від­носинах» негайно після здобуття Україною незалежності?

2.Чи викладала Верховна Рада України четвертого скликання Закон України «Про операції з давальницькою сировиною у зов­нішньоекономічних відносинах» у новій редакції?

3.Чи є толінг операцією з давальницькою сировиною?

4.Чи мають операції з давальницькою сировиною ознаки зу­стрічної торгівлі?

5.Чи можуть розрахунки за переробку давальницької сирови­ни виконуватися у грошовій формі?

6.Чи обкладається ввізним митом давальницька сировина, що ввозиться на митну територію України?

7.Чи надають митні власті України дозвіл на відстрочен­ня оплати простого векселя у зв'язку з давальницькою сиро­виною?

8.Чи потрібно реєструвати в Міністерстві економіки України зовнішньоекономічний контракт при вивезенні з України даваль­ницької сировини?

9.Чи може Міністерство економіки України тимчасово обме­жувати або забороняти вивезення окремих видів давальницької сировини?

10.Чи виконують в Україні торгово-промислові палати експе­ртизу з належності операцій до тих, які є операціями з давальни­цькою сировиною?